Kategoriler
Şehit Gazi

Heyet Raporları Ücretsiz

Heyet Raporları Ücretsiz

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 2022 sayılı kanun kapsamında engellilere ücretsiz sağlık kurulu raporu verilmesi hakkında duyuru yayımlanmıştır.

DUYURU METNİ:

 

 

08.06.2011 tarih ve 633 sayılı Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ileSosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü kapatılmış ve 2022 sayılı Kanuna göre yürütülenaylık işlemleri Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmek üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilmiştir.

 

 

Bununla birlikte Bakanlığımızca yayınlanan 03.03.2004 tarih ve 2004/30 sayılı Genelge’de “08.02.2002 tarihli ve 24665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28.01.2002/3654 sayılı Kararnamenin eki karar ile gaziler, şehit ve gazi, dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022 sayılı, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler 4736 sayılı Kanunun l’inci Maddesi l’inci fıkrası hükmünden muaf tutulmuştur. Diğer bir ifade ile, verilen hizmetler karşılığında ücret alınmaması veya indirimli uygulama yapılabilmesi imkanı getirilmiştir.” ifadesi yer almaktadır.  

 

 

 

Önceki uygulamada, özürlü vatandaşlarımızın 2022 sayılı Kanun uyarınca aylık talebinde bulunmaları halinde özürlü sağlık kurulu raporlarını hastanelerden ücretsiz alabilmeleri için Mal Müdürlükleri ve Defterdarlıklardan sevk kağıdı almaları gerekmekteydi.

 

 

 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün ilgi sayılı yazısı ile, 2022 Sayılı Kanuna ilişkin tüm iş ve işlemler SYD Vakıfları tarafından yürütüleceğinden SYD Vakıflarınca bu kapsamda sevk edilen vatandaşlarımıza sağlık tesislerimizden ücretsiz rapor verilmesi uygulamasına devam edilmesi ve bu değişikliğin Kurumumuza bağlı 2022 Sayılı Kanun kapsamında özürlülere sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere duyurulması hususunda;

 

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

 

 

Kaynak: 1 http://www.saglikaktuel.com/file/698,30112012-tarihli-ve-3826-sayili-ucretsiz-engelli-saglik-.pdf

Kaynak: 2 http://www.sehitgazihaber.com/haber/1054/saglik-kurulu-raporu-ucretsiz-verilecek.html

Yorumlar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir