Genel Merkezden Garip Bir İşlem Daha

Genel Merkezden Garip Bir İşlem Daha

16/08/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Genel Merkezden Garip Bir İşlem Daha

Haberimize giriş yapmadan önce Gazimiz Sn. Alpaslan HÜYÜK hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Gazi Alpaslan HÜYÜK doğruları olan ve yanlışı gördüğünde zulme karşı sessiz kalmayan ender kişilerden bir tanesidir. Halihazırda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini yapmaktadır.

   Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi Disiplin Kurulu Başkanı Sn. Alpaslan HÜYÜK’le yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde daha önceden kendisine bir çok dernek üyesinin (Hüdaverdi MERCAN, Hamit YILDIZ vs.) tutarlı gerekçelere dayanmaksızın üyelikten atılmaları için Genel Merkez tarafından ısrar edilmesine rağmen bu hususta geri adım atmayarak asla bulunduğu görevde kanun ve dernek tüzüğü ile hakkaniyet ilkelerine aykırı karar almamıştır.


  Görevini layıkı ile yapan, Disiplin Kurulu Başkanı Gazimiz Sn. Alpaslan HÜYÜK’e Genel Merkez tarafından aşağıdaki belge gönderilmiştir.

   Genel Merkez tarafından gönderilen yazıda, dernek tüzüğünün 37. maddesinin b, c ve ç maddelerine istinaden disiplin kuruluna sevk edildiği ile disiplin işleminin Etimesgut Şubesi tarafından yapılacağı bildirilmektedir.Etimesgut Şubesinin vereceği karar biliniyormuş gibi yazının sonunda; “Bundan sonraki yaşamınızda başarılar dilerim.” ifadesi de konunun trajikomikliğini gözler önüne sermektedir. Bir üyenin disipline verilmesi demek o üyenin üyelikten atıldığı ya da kararın kesinleştiği anlamını taşımaz. Bunun yanında dernek tüzüğünün 37 maddesinin b, c ve ç bentleri sayılmış olmakla birlikte hangi davranışların ya da kararların bu maddeye aykırılık teşkil ettiğinin net olarak belirtilmesi gerekmesine rağmen, somut ve objektif herhangi bir kritere dayanmadığı üzülerek görülmektedir.


   Dernek Tüzüğü 37. Maddesi b, c ve ç bentlerine baktığımızda;

b.   Üyeler ve görevlilere haksız ve yersiz isnatlarda bulunanlar, kişilik hakkına saygı göstermeyenler,

c.   Denek aleyhine faaliyette bulunanlar, dirlik ve düzeni bozanlar,

ç. Görev ve Yetkilerini kötüye kullanan, kanun, Dernek, Tüzük ve Yönetme­liklerine ve derneği zarara sokanları, cezalandırılmak üzere Disiplin Kuruluna sevk edilir.

 

39. Madde b bendi;

b. Şikâyet edilen şahıs, Genel Merkez Yönetim, Denetleme veya Disiplin Kurulu Başkan veya üyelerinden birisi ise, bu takdirde olay Genel Yönetim Kurulu tarafından doğruca Genel merkez Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. (Şikâyet edilen şahıs Genel Merkez Disiplin Kurulu mensubu ise, O Şahıs muvakkaten müstafi addolunur ve yerine yedeklerden sırası gelen alınır.)


   Yukarıda da görüleceği üzere bu zamana kadar yaptığı çalışmalarla tamamen dernek yararına çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen Gazimiz Sn. Alpaslan HÜYÜK’ün disipline verilme işlemi maalesef tutarlı ve objektif gerekçeye dayanmamaktadır.

   Burada Genel Merkez tarafından verilen bu kararın da olağanüstü genel kurul çalışması ile ilgili olarak mahkeme sürecinde dikkate alınması için Sulh Hakimliğine dilekçe ile gerekli müracaat Gazimiz Sn. Alpaslan HÜYÜK tarafından yapılmış olup aşağıda sunulmuştur;


 

   Gazimiz Sn. Alpaslan HÜYÜK tarafından Genel Merkeze gönderilen cevabi yazı;


 

TÜRKİYE HARP MALULU GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

GENEL BAŞKANLIĞINA

 

İLGİ     : a) Genel Başkanlığın 13 Mayıs 2013 tarih ve sayı.5000(06.26.016)177 sayılı yazısı.

              b) Genel Başkanlığın 05 Ağustos 2013 tarih ve sayı.5000(06.26.016)444 sayılı yazısı.

1. 2012 yılında yapılan Derneğin Olağan Genel Kurulunda şahsınızın listesinden Disiplin Kurulu üyesi olarak sizin aldığınız oy tutarıyla aynı oyu alarak sizler gibi bende seçmenin iradesiyle seçildim. Dernek tüzüğünde belirtilen amaçları doğrultusunda; Milli ve manevi duyguları yükseltecek sosyal faaliyetler ile Şehit yakınları, gaziler, harp ve vazife malullerinin maddi ve manevi çıkarları doğrultusunda çalışmak bizim görevimizdir. Şehit yetimlerinin vebali seçilen ve bu görevlere aday olan herkesin sırtındadır. Bende bu bilinçle göreve başladığım günden itibaren şahsınızın agresif, baskıcı ve tehditkar tutumu karşısında yapıcı olmanız ve tüm camiayı kucaklayacak bir genel başkan portresi çizmeniz konusunda üstüme düşeni yapmaya çalıştım. Ancak bu aramızdaki görüş farklılıklarının çıkmasına ve devam etmesine neden olmuştur.

2. Bu süreç sonucunda okuduğumda yüzümde tebessüm uyandıran ilgi (a) yazı elime gelmiştir. Bizler herhangi bir kamu kurumunda yada işletmede çalışan ast üst olmadığımız aşikardır. Dernek tüzüğünde belirtilen görevleri yapmakla görevli belli bir hiyerarşiyi sahip kamu yararına çalışan derneğimizin gönüllüleriyiz. Bu nedenle şahsımın yaptığı ya da yaptığım iddia edilen disiplin suçlarında emrinde çalışan memuruna yada işçisine ikaz eder gibi bir yazının yazılması çok komiktir. Sizin bu durumda yapmanız gereken tüzüğün 39/b gereğince Yönetim Kurulunu toplayarak şahsımı Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevk etmenizdir.

3. İlgi (a) yazı ile ve sözlü olarak şahsımı defalarca ikaz etmenize rağmen sözde tutum ve davranışlarımda değişiklik olmaması gerekçesi ile Dernek Tüzüğünün 37/b,c,ç  gereğince disipline sevk edildiğimi ve yine dernek tüzüğünün 39/b gereğince istifa etmiş sayıldığımı bu nedenle hakkımdaki disiplin işleminin üyesi bulunduğum Etimesgut Şubesi Disiplin Kurulunca yürütüleceğini ilgi (b) yazı ile tarafıma bildirmiş bulunmaktasınız.

4. Dernek Tüzüğünün 39/b maddesinde “ Şikâyet edilen şahıs, Genel Merkez Yönetim, Denetleme veya Disiplin Kurulu Başkan veya üyelerinden birisi ise, bu takdirde olay Genel Yönetim Kurulu tarafından doğruca Genel merkez Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. (Şikâyet edilen şahıs Genel Merkez Disiplin Kurulu mensubu ise, O Şahıs muvakkaten müstafi addolunur ve yerine yedeklerden sırası gelen alınır.)” denildiğinden hakkımda disiplin suçu işlediğim iddiası var ise yapılması gereken Yönetim kurulu toplanarak karar alınmalı ve tüzüğün 39/b gereğince Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmelidir. Yetkisi olmayan Etimesgut Şubesi Disiplin Kuruluna sevkim hukuksuzdur ve tüzüğün ihlalidir. Ayrıca hakkımda Genel Merkez Disiplin Kurulunca karar verilene kadar kuruldaki görevim askıya alınarak yerime Disiplin Kurulu 1. Yedeği çağrılmalıdır. Hakkımda suç unsuruna rastlanılması durumunda tüzükte belirtilen cezalandırmalardan biri verilir ise verilen cezanın durumuna göre yerime çağrılan 1.yedek üyenin görevi devam eder yada biter. Tüzükte belirtilen “muvakkaten müstafi” kelimesinin anlamı hakkındaki disiplin kurulu sonuçlanana kadar görevin askıya alınması demektir sizin yazınızda belirttiğiniz gibi istifa etmiş anlamı taşımamaktadır. Dediğiniz gibi olsa idi sizin istediğiniz herkes suçlu suçsuz olarak değerlendirilmeden direk istifa ederek kuruldan ayrılmış sayılması hem mantıksız hem de hukuka ve tüzüğe aykırı olacaktır. Suçu ispatlanana kadar her kişi suçsuz ve masumdur.

