İş Başvuruları Ne Zaman Olacak? | Gazi TV

İş Başvuruları Ne Zaman Olacak?

Bu haber 02 Ağustos 2013 - 1:13 'de eklendi ve 2 views kez görüntülendi.
İş Başvuruları Ne Zaman Olacak?

Şehit aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malulleri ile ilgili düzenlemeleri içeren 6495 sayılı yasa nihayet Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve büyük ihtimalle 02.08.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Ancak bahse konu yasal düzenlemede yer alan iş hakkına ilişkin olarak merak edilen bir kaç hususa ilişkin olarak bilgilendirme yapmak istedik.

ŞEHİT AİLELERİ, GAZİLER İLE HARP VE VAZİFE MALULLERİ İLE İLGİLİ YASA CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ONAYLANDI:

 

Şehit aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malulleri ile ilgili düzenlemeleri içeren 6495 sayılı yasa nihayet Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve büyük ihtimalle 02.08.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecektir. 


 

4 AY İÇERİSİNDE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ÇIKARILACAK:

 

İş hakkının kullanımına ilişkin yapılan yasal düzenleme ile iş başvurusunda takip edilecek usul ve esaslar ile diğer hususlar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 (dört) ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenmesi hüküm altına alınmıştır. 


 

2015 YILINA KADAR ATAMALAR KURA USULÜ İLE YAPILACAK:

 

İş başvurusu yapanlardan hak sahibi oldukları İçişleri Bakanlığınca tespit edilenler, liste hâlinde her yılın mart ve eylül aylarının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına  bildirilecektir. Bildirilen atama  teklifleri,  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  söz konusu münhal kadro ve pozisyonlarına Devlet Personel Başkanlığınca kırk beş gün içinde yapılacaktır. Bunun yanında İçişleri Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca 2015 yılı sonuna kadar kura usulü ile yapılacaktır.


 

YASA İLE İŞ HAKKI YENİ TANINLAR İÇİN ATAMALAR YÖNETMELİĞİN ÇIKMASINDAN SONRA BAŞLAYACAK:

 

Uygulama yönetmeliği çıkarılmadan 6495 sayılı yasa ile ilk defa iş hakkı tanınan harp ve vazife malulleri ile görev Şehidi ailelerine ilişkin atamalar başlamayacaktır. Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte 4 ay içerisinde çıkarılacak uygulama yönetmeliği ile birlikte yukarıda belirtildiği gibi her yılın mart ve eylül aylarının son gününe kadar mevcut başvuranlardan hak sahibi olanlar liste halinde İçişleri Bakanlığınca Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek, müteakiben 2015 yılına kadar kura sistemi ile atamalar yapılacaktır.

 

 

 

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖN BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLAYABİLİR:

 

Önümüzdeki günlerde geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren 6353 sayılı yasa sonrası uygulamada olduğu gibi iş hakkı kapsamında ön başvurular Kaymakamlıklar tarafından alınmaya başladığında sitemizden duyurusunu yapacağız. Saygılarımızla.


Yorumlar

Yorumlar