Madde 20 ve 21 Geçici Köy Korucularının Aylıkları İle İlgili | Gazi TV

SON DAKİKA

Madde 20 ve 21 Geçici Köy Korucularının Aylıkları İle İlgili

Bu haber 02 Haziran 2012 - 20:39 'de eklendi ve 1 views kez görüntülendi.

Madde 20 ve 21 Geçici Köy Korucularının Aylıkları İle İlgili

Geçici köy korucularının malullük, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların daha önceden geçici köy korucusu olması dolayısı ile bağlanmış olan aylıkları kesiliyordu. Yeni düzenleme ile almak istedikleri aylığı seçebilme imkanı getirilmiştir. Ancak kanun yürürlüğe girdikten sonraki aybaşından sonrası için bu hak kullanılabilecek ve geçmişe dönük ödeme yapılmayacak.

      MADDE 20-

      (1) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun Ek 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

     “Bu maddeye göre aylığa müstahak olan geçici köy korucularından bu görevlerinden dolayı sakatlananların kendilerinin, hayatını kaybedenlerin ise dul ve yetimlerinin 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylığa müstahak olmaları halinde, tercih ettikleri aylıkları, Kuruma yazılı müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren ödenir. Diğer aylıkları sürekli olarak kesilir.”

     “Tercih ettikleri aylıklarını alanlar, yeniden Kuruma yazılı olarak başvurdukları tarihi izleyen aybaşından itibaren bu isteklerinden dönebilirler.

     Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, müstahak oldukları tarihten itibaren fazla aylıkları ödenir.”

 

     Yorum:

     Aşağıda Madde 20 kapsamında düzenleme öncesi ve sonrası kanun metinleri görülebilmektedir;

     442 Sayılı Köy Kanununda Düzenleme Öncesi Hali;

     Geçici köy korucularından sakatlananların kendilerine, ölenlerin ise dul ve yetimlerine 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle malûllük ya da dul ve yetim aylığı bağlanmış olması durumunda, bu madde hükümlerine göre ayrıca aylık bağlanmaz, önceden bu madde hükümlerine göre bağlanmış olanların aylıkları kesilir.

     442 Sayılı Köy Kanununda Düzenleme Sonrası Hali;

     Bu maddeye göre aylığa müstahak olan geçici köy korucularından bu görevlerinden dolayı sakatlananların kendilerinin, hayatını kaybedenlerin ise dul ve yetimlerinin 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylığa müstahak olmaları halinde, tercih ettikleri aylıkları, Kuruma yazılı müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren ödenir. Diğer aylıkları sürekli olarak kesilir.”

     “Tercih ettikleri aylıklarını alanlar, yeniden Kuruma yazılı olarak başvurdukları tarihi izleyen aybaşından itibaren bu isteklerinden dönebilirler.

     Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, müstahak oldukları tarihten itibaren fazla aylıkları ödenir.”

     Geçici köy korucularının malullük, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların daha önceden geçici köy korucusu olması dolayısı ile bağlanmış olan aylıkları kesiliyordu. Yeni düzenleme ile almak istedikleri aylığı seçebilme imkanı getirilmiştir. Ayrıca örneğin emekliliği gelmiş bir köy korucusunun maluliyeti halinde iki yönden de aylığa müstehak olmuş oluyordu. Bu madde ile bu durumda olanların hak sahibi oldukları günden itibaren fazla aylıklarının ödeneceği belirtilmektedir.

MADDE 21-

442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2-Bu Kanunun Ek 16 ncı maddesinde yapılan değişiklik sonucu kapsama girenlerden müracaat edenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yararlandırılır. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için herhangi bir ödeme yapılmaz.”

Yukarıdaki madde hükmü ile de EK-16’da gerçekleştirilen değişikliğin kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aydan itibaren uygulanacağı belirtilmektedir.

 

Not: Kanun tasarısı taslağı henüz son halini almamıştır. Elimize ulaşan son taslak metine ilişkin yaptığım yorumlamadır. Bu anlamda yaptığım yorumlama tamamen kendi bilgim dahilinde olduğundan eğer herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünüyor iseniz yorumlarınızla belirtebilirsiniz.Hamit YILDIZ (Gazihaber.com)

—————————————————————

Yorumlar

Yorumlar