 

5. Bu nedenle sehven yapıldığına ve art niyet olmadığına inandığım yanlışlığın düzeltilerek hakkımdaki disiplin kuruluna sevk işlemi sonuçlanana kadar disiplin kurulu başkanlığı görevimin askıya alınmasını yerime şahsımın dosyası görüşülüp sonuçlanana kadar 1. Yedek üyenin çağrılmasını arz ederim.15.08.2013

 

Alparslan HÜYÜK

 

 

Denetleme Kurulu Başkanlığına Gönderilen Yazı;

 

 

TÜRKİYE HARP MALULU GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞINA

 

İLGİ     : a) Genel Başkanlığın 13 Mayıs 2013 tarih ve sayı.5000(06.26.016)177 sayılı yazısı.

              b) Genel Başkanlığın 05 Ağustos 2013 tarih ve sayı.5000(06.26.016)444 sayılı yazısı.

1. 2012 yılında yapılan Derneğin Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanın listesinden Disiplin Kurulu üyesi olarak Genel Başkanın aldığı oy tutarıyla aynı oyu alarak sizler gibi bende seçmenin iradesiyle seçildim. Dernek tüzüğünde belirtilen amaçları doğrultusunda; Milli ve manevi duyguları yükseltecek sosyal faaliyetler ile Şehit yakınları, gaziler, harp ve vazife malullerinin maddi ve manevi çıkarları doğrultusunda çalışmak bizim görevimizdir. Şehit yetimlerinin vebali seçilen ve bu görevlere aday olan herkesin sırtındadır. Bende bu bilinçle göreve başladığım günden itibaren Genel Başkanın agresif, baskıcı ve tehditkar tutumu karşısında yapıcı olmasını ve tüm camiayı kucaklayacak bir genel başkan portresi çizmesi konusunda üstüme düşeni yapmaya çalıştım. Ancak bu aramızdaki görüş farklılıklarının çıkmasına ve devam etmesine neden olmuştur.

2. Bu süreç sonucunda okuduğumda yüzümde tebessüm uyandıran ilgi (a) yazı elime gelmiştir. Bizler herhangi bir kamu kurumunda yada işletmede çalışan ast üst olmadığımız aşikardır. Dernek tüzüğünde belirtilen görevleri yapmakla görevli belli bir hiyerarşiyi sahip kamu yararına çalışan derneğimizin gönüllüleriyiz. Bu nedenle şahsımın yaptığı ya da yaptığım iddia edilen disiplin suçlarında emrinde çalışan memuruna yada işçisine ikaz eder gibi bir yazının yazılması çok komiktir. Genel Başkanın bu durumda yapması gereken tüzüğün 39/b gereğince Yönetim Kurulunu toplayarak şahsımı Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevk etmesidir.

3. İlgi (a) yazı ile ve sözlü olarak şahsımı defalarca ikaz etmesine  rağmen sözde tutum ve davranışlarımda değişiklik olmaması gerekçesi ile Dernek Tüzüğünün 37/b,c,ç  gereğince disipline sevk edildiğimi ve yine dernek tüzüğünün 39/b gereğince istifa etmiş sayıldığımı bu nedenle hakkımdaki disiplin işleminin üyesi bulunduğum Etimesgut Şubesi Disiplin Kurulunca yürütüleceğini ilgi (b) yazı ile tarafıma bildirmiştir.

4. Dernek Tüzüğünün 39/b maddesinde “ Şikâyet edilen şahıs, Genel Merkez Yönetim, Denetleme veya Disiplin Kurulu Başkan veya üyelerinden birisi ise, bu takdirde olay Genel Yönetim Kurulu tarafından doğruca Genel merkez Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. (Şikâyet edilen şahıs Genel Merkez Disiplin Kurulu mensubu ise, O Şahıs muvakkaten müstafi addolunur ve yerine yedeklerden sırası gelen alınır.)” denildiğinden hakkımda disiplin suçu işlediğim iddiası var ise yapılması gereken Yönetim kurulu toplanarak karar alınmalı ve tüzüğün 39/b gereğince Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmelidir. Yetkisi olmayan Etimesgut Şubesi Disiplin Kuruluna sevkim hukuksuzdur ve tüzüğün ihlalidir. Ayrıca hakkımda Genel Merkez Disiplin Kurulunca karar verilene kadar kuruldaki görevim askıya alınarak yerime Disiplin Kurulu 1. Yedeği çağrılmalıdır. Hakkımda suç unsuruna rastlanılması durumunda tüzükte belirtilen cezalandırmalardan biri verilir ise verilen cezanın durumuna göre yerime çağrılan 1.yedek üyenin görevi devam eder yada biter. Tüzükte belirtilen “muvakkaten müstafi” kelimesinin anlamı hakkındaki disiplin kurulu sonuçlanana kadar görevin askıya alınması demektir İlgi (b) yazıda belirtildiği  gibi istifa etmiş anlamı taşımamaktadır. Denildiği gibi olsa idi Genel Başkanın istediği herkes suçlu suçsuz olarak değerlendirilmeden direk istifa ederek kuruldan ayrılmış sayılması hem mantıksız hem de hukuka ve tüzüğe aykırı olacaktır. Suçu ispatlanana kadar her kişi suçsuz ve masumdur.

