İş Hakkı Uygulama Yönetmeliği Soru Önergesi | Gazi TV

İş Hakkı Uygulama Yönetmeliği Soru Önergesi

Bu haber 11 Ocak 2014 - 16:46 'de eklendi ve 1 views kez görüntülendi.
İş Hakkı Uygulama Yönetmeliği Soru Önergesi

MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsar DEMİREL’in İçişleri Bakanı Efkan Ala, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM tarafından cevaplanmak üzere vermiş olduğu soru önergeleri aşağıda sunulmuştur.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA


   Aşağıda belirtilen sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Efkan ALA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

                                                             Ruhsar DEMİREL                                                             

                                                            Eskişehir Milletvekili


    6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 86 ncı maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi değiştirilerek, harp ve vazife malulleri ile yakınlarına tanınan istihdam şartları yeniden düzenlenmiştir. Ek 1 inci maddenin son fıkrasında; “…maddenin uygulanmasında takip edilecek usul ve esaslar ile diğer hususlar; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde, Devlet Personel Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.” hükmü de yer almaktadır. Kanunun yürürlüğe giriş tarihi olan 02.08.2013 ‘ten itibaren 4 aylık süre aşılmıştır.

 

1- İstihdam hakkına ilişkin uygulama usul ve esasları belirleyecek olan uygulama yönetmeliğinin tarafınızdan ne zaman hazırlanması ve yayımlanması planlanmaktadır?


2- Yönetmeliğin henüz yayımlanmaması nedeniyle oluşan hak sahiplerinin mağduriyetlerini gidermek için tarafınızdan yapılan / yapılması planlanan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA


   Aşağıda belirtilen sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                             Ruhsar DEMİREL                                                             

                                                            Eskişehir Milletvekili

 

   6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 84 üncü maddesi ile 2395 sayılı Toplu Konut kanunun Ek 2 nci maddesi değiştirilerek, faizsiz konut kredisinden yararlanabilecek vatandaşlar için koşullar belirlenmiş ve kredi için yapılacak başvurulara, kredilerin kullandırılmasına, geri ödeme süre ve yöntemlerine ilişkin usul ve esasların Toplu Konut İdaresince çıkarılan yönetmelik ile belirleneceği ifade edilmiştir.


1- 2395 sayılı Toplu Konut Kanunun Ek 2 nci maddesi kapsamında faizsiz konut kredisinden yararlanabilecek vatandaşlarımızın sayısı ve illere göre dağılımı nedir?


2- Toplu Konut İdaresince çıkarılması gereken faizsiz konut kredisi uygulama yönetmeliğinin ne zaman yayımlanması planlanmaktadır?


3- 6495 sayılı Kanun ile getirilen ve 2.8.2013 tarihi itibari iie yürürlüğe giren düzenlemeden, 5 aylık süre geçmesine rağmen yararlanamayarak mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik yapılan/yapılması planlanan çalışma var mıdır? Varsa nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

   Aşağıda belirtilen sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Ayşenur İSLAM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

                                                             Ruhsar DEMİREL                                                             

                                                            Eskişehir Milletvekili

 

   6495 sayılı kanunun 88 inci maddesi ile değişiklik yapılan 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında hizmet verecek toplu taşıma araçları, toplu taşıma hizmetlerinin kapsamı ile bu hizmetlerden ücretsiz ve indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar… Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir ” ifadesi yer almaktadır.

1- Türkiye’de 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası ile ücretsiz seyahat hakkı tanınanların özelliklerine (vazife ve harp malulü, % 40 ve üzeri vb.) ve illere göre sayısal dağılımı nedir?


2- Ülkemizde, demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise %50 indirimli olarak faydalanabilecek, Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişilerin sayısal dağılımı nedir?

 

 

Kaynak: http://www.sehitgazihaber.com/haber/2026/uygulama-yonetmeligi-soru-onergesi.html

Yorumlar

Yorumlar