İş hakkının kullanımı ile ilgili Bakanlık Yazısı

İş hakkının kullanımı ile ilgili Bakanlık Yazısı

05/09/2013 0 Yazar: Gaziler Net
İş hakkının kullanımı ile ilgili Bakanlık Yazısı

6495 sayılı yasa ile birlikte 3713 s.k.’da yapılan değişiklikle iş hakkı terörle mücadele kapsamında olmayan harp ve vazife malullerine de verildi. Ancak yapılan bu değişiklik içerisinde “istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar” yukarıdaki fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz hükmüne istinaden vazife malulü olduktan sonra görevine devam edenlerin kendilerinin iş hakkından yararlanıp yararlanmayacağı merak konusuydu. Bu hususta Harp Malulü Astsb. Sn. Serkan ŞERBETÇİOĞLU’nun bilgi edinme dilekçesine Bakanlık olumsuz yanıt verdi ve iş hakkından eşi ya da çocuğunun yararlanabileceğini bildirdi. Aşağıda Bakanlığa yazılan dilekçe ile gelen cevabi yazıyı sizler için yayımlıyoruz.

BAKANLIĞA YAZILAN DİLEKÇE:

 

Sayın Bakanım;

Ben Harp Malulü Astsubayım. Çok zor günler geçirirken neredeyse çocuklarıma bile bakamayacak duruma gelmişken sizin ve diğer değerli devlet büyüklerimizin sayesinde içimde tekrar bir umut belirdi. Hepinizden ALLAH razı olsun. Ancak ne olur bu yazıma bir cevap vererek beni düşünmekten kurtarın. Yardımınıza ihtiyacım var. Öncelikle sizden özür diliyorum yazımı daha resmi bir biçimde yazmam gerekirdi belki ama isminde aile olan bakanlığımızın sıcacık yüzü Sizin affınıza sığınarak yazıyorum.

Yardıma ihtiyaç duyduğum husus ise benim gibi binlerce kişiye umut olan 478 sayılı kanun teklifi ile görüşülerek kabul edilen 86 ncı madde yani iş hakkı ile ilgili. Çıkardığınız bu yasa ile bizlere tanıdığınız haklardan dolayı biz hak sahiplerinden Sizin, Sayın Başbakanımızın ve diğer yöneticilerimizin aldığı duayı tahmin bile edemezsiniz. Tekrar ALLAH razı olsun. Çok fazla vaktinizi almadan kendi durumumu özetleyip sorumu sormak istiyorum . Ayrıca benim durumumda olan birçok arkadaşımızın olduğunu belirtmek istiyorum ve hepsi soracağım soruyla ilgili sizden gelecek iyi bir haberle rahatlayacaktır.

Ben 2003 yılında kaza geçirdim. Tedavimin ardından sakatlığımın kalıcı olduğunun anlaşılması üzerine Emekli sandığınca 2006 yılında hakkımda 5434/64 sayılı kanun nezdinde Harp Malullüğü kararı verildi. Ancak bir çok sebepten dolayı emekli olmayıp sınıf değiştirmeden aynı görevime devam ettim. 2010 yılında sağlık durumumun görevimi yapmamı zorlaştırması nedeni ile saklı kalan emeklilik hakkımı kullanarak emekli oldum. Emekli olduktan sonrada 5510 sayılı kanun nezdinde hiçbir hizmetim yada çalışmam olmadı. Kabul edilen 478 sayılı kanun teklifinin 86 ncı maddesinde “Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, birinci fıkrada sayılan kurumlarda görev yapanlar, istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar ile kırkbeş yaşını bitirmiş olanlar istihdam hakkından faydalanamazlar ve bu durumda olanlar yukarıdaki fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz.” denilmektedir. Yukarıda özetlediğim durumumda olan bizler “istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar,” ibaresinden dolayı kapsam içinde olup olmadığımızdan emin olamıyoruz. Hak sahipliğini doğuran olaylar esnasındaki görevlerinden ilk etapta emekli olmayıp daha sonradan emekli olan bizler iş hakkından faydalanabilecek miyiz? Bizler için yaptığınız çalışmalar ve yardım ihtiyacı duyduğumuz bu soruya vereceğiniz cevap için tüm camia adına şükranlarımı sunuyorum.

 

 

Serkan ŞERBETÇİOĞLU/Harp Malulü Astsubay

 

 

BAKANLIKTAN GELEN YANIT :

Başkanlığımıza intikal eden ilgi dilekçeniz incelenmiştir. Söz konusu talebinizle İlgili; 02/8/2013 tarih ve 28726 sayılı. “6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun”  Resmî  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın 86 ncı maddesinde “Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engellİ olanlar, birinci fıkrada sayılan kurumlarda görev yapanlar, istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar ile kırk beş yaşını bitirmiş olanlar istihdam hakkından faydalanamazlar ve bu durumda olanlar yukarıdaki fıkraların uygulanmasında dikkate  alınmaz”   hükmü   gereğince   istihdam   hakkından   eşiniz   ya   da çocuğunuz yararlanabilmektedir.


Bilgilerinizi rica ederim.

                                                                        Hüseyin DEMİRBAŞ
                                                                        Bakan a. Daire Başkan V.

  

 

 

Yorumlar

Yorumlar