 

5. Bu nedenle Genel Başkanlığın ilgi (b) yazısına istinaden alınan ve alınacak kararların Denetleme Kurulunca Denek Tüzüğüne uygun olup olmadığının incelenerek şahsıma ve Genel Merkez Disiplin Kuruluna yazılı olarak bilgi verilmesini arz ederim. 15.08.2013

 

Alparslan HÜYÜK

 

 

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne Gönderilen Yazı; 

 

ANKARA VALİLİĞİ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İLGİ     : Genel Başkanlığın 05 Ağustos 2013 tarih ve sayı.5000(06.26.016)444 sayılı yazısı.

1. 2012 yılında yapılan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Olağan Genel Kurulunda Disiplin Kurulu asil üyesi olarak seçildim. Yapılan ilk disiplin kurulu toplantısında disiplin kurul başkanı olarak göreve başladım.

2. Yazılı ve sözlü olarak şahsımı defalarca ikaz etmesine  rağmen sözde tutum ve davranışlarımda değişiklik olmaması iddiası ile Dernek Tüzüğünün 37/b,c,ç  gereğince disipline sevk edildiğimi ve yine dernek tüzüğünün 39/b gereğince istifa etmiş sayıldığımı bu nedenle hakkımdaki disiplin işleminin üyesi bulunduğum Etimesgut Şubesi Disiplin Kurulunca yürütüleceğini ilgi (b) yazı ile tarafıma bildirmiştir.

3. Dernek Tüzüğünün 39/b maddesinde “ Şikâyet edilen şahıs, Genel Merkez Yönetim, Denetleme veya Disiplin Kurulu Başkan veya üyelerinden birisi ise, bu takdirde olay Genel Yönetim Kurulu tarafından doğruca Genel merkez Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. (Şikâyet edilen şahıs Genel Merkez Disiplin Kurulu mensubu ise, O Şahıs muvakkaten müstafi addolunur ve yerine yedeklerden sırası gelen alınır.)” denildiğinden hakkımda disiplin suçu işlediğim iddiası var ise yapılması gereken Yönetim kurulu toplanarak karar alınmalı ve tüzüğün 39/b gereğince Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmelidir. Yetkisi olmayan Etimesgut Şubesi Disiplin Kuruluna sevkim hukuksuzdur ve tüzüğün ihlalidir. Ayrıca hakkımda Genel Merkez Disiplin Kurulunca karar verilene kadar kuruldaki görevim askıya alınarak yerime Disiplin Kurulu 1. Yedeği çağrılmalıdır. Hakkımda suç unsuruna rastlanılması durumunda tüzükte belirtilen cezalandırmalardan biri verilir ise verilen cezanın durumuna göre yerime çağrılan 1.yedek üyenin görevi devam eder yada biter. Tüzükte belirtilen “muvakkaten müstafi” kelimesinin anlamı hakkındaki disiplin kurulu sonuçlanana kadar görevin askıya alınması demektir İlgi yazıda belirtildiği  gibi istifa etmiş anlamı taşımamaktadır. Denildiği gibi olsa idi Genel Başkanın istediği herkes suçlu suçsuz olarak değerlendirilmeden direk istifa ederek kuruldan ayrılmış sayılması hem mantıksız hem de hukuka ve tüzüğe aykırı olacaktır. Suçu ispatlanana kadar her kişi suçsuz ve masumdur.

 

4. Bu nedenle Genel Başkanlığın ilgi yazısına istinaden alınan ve alınacak kararların Dernekler kanununa ve Dernek Tüzüğümüze uygun olup olmadığının incelenmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim. 15.08.2013

 

 

                                                                                               Alparslan HÜYÜK

                                                                                               Malul Gazi

                                                                                               Genel Merkez Disiplin

                                                                                               Kurulu Başkanı

EKİ                             :

1 Adet ilgi yazı fotokopisi

 

 

İLETİŞİM                    :

 

 

 Genelkurmay Personel Başkanlığı, Vakıf Dernek Şube Müdürlüğüne Gönderilen Yazı;

 

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

PERSONEL BAŞKANLIĞI

VAKIF DERNEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İLGİ     : Genel Başkanlığın 05 Ağustos 2013 tarih ve sayı.5000(06.26.016)444 sayılı yazısı.

