Madalya Maaşı Kanun Teklifleri

Madalya Maaşı Kanun Teklifleri

03/03/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Madalya Maaşı Kanun Teklifleri

Devlet Övünç Madalyası verilenlere “Madalya maaşı” bağlanmasına yönelik MHP Milletvekilleri Sn. Mehmet ŞANDIR ile Sn. Atila KAYA’nın ayrı ayrı vermiş oldukları kanun teklifleri aşağıda sunulmuştur.

 


MHP Milletvekili Mehmet ŞANDIR

GENEL GEREKÇE


 


 


 


Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kumlunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin belirtilen mirasçılarına verilir.


Kore ve Kıbrıs’ta şehit ve malul olanlara maluliyet maaşlarının yanında şeref aylığı adı altında ek aylık Ödenmesi yapılmaktadır.


Halen 53.000 kişiye şeref aylığı ödenmekte olup Devlet Ödünç madalyası verilen kişi sayısı 10.000 civarındadır.


Devlet Övünç madalyası tevdii edilmiş şehit yakını ve malul gazilerimize de madalya maaşı adı altında bu maaşın verilmesi bir nebze olsun onların ekonomik sıkıntılarım çözecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ

 


Madde 1- Devlet Övünç madalyası tevdii edilmiş şehit yakını ve malul gazilerinin madalya maaşı adı altında bir maaşın verilmesi ile şehit yakım ve malul gazilerinin sıkıntılarının çözülmesi amaçlanmaktadır.


Madde 2- Yürürlük maddesidir.


Madde 3- Yürütme maddesidir.


 

1005 SAYILI İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


Madde 1 – 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanununun 1. Maddesindeki “1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2’nci Barış Harekatına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Devlet övünç madalyası verilenler”


ibaresi eklenmiştir.


Madde 2 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


 


 


  


MHP Milletvekili Atila KAYA
 


Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin belirtilen mirasçılarına verilir. Kore ve Kıbrıs’ta şehit ve malul olanlara maluliyet maaşlarının yanında şeref aylığı adı altında ek aylık ödenmesi yapılmaktadır. Halen 53.000 kişiye şeref aylığı ödenmekte olup Devlet ödünç madalyası verilen kişi sayısı 10.000 civarındadır.


Devlet Övünç madalyası tevdii edilmiş şehit yakım ve malul gazilerimize de madalya maaşı adı altında bu maaşın verilmesi bir nebze olsun onların ekonomik sıkıntılarım çözecektir.


MADDE 1- Devlet Övünç madalyası tevdii edilmiş şehit yakını ve malul gazilerimize de madalya maaşı adı altında maaşın verilmesi sağlanmış olacaktır.


MADDE 2- Yürürlük maddesidir.


MADDE 3- Yürütme maddesidir.


İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkmdaki Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “Devlet övünç madalyası verilenlere,” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer,


MADDE 3- Bu Kanun hükümlerim Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumlar

Yorumlar