Madde 13 ve 14- Katılım Payı ve Sağlık İşlemlerinde Kolaylık | Gazi TV

SON DAKİKA

Madde 13 ve 14- Katılım Payı ve Sağlık İşlemlerinde Kolaylık

Bu haber 02 Haziran 2012 - 18:08 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.

Madde 13 ve 14- Katılım Payı ve Sağlık İşlemlerinde Kolaylık

13. Maddede gerçekleştirilen değişiklik ile aşağıda belirtilen 3713, 5434/56 ve 2330 2. mad. eve f bendi kapsamında yaralanarak tedavisi devam edenlerin her türlü sağlık giderinin (ortez/protez dahil) ve farkların bağlı oldukları kurumlarınca, kurumu olmayanların SGK tarafından karşılanacağı hüküm altına alınması planlanmıştır. Bu kapsamda tedavisi yıllarca süren ve maluliyeti kesinleşmediği için bu tür sağlık giderlerini ödemek durumunda kalınmasının önüne geçilmesi güzel bir değişiklik olmuştur. 14. Maddede gerçekleştirilen değişiklik ile aşağıda belirtilen 3713, 5434/56 ve 2330 2. mad. ve f bendi kapsamında yaralanarak malul olanlar ile yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan Ordu Vazife Malullerinin her türlü sağlık giderinin (ortez/protez dahil) bir katkı/katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanır, denilmektedir. Burada tüm Ordu Vazife Malulleri bu kapsama alınsaydı daha iyi olurdu.

 

 

MADDE 13-

 (1) 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 “g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylar nedeniyle yaralanan adlî, mülki, istihbari, idari ve askeri görevliler, kolluk görevlileri ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde belirtilenlerin yaralanmaları durumunda, tedavileri sonuçlanıncaya ve/veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar kullanımı sağlık kurulu raporu ile tespit edilen her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler, tıbbi sarf malzemeleri, sevk ve nakil ile ilaç ve tedavi giderlerinin katkı, katılım payları ve fark ücretleri kurumlarınca, kurumu olmayanların ise Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. Bu bent kapsamındaki hakların kullanımı ile ilgili usul ve esaslar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

—————————————————————————–

Yorum: 13. Maddede gerçekleştirilen değişiklik ile yukarıda belirtilen 3713, 5434/56 ve 2330 2. mad. ve f bendi kapsamında yaralanarak tedavisi devam edenlerin her türlü sağlık giderinin (ortez/protez dahil) ve farkların bağlı oldukları kurumlarınca, kurumu olmayanların SGK tarafından karşılanacağı hüküm altına alınması planlanmıştır. Bu kapsamda tedavisi yıllarca süren ve maluliyeti kesinleşmediği için bu tür sağlık giderlerini ödemek durumunda kalınmasının önüne geçilmesi güzel bir değişiklik olmuştur.

——————————————————————————

Madde 14-

 

(1) 5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

“Ayrıca, 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerine göre aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerine sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez, diğer iyileştirici ve rehabilite edici araç/gereç, sevk ve nakil hizmetleri ile ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri herhangi bir katkı/katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanır ve bu bent kapsamındaki hakların kullanımı ile ilgili usul ve esaslar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

 

 

—————————————————————————–

Yorum: 14. Maddede gerçekleştirilen değişiklik ile aşağıda belirtilen 3713, 5434/56 ve 2330 2. mad. ve f bendi kapsamında yaralanarak malul olanlar ile yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan Ordu Vazife Malullerinin her türlü sağlık giderinin (ortez/protez dahil) bir katkı/katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanır, denilmektedir. Burada tüm  Ordu Vazife Malulleri bu kapsama alınsaydı daha iyi olurdu.

——————————————————————————

 

 

 Not: Kanun tasarısı taslağı henüz son halini almamıştır. Elimize ulaşan son taslak metine ilişkin yaptığım yorumlamadır. Bu anlamda yaptığım yorumlama tamamen kendi bilgim dahilinde olduğundan eğer herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünüyor iseniz yorumlarınızla belirtebilirsiniz.Hamit YILDIZ (Gazihaber.com)

Yorumlar

Yorumlar