Genel Başkan Adayı Sn Abdullah ERTAŞ ın sitemize göndermiş o | Gazi TV

SON DAKİKA

Genel Başkan Adayı Sn Abdullah ERTAŞ ın sitemize göndermiş o

Bu haber 02 Mayıs 2012 - 19:33 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.

Genel Başkan Adayı Sn Abdullah ERTAŞ ın sitemize göndermiş o

Ülkemizin kurucusu Ulu önderimiz Atatürk’ün de, kahraman bir Gazi olduğunu, hiç bir zaman aklımızdan çıkarmıyor ve “GELİN CANLAR BİR OLALIM” diyoruz.

Siz camiamız mensuplarını; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği çatısı altında toplanıp üye olmayave gücümüze güç katmaya davet ediyoruz.

 

 

DERNEĞİMİZE ÜYE OLMALIYIZ…


Türk toplumunda ve yüce dinimizde, Şehitlik ve Gazilik payelerinin önemi oldukça fazladır. Bu payeleri taşıyan insanların, gruplaşarak bir çatı altında dayanışma göstermesi, hiçbir rütbe ve sıfat ayırmaksızın, birlik ve beraberliği teşkil etmesi ise kaçınılmazdır. İşte bu yüzden, “birlikten güç doğar” ilkesiyle hepimizin bir çatı altında toplanması gereklidir.


Bunun için en uygun ortam ise; Devletimizin Ve Milli Savunma Bakanlığının resmi olarak tanıdığı Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğimizdir.


Temelleri 1915 yılına dayanan Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğimizin amacı;


Tüm mensuplarımız arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, Şehit ailelerimizin, gazilerimizin, harp ve vazife malullerimizin moral ve motivasyonlarını en yüksek seviyede tutmak, tüm mensuplarımızın eş ve çocuklarının ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin yaşam şartlarını kolaylaştırmak, geçim standartlarımızı yükseltmek, en mutlu ve acılı günlerimizde birbirimizin yanında olmaktır.


Camia bireyleri olarak dikkat etmemiz gereken önemli bir hususta;

Değişik isimler adı altında kurulan, farklı farklı dernekler ve bazı çıkar gruplarının da ortalıkta dolaştığının farkında olunmasıdır. Gerçekten hizmet amacıyla kurulan dernekler olduğu kadar, bunu çıkar uğruna kullanan ve siyasi oluşumlarca kullanılan derneklerin varlığının duyumlarını da sürekli almaktayız.


Ve bu çıkar gruplarının amacı; Şehitlik ve Gazilik müessesesini kullanarak, adımızı lekeleyerek rant elde etme, yardım toplama ve hediyelik eşya (dergi, kitap, vb…) satma girişimleridir. Bu yüzden, temel çatımız olan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adresinden şaşmamak gereklidir.
 


Hâlbuki camiamız mensubu birçok Şehit Ailemiz, Malul Gazimiz, Harp ve Vazife Malulümüz dernek şubelerimizden uzakta ve çekimser kalmaktadır. Unutmamak lazımdır ki; zaman ayrılık zamanı değil, kavuşmak ve sesimizi duyurmak vaktidir.

Bizler camia olarak, Allah tarafından Şehitlik ve Gazilik sıfatlarıyla onurlandırılmış, seçilmiş bir toplumuz. Ve bir elin parmakları hatta et ve tırnak gibi bir arada olmalı, gerektiğinde gücümüzü ve sesimizi en uzak yerlere bile iletebilmeliyiz.
 


Sesimizi duyurmak adına atılacak ilk adım ise; İllerimizde ya da yakın çevremizde bulunan bir, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesine üye olmak ve gücümüze güç, sesimize ses katmak olmalıdır.

Unutmayalım ki; “Bir elin nesi var, İki elin sesi var”. Bizlerde damlaya damlaya çoğalarak sesimizi gerekli yerlere duyurabilir, gerektiğinde tek yumruk olabiliriz.
 


Ülkemizin kurucusu Ulu önderimiz Atatürk’ün de, kahraman bir Gazi olduğunu, hiç bir zaman aklımızdan çıkarmıyor ve “GELİN CANLAR BİR OLALIM” diyoruz.