1. 2012 yılında yapılan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Olağan Genel Kurulunda Disiplin Kurulu asil üyesi olarak seçildim. Yapılan ilk disiplin kurulu toplantısında disiplin kurul başkanı olarak göreve başladım.

2. Dernek tüzüğünde belirtilen amaçları doğrultusunda; Milli ve manevi duyguları yükseltecek sosyal faaliyetler ile Şehit yakınları, gaziler, harp ve vazife malullerinin maddi ve manevi çıkarları doğrultusunda çalışmak bizim görevimizdir. Şehit yetimlerinin vebali seçilen ve bu görevlere aday olan herkesin sırtındadır. Bende bu bilinçle göreve başladığım günden itibaren Genel Başkanın agresif, baskıcı ve tehditkar tutumu karşısında yapıcı olmasını ve tüm camiayı kucaklayacak bir genel başkan portresi çizmesi konusunda üstüme düşeni yapmaya çalıştım. Ancak bu aramızdaki görüş farklılıklarının çıkmasına ve devam etmesine neden olmuştur.

3. Yazılı ve sözlü olarak şahsımı defalarca ikaz etmesine rağmen sözde tutum ve davranışlarımda değişiklik olmaması iddiası ile Dernek Tüzüğünün 37/b,c,ç  gereğince disipline sevk edildiğimi ve yine dernek tüzüğünün 39/b gereğince istifa etmiş sayıldığımı bu nedenle hakkımdaki disiplin işleminin üyesi bulunduğum Etimesgut Şubesi Disiplin Kurulunca yürütüleceğini ilgi (b) yazı ile tarafıma bildirmiştir.

4. Dernek Tüzüğünün 39/b maddesinde “ Şikâyet edilen şahıs, Genel Merkez Yönetim, Denetleme veya Disiplin Kurulu Başkan veya üyelerinden birisi ise, bu takdirde olay Genel Yönetim Kurulu tarafından doğruca Genel merkez Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. (Şikâyet edilen şahıs Genel Merkez Disiplin Kurulu mensubu ise, O Şahıs muvakkaten müstafi addolunur ve yerine yedeklerden sırası gelen alınır.)” denildiğinden hakkımda disiplin suçu işlediğim iddiası var ise yapılması gereken Yönetim kurulu toplanarak karar alınmalı ve tüzüğün 39/b gereğince Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmelidir. Yetkisi olmayan Etimesgut Şubesi Disiplin Kuruluna sevkim hukuksuzdur ve tüzüğün ihlalidir. Ayrıca hakkımda Genel Merkez Disiplin Kurulunca karar verilene kadar kuruldaki görevim askıya alınarak yerime Disiplin Kurulu 1. Yedeği çağrılmalıdır. Hakkımda suç unsuruna rastlanılması durumunda tüzükte belirtilen cezalandırmalardan biri verilir ise verilen cezanın durumuna göre yerime çağrılan 1.yedek üyenin görevi devam eder yada biter. Tüzükte belirtilen “muvakkaten müstafi” kelimesinin anlamı hakkındaki disiplin kurulu sonuçlanana kadar görevin askıya alınması demektir İlgi yazıda belirtildiği  gibi istifa etmiş anlamı taşımamaktadır. Denildiği gibi olsa idi Genel Başkanın istediği herkes suçlu suçsuz olarak değerlendirilmeden direk istifa ederek kuruldan ayrılmış sayılması hem mantıksız hem de hukuka ve tüzüğe aykırı olacaktır. Suçu ispatlanana kadar her kişi suçsuz ve masumdur.

 

5. Bu nedenle Genel Başkanlığın ilgi yazısına istinaden alınan ve alınacak kararların Dernekler kanununa ve Dernek Tüzüğümüze uygun olup olmadığının incelenmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim. 15.08.2013

 

 

 

 

                                                                                               Alparslan HÜYÜK

                                                                                               Malul Gazi

                                                                                               Genel Merkez Disiplin

                                                                                               Kurulu Başkanı

 

EKİ                             :

 

1 Adet ilgi yazı fotokopisi

 

İLETİŞİM                    :


Camiamıza saygı ile duyurulur.

Yorumlar

Yorumlar