İş Hakkı Yönetmeliğinin Çıkış Tarihi Önemli mi? | Gazi TV

İş Hakkı Yönetmeliğinin Çıkış Tarihi Önemli mi?

Bu haber 13 Kasım 2013 - 21:51 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
İş Hakkı Yönetmeliğinin Çıkış Tarihi Önemli mi?

Şu an sitemize gelen en yoğun sorulardan bir tanesi de iş hakkı uygulama yönetmeliğinin ne zaman çıkarılacağı yönündedir. İş hakkı uygulama yönetmeliğinin erken çıkması ya da yasa gereği son gün olan 02.12.2013 tarihinde çıkarılması arasında herhangi bir fark olmadığı ile ilgli hazırlamış olduğumuz yazımız aşağıda sunulmuştur.

6495 sayılı yasa ile iş hakkını düzenleyen 3713 s.k.’nun EK-1 maddesinde değişiklik yapılarak tüm harp ve vazife malulleri ile görev Şehidi yakınlarına iş hakkı tanındı. Yasada yer alan; “Bu maddenin uygulanmasında takip edilecek usul ve esaslar ile diğer hususlar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.” hükmüne istinaden uygulama usul ve esasları en geç 02.12.2013 tarihine kadar çıkarılacak iş hakkı uygulama yönetmeliği ile netleşecektir.

 

İçişleri Bakanlığının 13.08.2013 tarihinde yayımladığı genelge ile iş başvurularının iş hakkı uygulama yönetmeliğinin çıkmasından sonra alınmaya başlayacağı 81 ilin Valiliğine bildirildi. Bu yüzden dolayı şu an iş hakkı tanınan kardeşlerimiz yoğun olarak yönetmeliğin ne zaman çıkacağını sormaktalar.


Değerli arkadaşlar, yasada belirtildiği üzere, iş hakkının kullanımına ilişkin yeni uygulamada “kura sistemi” uygulanacak. İş hakkı kapsamında başvuru yapanlardan hak sahibi olanlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilerek, liste halinde her yılın Mart ve Eylül aylarının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Eylül ayını geçtiğimize göre müteakip liste bildirimi tarihi olan mart ayı sonunda kuraya girecek listenin Devlet Personel Başkanlığına gönderileceğini söyleyebiliriz.

 

Durum bu olunca, yönetmelik çıkar çıkmaz müracaat eden kardeşimiz ile şubat ayında başvuru yapan kardeşimiz arasında herhangi bir fark olmayacak. Mart ayı sonunda teslim edilecek listede her ikisi de yer alacak ve aynı kuraya girecekler. Onun için yönetmeliğin bugün çıkması ile son gün olan 02.12.2013 günü çıkarılması arasında pek bir fark bulunmamaktadır. Saygılarımla.

 

 

                                                                                       Hamit YILDIZ

                                                                                       Gazi J. Yzb.

                                                                                       Gazihaber.com

Yorumlar

Yorumlar