Genel Başkan Adayının Gerçekleştirdiği Projeler | Gazi TV

SON DAKİKA

Genel Başkan Adayının Gerçekleştirdiği Projeler

Bu haber 30 Nisan 2012 - 23:31 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.

Genel Başkan Adayının Gerçekleştirdiği Projeler

Genel Başkan Adayı Sn. Abdullah ERTAŞ 1993 ve 2003 yılları arasında gerçekleşmesini sağladığı projelere ilişkin paylaşımını sizler için yayımlıyoruz.

 

                     

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   1993 / 2003  YILLARI   ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER:  

 

1.Şehit dul ve yetimlerinin kanuni varisleri ile malullerin kendilerine ödenen nakdî tazminatın artırılması için “2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hazırlanmış, hazırlanan tasarı 04 Nisan 1998 tarih ve 23307 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla; şehit dul ve yetimleri ile malullere en yüksek devlet memuru brüt aylığının 60 katı üzerinden ödenmekte olan nakdî tazminat 100 katına, hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürecek derecede malul olanlara en yüksek devlet memuru brüt aylığının 100 katı olarak ödenmekte olan nakdî tazminat ise 200 katına çıkarılmıştır.

2. 3480 sayılı kanuna göre tütün ve alkol ürünlerinin satış bedellerinden alınan yüzde ikilik paydan şehit dul ve yetimleri ile malullere ödenen tütün ikramiyesinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun  tasarısı 04 Nisan 1998 tarihli 23320 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış ve 01 Ocak 1998 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile ödenmekte olan tütün ikramiyeleri yüzde seksen oranında artırılmıştır.

3. 2847 sayılı kanuna ikinci madde olarak “Muharip Gazi” ve “Malul Gazi” tanımlarının eklenmesi ile ilgili kanun tasarısı 23 Temmuz 1999 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiş, 29 Temmuz 1999 gün ve 23770 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64. Maddesi 3713, 2330 ve 2629 sayılı kanunlar kapsamında olup da uzuv ve doku kaybına uğrayanların protez, sağlık gereçleri, ilaç ve tedavi giderlerinin tamamının devlet tarafından karşılanması amacı ile hazırlanan tasarı 23 Temmuz 1999 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 29 Temmuz 1999 gün  ve  23770 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5. 2629 ve 3160 sayılı kanunlar kapsamına giren personelden uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinin fiilen ifası sırasında; yaşamını sürdürebilmek için gerekli hareketleri yapamayacak ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek derecede malul olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, diğer malullere ise mevcut aylıkları üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenmesi sağlanmıştır.

6. 5434 sayılı kanunun 64 ncü maddesi, 2330, 2453, 2629, ve 3713 sayılı kanunlar kapsamındaki görevlerini ifa ederken şehit olanların çocuklarından 1999-2000 eğitim öğretim yılından itibaren yüksek öğrenim katkı payları alınmaması ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı hazırlanmış, hazırlanan bu Kanun Hükmünde Kararname Bakanlar Kurulu’nca kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.

7. 27 Nisan 2001 tarihli ve 24385 Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinin 5/H yapılan en son değişiklik ile, şehit ailelerinin yanı sıra muharip gaziler, malul gaziler ve dul eşleri de Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği kapsamına dahil edilmiş ve uygulama esasları enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yayımlanacak genelge çerçevesinde, bu personele de indirimli elektrik enerjisi kullanma imkanı sağlanmıştır.

8. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı hazırlanarak yasalaşması sağlanmıştır. Böylece ; subay, astsubay, uzman erbaş, erbaş ve erlerden şahit olanların dul ve yetimleri ile malul kalan personelin kendisi ve refakatindeki eşi :Devlet Demir Yollarında, Deniz Yolları Şehir Hatlarında ve Belediye Toplu Taşım Araçları ile Belediye tarafından kurulan şirket veya özel firmalar arcılığı ile yaptırılan toplu taşım işlerinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat etmektedirler.

9. 28.12.1999 tarih ve 4494 sayılı 2000 yılı bütçe kanunu ile; 1005 Sayılı Yasa kapsamında hak sahiplerine verilen Şeref Aylıklarının arttırılması sağlanmıştır.

10. 4.8.1999 tarih ve 4432 Sayılı Kanun ile; 1005 Sayılı Yasa Kapsamında maaş alan hak sahibinin ölmesi durumunda kesilen Şeref Aylığının yüzde yetmişbeş  oranında dul eşe intikal ettirilmesi ve dul eşin de ücretsiz seyahat hakkından yararlanması sağlanmıştır.

11.  21.06.2001 gün ve 24439 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4677 Sayılı Kanun ile 5343 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 77 nci Maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ve aynı maddeye getirilen düzenleme ile subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile Emniyet Teşkilatı personeli ile Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli dahil sivil iştirakçilerin dul ve yetimleri ile malul olanlara, bunların ölmeleri halinde de dul ve yetimlerine bağlanan aylıkların, kendisinden aylık bağlananlar ile malullerin emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece ilerlemesine tabi tutulması sağlanmıştır.

12. Geçen zaman içerisinde yetersiz kalan Faizsiz Konut Kredisi miktarı ilgili 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile günün koşullarına göre arttırılarak yeniden düzenlenmiştir.

Yorumlar

Yorumlar