Kira Yardımı Kanun Teklifi

Kira Yardımı Kanun Teklifi

09/02/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Kira Yardımı Kanun Teklifi

MHP Mersin Milletvekili Sn. Mehmet ŞANDIR ve MHP Konya Milletvekili Sn. Mustafa KALAYCI’nın “Kira yardımı” ile ilgili 3713 sayılı terörle mücadele kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi aşağıda sunulmuştur.


GENEL GEREKÇE:

Anayasamızın 61’inci Maddesi “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar” hükmünü amirdir. Aynı zamanda anayasamızın 10’uncu maddesinde harp ve vazife malulleri pozitif ayrımcılık kapsamı içerisindedir.

Vatan savunmasında canını veren şehitlerimizin dul ve yetimleri ile sakatlanarak hayat kalitesini kaybeden malûl ve gazilerimiz için yapılacak pozitif ayrımcılık, acılarını yok etmeye değil, hafifletmeye yetecek türdendir.


Acılarıyla belli bir süre yaşayıp, bu acıyla yaşamaya alışma döneminde kendilerine tanınan sürenin son bulması, bir yandan sosyal hayatta yakınlaştırmaya çalıştığımız şehitlerin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazilerin tekrardan kendilerini yalnızlığa itilmiş gibi hissetmelerine sebep olmaktadır.


Bu kanun değişikliği ile sürekli devlet gözetiminde olması gereken kesimin bir nebze de olsa acılarım unutturmaya yarayacak bir değişiklikle malul olanlarla aylığa müstehak dul ve yetimlere yapılan kira yardımının on yıldan on beş yıla çıkarılması amaçlanmaktadır.


 

MADDE GEREKÇELERİ:

 


Madde 1-. Malul olanlarla aylığa müstehak dul ve yetimlere yapılan kira yardımının yıldan on beş yıla çıkarılması amaçlanmaktadır.


Madde 2- Yürürlük maddesidir.


Madde 3- Yürütme maddesidir.


 

3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


Madde 1 .3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. Maddesinin (b) bendindeki “Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacaktan yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır.”


metnindeki “on yıl” ibaresi on beş yıl” olarak değiştirilmiştir.


Madde 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumlar

Yorumlar