Genelgeye Rağmen İş yeri Sorunları Neden Çözülmüyor?

Genelgeye Rağmen İş yeri Sorunları Neden Çözülmüyor?

02/01/2014 0 Yazar: Gaziler Net
Genelgeye Rağmen İş yeri Sorunları Neden Çözülmüyor?

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı çalışan bir Gazi kardeşimiz sitemizle irtibata geçerek iş yeri sorunlarını bizlere iletti. 7 aydır düz işçi olarak çalışmaya başladığını ve işe alınma sonrasında iş ortamında yaşadığı sorunları dile getirdi.

   Bugün 2005/12 Başbakanlık Genelgesine göre;  “Malûl gazi personelin çalıştıkları iş yerlerinde farklı uygulamalara maruz kaldıkları, zaman zaman gazilik onurunu zedeleyici söz, tutum ve davranışlarla karşılaştıkları, kendilerine görev verilirken, sağlık durumlarının ve fiziksel noksanlıklarının dikkate alınmadığı hususları sözlü ve yazılı müracaatlarla çok sık olarak dile getirilmektedir.”denilmek sureti ile Genelgenin devamında; “Yüce Türk Milletinin güven ve huzuru için hayatlarım tehlikeye atarak, büyük bir cesaret ve feragatle görevlerini ifa ederken yaralanarak malûl gazi olan bu vatan evlatlarına, gazilik onurunun her zaman ve her yerde hissettirilmesi, kendilerine her alanda yardımcı olunması ve bu hususun vicdani bir sorumluluk olarak benimsenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu itibarla, söz konusu personelin çalıştıkları iş yerlerinde karşılaştıktan sorunlar çözüme kavuşturulacak, ayrıca; günlük yaşantılarında ilgi ve ihtimama ihtiyacı olan malûl gazilerin, gerek resmi ve özel işlerinin kamu kurum ve kuruluşlarında takibi ve yerine getirilmesi esnasında, gerekse halkla münasebetlerinde, kendilerine gerekli ilgi ve yardım özenle gösterilecektir.”şeklinde hüküm yer almaktadır. 

Genelgenin uygulanmaması durumunda yaptırımının ne olacağı net olarak belli olmadığından uygulamada maalesef bu genelgeye aykırı durumlar söz konusu olabilmektedir. Gazilerin fiziksel noksanları dikkate alınmadan, “sen işçisin, yapmak zorundasın” şeklinde bir anlayışla çalıştırılmaları hem Gazilik onurunu zedelemekte, hem de bu durum Gaziler tarafından yapamayacakları işlerle boğuşmak zorunda kalınması nedeni ile çeşitli psikolojik sorunlara yol açmaktadır. 


Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan kardeşimiz, fiziksel sorunlarına rağmen, çalıştığı yerde oldukça zorluk çektiğini, elinden geleni yaptığını, ama özel durumlarının işyerinde dikkate alınmıyor olmasını anlamakta güçlük çektiğini ifade ediyor.


Kısaca belirtmek gerekirse; İş hakkı kapsamında Malul Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin fiziksel noksanlarının dikkate alınmak sureti ile atamalarının yapılması büyük önem arz etmektedir. Umarız Devlet Personel Başkanlığı önümüzdeki atama döneminde bu hususu da dikkate alarak atama işlemlerini gerçekleştirir. Saygılarımızla.


Yorumlar

Yorumlar