İş Hakkında Memur Olarak Çalışılırsa Maaş Kesilir mi?

İş Hakkında Memur Olarak Çalışılırsa Maaş Kesilir mi?

24/05/2013 0 Yazar: Gaziler Net
İş Hakkında Memur Olarak Çalışılırsa Maaş Kesilir mi?

Mevcut yasalarımıza göre 3713 sayılı yasa dışındaki vazife malullerinin memur olarak çalışmaları durumunda vazife malulü maaşları kesilmektedir. Önümüzdeki günlerde harp ve vazife malullerine yasa değişikliği ile iş hakkı verilmesi planlanmaktadır. Yasal düzenleme ile harp ve vazife malullerinin iş hakkını kullanırken memur olabilmelerinin önü açılmalı, memur olarak çalışmaları durumunda maaşları kesilmemelidir. Diğer türlü sadece işçi kadrolarına atanabileceklerdir.

1- Normal vazife malullüğü aylığı -5434 sayılı Kanunun 45 inci veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddeleri hükmüne göre (Sivil) Vazife Malullüğü- alanlar;


– Özel veya resmi sektörde bir işverene tabi olarak sigortalı göreve girmeleri halinde aylıklarını almaya devam ederler.
– Devlet Memuru olarak göreve girmeleri halinde aylıklarını almaya devam edemezler, aylıkları kesilir, görevlerinden ayrıldıklarında aylıkları yeniden bağlanır.

2- Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malullüğü aylığı (Er ve erbaşlar dahil olmak üzere)- 5434 sayılı Kanunun 45 inci veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddeleri hükmüne göre Türk Silahlı Kuvvetleri Vazife Malullüğü-alanlar;


– Özel veya resmi sektörde bir işverene tabi olarak sigortalı göreve girmeleri halinde aylıklarını almaya devam ederler.
– Devlet Memuru olarak göreve girmeleri halinde aylıklarını almaya devam edemezler, aylıkları kesilir, görevlerinden ayrıldıklarında aylıkları yeniden bağlanır.

3- 2330 sayılı Nakdi Tazminat Ödenmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle aylık alanlar(Er ve erbaşlar ve geçici köy korucuları dahil olmak üzere)-;


– Özel veya resmi sektörde bir işverene tabi olarak sigortalı göreve girmeleri halinde aylıklarını almaya devam ederler.
– Devlet Memuru olarak göreve girmeleri halinde aylıklarını almaya devam edemezler, aylıkları kesilir, görevlerinden ayrıldıklarında aylıkları yeniden bağlanır.

4- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle bağlanan vazife malullüğü aylıkları;


– Özel veya resmi sektörde bir işverene tabi olarak sigortalı göreve girmeleri ve devlet memuru olmaları halinde aylıklarını almaya devam ederler.
-Devlet Memuru olarak göreve girmeleri halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca bağlanmış vazife malullüğü aylıkları ile beraber görev yapmakta oldukları Kurumlardan da görev aylıklarını almaya devam ederler. Er ve erbaşlarda aynı şekilde devam ederler.
– Terör kapsamında olanlara ödenen vazife malullüğü aylıkları, görevdeki emsalinin almakta olduğu aylık olmaktadır. Örnek; Astsubay, Uzman Çavuş Vazife malulü olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık aldıklarında, bunlara ödenecek olan vazife malullüğü aylığı, Astsubay veya Uzman Çavuş olarak halen TSK. nde görevli olanların almakta oldukları görev aylıkları olmaktadır.

5- Harp Malullüğü aylığı alanlar;


-Özel veya resmi sektörde bir işverene tabi olarak sigortalı göreve girmeleri halinde aylıklarını almaya devam ederler.
-Devlet Memuru olarak göreve girmeleri halinde aylıklarını almaya devam edemezler, aylıkları kesilir, görevlerinden ayrıldıklarında aylıkları yeniden bağlanır.

Bu durumda bulunanlar, şayet kendi nam ve hesabına çalışmaları halinde aylıklarını almaya devam ederler.

  Ayrıca;


Devlet memuru olanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları uygulanmaktadır.
Sigortalı veya Bağ-Kur’lu olarak çalışanlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalığı), ancak bunların istemeleri halinde uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık, ölüm) uygulanmaktadır.

 

Kaynak: http://www.memurlar.net/haber/184744

Yorumlar

Yorumlar