Görüşmede Bakana Sorunlar İletildi

Görüşmede Bakana Sorunlar İletildi

03/01/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Görüşmede Bakana Sorunlar İletildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında saat 15:15’te başlayan Şehit Aileleri Dernekleri ile Bakan arasındaki görüşme sona erdi. Aşağıda bu görüşmeye ilişkin dile getirilen bazı hususlar yer almaktadır.

    Sn. Bakan yaptığı konuşmada oldukça hassas bir konu olduğu için en az sorun olacak şekilde yasa çalışmasını yaptıklarını bu konuda eksikleri var ise bunun da değerlendirileceğini iletti. İş hakkı konusunda feragat sorununa değinen Bakan Fatma ŞAHİN, daha önceden 1. iş hakkında iş hakkının %75’inin Şehidin kardeşleri taraından kullanıldığını, Şehit yetimi ve eşine baskı yapılmasını önlemek amacı ile böyle bir düzenleme yapıldığını bildirdi. Bir Şehit kardeşi ise söz alarak Şehitlerin %75’inin  bekar olduğunu, bu oranın normal karşılanması gerektiğini, kendisinin bir Şehit kardeşi olarak Şehidin yetimi olması durumunda bu hakkı öncelikli olarak Şehidin yetimine vereceği bir anlayışta olduğunu belirtti.


   Sn. Bakan adaletli olmaya ve sorunları en aza indirmeye yönelik özen gösterildiğini belirterek eğer bir sorun varsa bununla ilgili de gerekli çalışmanın yapılabileceğini iletti. 


   Şehit Aileleri Dernekleri Yetkilileri Tarafından İletilen Bazı Sorunlar Aşağıda Sunulmuştur;

   1- İş hakkında feragat sorunu nedeni ile hakkın kullanılamaması ve yönetmelikteki eksik olan hususlar defaatle dile getirildi. Örneğin iş hakkını kullanmak istemeyenin zorla  hak sahibi tutulması ve feragatte bulunamamasının mağduriyet oluşturduğu ifade edildi. Sn. Bakanımız Şehit yetimlerinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve iş sahibi yapılabilmesi için Bakanlık olarak elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi.

   2- Görev Şehit yetimlerinin iş hakkından yararlanamadıkları, hatta serbest seyahat kartlarının dahi olmadığı dile getirildi. Ayrıca Açıköğretim harç muafiyetinden bile yararlanamayan Görev Şehidi ailelerinin mağduriyetinin giderilmesi talep edildi.

   3- 1111 sayılı askerlik kanunu çerçevesinde verilen askerlik muafiyetinin “Şehitlik” ten dolayı veriliyorsa Subay, Astsubay ve Polis Şehit çocuklarına da bu hakkın tanınması ve askerlik muafiyetinin getirilmesi dile getirildi.

   4- Bedelsiz askerlikten elde edilen gelire ilişkin son çıkan yönetmelik anlatılarak neden zaten Devlet bütçesinden karşılanan haklara ilişkin finansmanın bu gelirle karşılandığı sorularak verilen sözlerin tutulması istenildi.

   5- Mevcut durumda yalnızca 4 derneğin kamuya yararlı dernek statüsünde olduğunu, bunun anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, kanun gereği “Şehit” ve “Gazi” kelimelerini başka derneklerin kullanamadıklarını, bu yüzden dolayı bazı dernek Şubelerinin mahkemeye verildiğini, bu yüzden dolayı 2847 sayılı yasada değişiklik yapılmasının şart olduğu Sn. Bakana iletildi. 

   6- Kira Bedellerinin yalnızca rütbelilere verildiği iletilerek, bir Şehit eşi kendisinin Şehit eşi olduğunu ve kirada oturduğunu belirtti.

   7- 30 Ağustos gibi önemli günlerde 4 dernek dışında diğer derneklerin çelenk koyma haklarının olmadığını, bunun engellendiğini iletti. Yasa düzenlemesi yapılarak bütün Şehit aileleri derneklerinin çelenk koyabilmeleri talep edildi.

   8- Bir çatı altında toplanılması dile getirildi. 47 ilin Şehit aileleri dernekleri Kırıkkale merkezli olmak üzere Sn. Mehmet GENÇER başkanlığında konfederasyon kurulması için start verdiler.

   9- Şehit babası Sn. Mehmet GENÇER, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma ŞAHİN’in Şehit Aileleri ve Gazilerden sorumlu Bakan danışmanı oldu.

   10- Vazie malulleri ile Görev Şehitlerinin sorunları dile getirildi. Ayrıca Görev Şehidi yakını “Ben Şehit ailesiyim” diyebilmek istiyorum şeklinde açıklamada bulundu.

   11- Gazilerden tedavileri esnasında iş hakkını kardeşine kullandıranların daha sonradan mağdur olduklarını, Gazilerle ilgili de bir çalışma yapılıp yapılmadığı soruldu.

   Bakan Fatma ŞAHİN genel olarak notları aldıklarını ve bu hususlarda çalışma yapılacağı sinyalini verdi. Umarız herkesi memnun edecek bir çalışma olur.


—————————————————————-

Not: Burada sözlü olarak iletilen bazı talepler yer almaktadır ve iletilen bütün taleplerin hepsini kapsamamaktadır. Camiamızın hemen hemen mevcut olan tüm sorunları Şehit Aileleri Dernekleri tarafından dile getirilmeye çalışılmıştır. Şehit Aileleri, Gaziler ve Ordu Vazife Malullerinin sorunları ile ilgili Şehit Aileleri Dernekleri tarafından Bakanlığa dosya şeklinde de 26 madde şeklinde talepler iletilmiştir. İletilen bu maddeler elimize ulaştığında sizler için yayımlayacağız. 

Yorumlar

Yorumlar