Madde 18- Faizsiz Konut Kredisi | Gazi TV

SON DAKİKA

Madde 18- Faizsiz Konut Kredisi

Bu haber 02 Haziran 2012 - 19:53 'de eklendi ve 2 views kez görüntülendi.

Madde 18- Faizsiz Konut Kredisi

Harp Malulü Şehitlerin Dul ve Yetimlerine “Faizsiz Konut Kredisi” verilmesinin düşünüldüğünü görüyoruz. Hayatta olan Ordu Vazife Malullerine ve daha önce açıklanmış olmasına rağmen Geçici köy korucularına bu hakkın verilmemiş olması düşündürücüdür. Yasa maddesinde malul ifadesi geçmemektedir.

 MADDE 18- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “64 üncü maddesi” ibaresi “mülga 64 üncü maddesi ve 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası,” ibaresi olarak değiştirilmiştir.

 

————————————————————————

 

 

Yorum: Toplu Konut Kanunu Ek 2. Maddede belirtilen değişikliği gerçekleştirdiğimizde;

 

 

“Ek Madde 2 – (Ek : 10/5/1990 – 3645/1 md.)(3)

 

 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi ve 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin; dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanmış çocuklarına müştereken, bunlar bulunmadığı takdirde bakmakla yükümlü olduğu ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla (DeğiĢik ibare : 20/6/2001 – 4684/7 md.) Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.

Bu kredinin miktarı, başvuru esasları ile ödemesiz dönemi ve ödeme süresiyle ilgili esaslar Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir.” Şeklinde olmaktadır.

 

      5510 Sayılı Kanunun 47. Maddesinin 8. Fıkrası Aşağıdadır;

 

            a) Harpte fiilen ateş altında,

b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle,

c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silâhlarının etkisiyle,

d) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,

e) Barışta veya olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve etkileriyle,

f) Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, vazife malûlü olanlara harp malûlü denir.

İç güvenlik görevi ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilen uçuş ve/veya dalış hizmetleri sırasında, uçuşun havadaki ve yerdeki veya dalgıçlığın çeşitli sebepleri ile bu hizmetlere hazırlık maksadıyla yapılan test-tecrübe ve eğitim faaliyetleri ve intikaller sırasında veya bunların sebep ve tesiriyle malul olanlar ile hayatım kaybedenler de harp malulü sayılarak bu fıkranın (e) bendindeki hükümlerden aynen yararlanırlar.

 

<<>>ıda>

 

Harp Malulü Şehitlerin Dul ve Yetimlerine “Faizsiz Konut Kredisi” verilmesinin düşünüldüğünü görüyoruz. Hayatta olan Ordu Vazife Malullerine ve daha önce açıklanmış olmasına rağmen Geçici köy korucularına bu hakkın verilmemiş olması düşündürücüdür. Yasa maddesinde malul ifadesi geçmemektedir.

—————————————————————

Not: Kanun tasarısı taslağı henüz son halini almamıştır. Elimize ulaşan son taslak metine ilişkin yaptığım yorumlamadır. Bu anlamda yaptığım yorumlama tamamen kendi bilgim dahilinde olduğundan eğer herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünüyor iseniz yorumlarınızla belirtebilirsiniz.Hamit YILDIZ (Gazihaber.com)

 

Yorumlar

Yorumlar