Siz camiamız mensuplarını; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği çatısı altında toplanmaya ve gücümüze güç katmaya davet ediyoruz. Camiamızın ne şartlardan geçerek bu günlere geldiğini görmeniz, birlik ve beraberliğimizin önemini anlamanız açısından, aşağıda bulunan dernek tarihçemizi tekrar tekrar okumanızı tavsiye ediyoruz.

DERNEK TARİHÇEMİZ…

Birinci Dünya savaşı sonunda savaş bölgelerinden (Çanakkale ve diğer cepheler) İstanbul’a gelip ihtiyaçlarını karşılayamayan ve memleketlerine gidemeyen yaralı harp malûllerinin; memleketlerine gönderilmelerinin sağlanması, eksik uzuvlarının yerine protezlerinin taktırılması (tahtadan yapılma) giydirilmeleri ve harçlıklarının sağlanması amacıyla 1915 yılının son aylarında Harbiye Nazırı Enver Paşanın talimatıyla İstanbul Merkez Kumandanı Miralay Cevdet Bey ve on bir arkadaşı tarafından “Malul ini Uzata Muavenet Heyeti” adı altında bir heyet olarak teşekkül ettirilmiştir.

Bu heyete öncelikle yaralı harp malûllerinin iaşe ve ibatesini sağlamak amacıyla parasal yardım toplama işine girmiş ve İstanbul da tellal dolaştırılarak evlerde ihtiyaç fazlası malların ve ev yapımı işlerin malûllere yardım için getirilmesini ve bu malların Çakmakçılar Yokuşundaki Büyük Handa panayır kurulmak suretiyle satılacağı ilan edilmiştir. Bu şekilde malûllere başkalarının yardım amacıyla başlattıkları çalışmalara daha sonraları malûl olanlarda dâhil olarak çalışmalar yürütülmüştür.

Kurulan Yardım Heyeti gelir temin etmek için ticari faaliyetlerde de bulunmuştur. Bu faaliyetler içerisinde Türk sinemasının gelişmesine önayak olmak üzere Müdafaa-i Milliye Cemiyeti ve Malulini Guzata Heyeti ile birlikte Alman firması ile ortaklık kurularak 1921 yılında Siyah-beyaz film üretme fabrikası kurulmuştur. Aksaray civarında Muavenet pazarı (bu günün Migros, Ordu pazarları vb.) kurarak gelir teminine gidilmiştir Ayrıca Devletten Tepebaşı ve Üsküdar’daki tiyatro binalarının işletilmesi alınarak bu tiyatro binalarının kiraya verilmesi ve film fabrikasından elde edilen gelirlerle malûllere yardım edilmeye devam edilmiştir.

Malûllere yardım şeklinin belirlenmesi açısından Eylül 1336 tarihinde Malulini Askeriyeye Muavenet Heyeti Nizamnamesi yürürlüğe girmiş ve yardımlar bu nizam nameye göre yapılmaya başlanmıştır.

Malûl Gazilere yapılan bu yardımlara karşılık Devlet tarafından 19 Teşrisani 1337 tarihli 166, 21 Şubat 1340 tarihli 419 sayılı Kanunlar çıkarılarak tütün ve tütün mamullerinden belli bir oranda hisse ayrılmak suretiyle onlara yardım edilmeye başlanmıştır.
 

Zaman içerisinde derneğimiz dışında birçok malûl gazi ve şehit dul ve yetimleri dernekleri kurulmuş ve bir nevi Dernek enflasyonu ortaya çıkmıştır. Aynı amaç uğruna faaliyet gösteren bu derneklerin 18 Haziran 1983 gün ve 18081 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2847 sayılı Kanunla Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adı altında birleşmeleri hüküm altına alınmıştır.

Böylelikle Derneğimiz 2847 sayılı Kanunla Kurulu bir dernek olarak, 1984 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkan Adayı Em. Per. Kd. Albay Abdullah ERTAŞ…
 

Yorumlar

Yorumlar