İş Hakkına İlişkin Soru Önergesine Bakanlık Yanıtı

İş Hakkına İlişkin Soru Önergesine Bakanlık Yanıtı

CHP İstanbul Milletvekili Sayın M. Akif HAMZAÇEBİ tarafından iş hakkına ilişkin 7/17473 Esas Numaralı yazılı soru önergesine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma ŞAHİN tarafından verilen yanıt aşağıda sunulmuştur.

İlgili soru önergesinde;


“3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun Ek 1 inci maddesi ile terör eylemleri nedeniyle şehit ve malul olanların yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesine olanak tanınmıştır.


Terör eylemleri nedeniyle şehit ve malul olanların yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesinin usul ve esasları “Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir.


Buna göre; 3713 sayılı Kanunun 21 İnci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden şehit olanların eş veya çocuklarından birisi ile anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin; şehidin anne, baba ve kardeşi bulunmaması, bulunmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında hali hazırda çalışıyor olmaları veya yaş haddi dolayısıyla bu kadrolara atanma imkanlarının olmaması hallerinde eş veya çocuklarından toplam iki kişinin; şehidin eş veya çocuğunun bulunmaması, bulunmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında hali hazırda çalışıyor olmaları veya yaş haddi dolayısıyla bu kadrolara atanma imkanlarının olmaması hallerinde anne veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin, anne veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilmektedir.

Ancak, Yönetmelik, hak sahiplerinden birinin diğer hak sahiplerinden birisi lehine feragat etmesi halinde, lehine feragat edilenin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesine olanak tanımamaktadır. Yönetmeliğin, hak sahibi kişinin bir başka hak sahibi lehine feragat etmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi, Kanunun istihdam için koyduğu iki kişi ile sınırlama kuralına da aykırılık teşkil etmeyecektir. Bunun için de, Yönetmeliğin 2 inci ve 7 inci maddelerinin feragat halinde istihdama olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Şehitlerin yakınlarının ve terör nedeniyle malul olanların bir Ölçüde mağduriyetlerinin giderilmesi ve toplum içinde yaşamlarını kolaylıkla idame ettirmeleri Bakanlığınızın da sorumluluğu altındadır.” ifadeleri yer almaktadır.
Bu bağlamda;

SORU 1: Terör nedeniyle şehit olanların yakınları veya malul olanların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamları ile ilgili beklentileri ve çözüm arayışları çerçevesinde Bakanlığınıza müracaat eden kişi sayısı ne kadardır?


CEVAP 1: Bu kapsamda Bakanlığımıza istihdam talebi ile ilgili 156 kişi başvurmuş olup, başvuru sahiplerinin talepleri konu ile görevli olan İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilmiştir.


SORU 2: Hak sahibi olanlardan birinin, diğer hak sahiplerinden birisinin lehine feragat etmesi halinde, lehine feragat edilenin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesine olanak sağlayacak şekilde yukarıda anılan Yönetmelikte düzenleme yapılması konusunda içişleri Bakanlığı ile müştereken bir çalışma başlatılması düşünülmekte midir?


CEVAP 2: İstihdam ile ilgili konu, tüm yönleriyle Bakanlığımız ve ilgili Bakanlıklarca değerlendirilmektedir.SORU 3:
Terör nedeniyle şehit olan ve 3713 sayılı Kanun’un 21 inci maddesinin kapsamına girenlerin yakınlarının kamuda istihdamı için Kanun’un Ek I maddesiyle iki kişi olarak sınırlanan sayının artırılmasına yönelik toplumun hassasiyetlerini ve şehit yakınlarının beklentilerini karşılayacak şekilde Bakanlığınızca başlatılmış bir çalışma var mıdır? Yok ise bu konuda bir çalışma başlatmayı düşünüyor musunuz?

CEVAP 3: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarım veya malul olanları kapsayan istihdam hakkı ile ilgili çok yönlü çalışmalar Bakanlığımızca yürütülmektedir.

Yorumlar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir