Hava Kuvvetleri Sivil Memur Alımı | Gazi TV

Hava Kuvvetleri Sivil Memur Alımı

Bu haber 25 Aralık 2013 - 12:29 'de eklendi ve 2 views kez görüntülendi.
Hava Kuvvetleri Sivil Memur Alımı

Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.

#İşlemTarihAçıklama
1Müracaatların alınmasıBaşlangıç24 Aralık 2013İnternet sayfasında açıklanacaktır. ( www.tekok.edu.tr )
Bitiş13 Ocak 2014 ( 08:00 )
2Başvurusu uygun görülen adayların açıklanması20 Ocak 2014İnternet sayfasında açıklanacaktır.
3Mülakat / Uygulama SınavıBaşlangıç03 Şubat 2014Hv.Tek .Okl.K.lığı Gaziemir/İZMİR
Bitiş07 Şubat 2014
4Sağlık muayenesiBaşlangıç04 Şubat 2014 
Bitiş28 Şubat 2014
5Güvenlik soruşturmasıBaşlangıç10 Şubat 2014Soruşturma işlemleri Valilikler tarafından yapıldığı için güvenlik soruşturmalarının tamamlanma tarihi değişebilecektir.
6Asıl ve yedek listenin açıklanması07 Mart 2014İnternet sayfasında açıklanacaktır.
7AtamaGüvenlik soruşturmalarının sonuçlanması ve ön sağlık raporlarının TSK.Sağlık Komutanlığınca onaylanmasını müteakip Hava Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığı (0 312 414 3527) tarafından yapılacaktır.


 

 

 

 

[*] Hava Kuvvetleri Komutanlığı, faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

 

 

 

[**] Her bir aday için bir gün sürecektir.


1. GENEL:


a. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere, “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sivil memur statüsünde açıktan atama yoluyla personel temin edilecektir.

b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri, ilanın 3’üncü bölümünde belirtilmiştir.

c. Kontenjanlar ve faaliyet takvimi, idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

2. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞART VE NİTELİKLER:

Hava Kuvvetleri Komutanlığına alınacak devlet memuru adaylarında aranacak nitelikler; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda gösterilen genel ve özel şartlar ile, Hv.K.K.lığı tarafından kadro ihtiyaçları doğrultusunda belirtilecek diğer şartlar olup; bu şartların aday tarafından başvuru esnasında belgelendirilmesi zorunludur. Bu kapsamda adaylarda aranacak nitelikler aşağıda sıralanmıştır:

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış olmak (18 Aralık 1995 ve öncesi doğumlu olmak),

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak,

ç. Erkek adaylar için; 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, askerlik hizmetini yapmış askerlik çağına gelmemiş, askerlik hizmeti ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. Hizmet göreceği sınıf için, başvuru kılavuzunda belirtilen eğitim ve öğretim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

e. İlan edilen unvanların öğrenim şartı için, son mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, ön lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93, lisans mezunları için 2012 yılı KPSS Sınavına ait KPSS P3, İngilizce öğretmenliği kadrosu için başvuracak adaylar için ise 2013 yılı KPSS P10 puanı esas alınacak olup yapılan sınavlara girmiş olmak (Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin, diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylandığını gösteren “Denklik Belgesi”ne sahip olmak),

f. İnternetten yapılan başvuru sonrası şehit, mâlul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının durumlarını gösterir belgenin aslını Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı tarafından belirlenen seçim aşamaları esnasında beyan edebilmek (Söz konusu durumda olduklarını internet üzerinden beyan edenler, durumlarını gösterir belgeleri Hv.Tek.Okl.İKDSY K.lığına faks çekeceklerdir),

ğ. Seçim ve mülakat aşamalarını asıl veya yedek olarak kazanan adayların, İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı tarafından sevk edilecekleri Muayene Merkezi veya Asker Hastanelerinden ‘Sivil memur adayı olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

g. Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

– 1 –

Başvuru kılavuzunda belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

3. ADAYLARDA ARANAN DİĞER NİTELİKLER VE GÖREV YERLERİ:

S ı n ı f ı

Kadro Unvanı (İhtisası)

Adaylarda Aranan NiteliklerKPSS Puan TürüCinsiyetiPersonel İ htiyacı Duyulan Kadrolar (1)
    İ l /İ lçeSayı
GİHSHukuk İş lemleri Uzman ıFakültelerin Hukuk lisans programından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekAnkara, Eskişehir. İstanbul (Avrupa), İzmir4
GİHSBas ı n ve Halkla İ li ş kiler MemuruFakültelerin Halkla İlişkiler lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ Erkekİzmir, İstanbul2
GİHSİ ngilizce Çevirmen (2)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Dil ve Edebiyatı, İngiliz Dil ve Kültürü, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyatı, Mütercimlik-Tercümanlık (İngilizce) bölümü mezunu olmak ve KPDS notu en az 70 olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekKayseri1
GİHSZab ı t Kâtibi (2)Meslek Yüksekokulların Adalet ön lisans programından mezun olmak.KPSS-P93ErkekDiyarbakır, İzmir2
GİHSVeri Haz ı rlama Kontrol İş letmeni (Personel) (2)Fakültelerin Çalışma Ekonomisi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3ErkekAnkara1
GİHSVeri Haz ı rlama Kontrol İş letmeni (Maliye) (2)Fakültelerin Maliye ve Muhasebe lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3Erkekİstanbul (Avrupa), Diyarbakır, Kayseri3
THSElektrik MühendisiFakültelerin Elektrik Mühendisliği ile ilgili lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3ErkekAnkara, Merzifon, Malatya, Diyarbakır, İzmir4
THSİ n ş aat MühendisiFakültelerin İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.KPSS-P3ErkekAnkara, Konya, Kayseri, Merzifon, Adana, Diyarbakır, Balıkesir, Malatya4
THSElektronik MühendisiFakültelerin Elektronik Mühendisliği ile ilgili lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3ErkekAnkara1
THSMakine MühendisiFakültelerin Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekAnkara1
S ı n ı f ıKadro Unvanı (İhtisası)Adaylarda Aranan NiteliklerKPSS Puan TürüCinsiyetiPersonel İ htiyacı Duyulan Kadrolar (1)
İ l /İ lçeSayı
THSMüzeciFakültelerin Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Müzecilik ile ilgili lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekAnkara1
THSKütüphaneciFakültelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ Erkekİstanbul, İzmir, Bursa2
THSHarita Kadastro TeknikeriMeslek Yüksekokulların Harita ve Kadastro ön lisans programından mezun olmak. (Harita ve Maden Ölçme proğramı hariç)KPSS-P93ErkekDiyarbakır, Batman2
THSMakine Teknisyeni (2)Meslek Liselerinin Makine veya Makine Bakım Onarım bölümünden mezun olmak.KPSS-P94ErkekDiyarbakır1
THSElektrik Teknisyeni (2)Meslek Liselerinin Elektrik, Elektrikçilik, Elektrik Tesisatçılığı veya Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü bölümlerinden mezun olmak.KPSS-P94ErkekMuş, Erzurum2
THSS ı hhi Tesisat Teknisyeni (2)Meslek liselerinin Tesisat Teknolojisi ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. (Gaz Dağıtım, İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri ile ilgili bölümler hariç)KPSS-P94ErkekMuş, Batman, Konya, Kayseri, Diyarbakır, İstanbul (Avrupa), Malatya, İzmir4
THSElektronik Teknisyeni (2)Meslek Liselerinin Elektrik- Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik, Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinden mezun olmak.KPSS-P94ErkekDiyarbakır1
THSDemirci Kaynakç ı Teknisyeni (2)Meslek Liselerinin Metal Teknolojisi ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. (Galvanoteknik bölümü hariç)KPSS-P94ErkekErzurum, Diyarbakır, Malatya, Kayseri, İzmir3
THSA ğ aç İş leri Teknisyeni (2)Meslek Liselerinin Mobilya İskeleti ve Döşemesi, Ahşap Teknolojisi, Ahşap Doğrama Teknolojisi, Ağaç İşleri, Mobilyacılık, Mobilya ve Dekorasyon bölümlerinden mezun olmak.KPSS-P94Erkekİzmir, Diyarbakır, Konya2
S ı n ı f ıKadro Unvan ı (İ htisas ı)Adaylarda Aranan NiteliklerKPSS Puan TürüCinsiyetiPersonel İhtiyacı Duyulan Kadrolar (1)
İ l /İ lçeS a yı
THSMatbaa Teknisyeni (2)Meslek Liselerinin Matbaa Teknolojisi ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.KPSS-P94Erkekİstanbul1
THSİ n ş aat Teknisyeni (Duvarc ı- Betoncu) (2)Meslek Liselerinin İnşaat, Kagir Yapı (Duvarcılık), Üst Yapı- İnşaat, İnşaat (Üst Yapı), İnşaat- Üst Yapı, Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat) Betonarme Yapı Sistemleri, Yapı Yüzey Kaplama, Yapı İç Mekân Dekorasyonu, Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi, Yapı Duvarcılığı bölümlerinden mezun olmak.KPSS-P94ErkekMuş, Kayseri, Batman, Diyarbakır, Balıkesir, Eskişehir, Malatya3
SHSSosyal Hizmetler Memuru / Sosyal Çal ış mac ı (3)Fakültelerinin Sosyal Hizmet lisans programından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekEskişehir1
SHSPsikolog (3)Fakültelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekKütahya, İstanbul, Bursa3
EÖHSİ ngilizce Ö ğ retmeni (2)Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olmak veya ilgili bölüm mezunu olup formasyon eğitimi almış olmak.KPSS-P10Bayan/ Erkekİzmir1
YHSBahç ı van (2)Meslek Yüksekokulların Seracılık, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Bahçe Tarımı ile ilgili ön lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P93ErkekKayseri, İzmir2
YHSGarson (2)Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okullarının İkram Hizmetleri veya Ağırlama Hizmetleri ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.KPSS-P93Bayanİzmir, İstanbul (Avrupa), Eskişehir, Ankara, Kayseri3
YHSGarson (2)Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okullarının İkram Hizmetleri veya Ağırlama Hizmetleri ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.KPSS-P93Erkekİstanbul (Avrupa), İzmir, Eskişehir, Ankara, Kayseri4
YHSA ş ç ı (2)Meslek Yüksekokulların Aşçılık ön lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P93Erkekİstanbul, Eskişehir, Datça, Karaman, Diyarbakır, İzmir, Bandırma, Kütahya3
 Kadro Unvan ı (İ htisas ı)   Personel İ htiyacı Duyulan Kadrolar (1)
SınıfıAdaylarda Aranan NiteliklerKPSS Puan TürüCinsiyetiİ l /İ lçeSayı
YHSA ş ç ı (2)Meslek Liselerinin Aşçılık bölümünden mezun olmak.KPSS-94Erkekİstanbul, Eskişehir, Datça, Karaman, Diyarbakır, İzmir, Bandırma, Kütahya3
YHSBerber (2)Meslek lisesi haricindeki liselerden mezun olup, Ustalık veya Kalfalık belgesi sahibi olmak.KPSS-P94Erkekİstanbul (Avrupa), Diyarbakır, Bursa, İzmir2
YHSBayan Kuaförü (2)Meslek Yüksek Okullarının Kuaförlük veya Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri ile ilgili programlarından mezun olmak.KPSS-P93Bayan/ Erkekİstanbul (Avrupa)1
YHSÜtücü ve Kolac ı (2)Meslek Liselerinin Giyim Üretim Teknolojisi ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Meslek lisesi haricindeki liselerden mezun olup, Ustalık, Kalfalık belgesi veya Halk Eğitim Merkezlerinden Kurs Bitirme Belgesi sahibi olmak.KPSS-P94Erkekİstanbul (Avrupa), İzmir, Bursa3
YHSHizmetli (Temizlik Eleman ı)Meslek Liselerinin Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Meslek Lisesi haricindeki diğer liselerden mezun olmak.KPSS-P94Bayanİstanbul, Ankara,1
YHSHizmetli (Temizlik Eleman ı)Meslek Liselerinin Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Meslek Lisesi haricindeki diğer liselerden mezun olmak.KPSS-P94Erkekİstanbul2

(1) Fiili kadro yetersizliği ve hangi ili tercih eden aday adayının sınavı kazanacağı bilinmediğinden, bazı unvanlar için ihtiyaç duyulan tüm iller yazılmış; alınacak miktar ise az gösterilmiştir. Alım sürecinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar nedeniyle kontenjanlar ve alım yapılacak iller değiştirilebilecektir.

(2) Mülakat sınavına ilave olarak, bilgi, beceri ve iş tecrübelerinin ölçüldüğü Mesleki Uygulama sınavı yapılacaktır.

(3) Klinik ortamında çalışmayacak olup, Birlik ve Karargâhlarda görev yapacaklardır.

4. BAŞVURU:

a. Başvurular, www.tekok.edu.tr internet adresinden yapılacaktır. İnternet ortamı haricinde posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Başvuru sayfasında doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

c. Belgelerde, adayların beyanları esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi durumunda, adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

ç. Başvurular; 24 Aralık 2013 Salı günü başlayıp, 13 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 08.00’da sona erecektir.

ç. İnternet adresindeki başvuru formunun bizzat aday tarafından, kontrollü olarak doldurulması gereklidir. Online başvuruyu tamamlamayan veya başkasının yerine yapılan başvurular nedeniyle meydana gelen hatalardan, Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı sorumluluk kabul etmemektedir.

d. Anlaşılmayan konular ve yardım talepleri için 0 232 251 16 00’dan Dahili: 4193­4187-4183-4181 numaralı telefondan iletişime geçilebilecektir.

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

a. İnternet üzerinden başvuruların tamamlanmasından sonra, Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı tarafından yapılan tüm başvurular, adayların beyanları doğrultusunda kontrol edilecektir.

b. Başvuran adayların başvuruları, sınıf veya unvan bazında incelenecek ve başvuru kriterlerini sağlayan adaylar KPSS puanı sırasına göre sıralanacaktır. Alım yapılacak miktarın beş ila yirmi katı kadar aday puan sırasına göre mülakat/uygulama sınavına davet edilecektir. Davet edilen adayların listesi internet aracılığı ile ilan edilecektir. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

c. Başvurusu kabul edilen ve sınav giriş belgesi internet (www.tekok.edu.tr) üzerinden yayımlanan adaylar, belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunacaklardır. Belirtilen yer ve zamanda, seçim aşamalarına katılmayanlar haklarını kaybedecektir. Bu işlemlerin takip edilmesi tamamen adayın sorumluluğundadır.

ç. Yapılan kontroller sonucunda, herhangi bir koşulu sağlayamadığı anlaşılan başvuru sahiplerinin başvurusu reddedilecektir. Başvurusu reddedilen adaylara, internet aracılığıyla red nedenleri ayrıntılı olarak (yaş, cinsiyet, mezun olunan bölümün uygun olmaması vs.) bildirilecektir.

6. DİĞER HUSUSLAR a. Kısaltmalar:

GİHS: Genel İdare Hizmetleri Sınıfı THS: Teknik Hizmetler Sınıfı SHS: Sağlık Hizmetleri Sınıfı

EÖHS: Eğitim Öğretim Hizmetler Sınıfı YHS: Yardımcı Hizmetler Sınıfı

b. Bu kılavuz, genel bilgi amaçlı hazırlanmış olup, Hv.K.K.lığının takvim ve kılavuzda her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

c. Adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun, işlemleri iptal edilecektir.

 

Haberin Devamı : http://ilan.memurlar.net/ilan/26719/

Yorumlar

Yorumlar