Kira Yardımı Yönetmeliği Halen Çıkmadı

Kira Yardımı Yönetmeliği Halen Çıkmadı

16/01/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Kira Yardımı Yönetmeliği Halen Çıkmadı

6353 sayılı yasanın 75. maddesi hükmüne göre “Bütün hak sahipleri adına bir konut için yapılacak aylık kira yardımının üst limiti ile ödeme usul ve esasları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.” denilmekteydi. Aradan 6 ay geçmesine rağmen en ufak bir çalışma yapılmadı. Kira yardımının kullanımına ilişkin olarak var olan sorunların dikkate alınarak bu yönetmeliğin artık yapılmasını Maliye Bakanlığından rica ediyoruz. Şehit Aileleri ve Gaziler Daire Başkanlığının da konunun takipçisi olacağını ümit ediyoruz.

Yorumlar

Yorumlar