Gelir Vergisi Kanununda İstisna Düzenlemesi | Gazi TV

Gelir Vergisi Kanununda İstisna Düzenlemesi

Bu haber 14 Haziran 2013 - 15:34 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Gelir Vergisi Kanununda İstisna Düzenlemesi

Sitemizde daha önceden, ücretlerde camiamız için gelir vergisinden istisna getirilmesine yönelik haberler yapmıştık. Meclise yeni gelen Gelir Vergisi Yasa Tasarısında Vatan hizmetleri tertibinden bağlanan aylıklar ve ödenen mükâfatlar ile harp malullüğü zamları, harp malullerine ve şehit, dul ve yetimlerine bu sıfatları nedeniyle yapılan her türlü ödemeler ücret istisnası kapsamına alınmaktadır. Ancak burada Terörle Mücadele Gazileri ile Ordu Vazife Malullerinin de bu yasa maddesine dahil edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu hususta taleplerimizi Devlet büyüklerimize iletmemiz halinde sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Haydi arkadaşlar talebimizi iletelim.

GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI


Ücret istisnaları;

MADDE 35;


ç) Vatan hizmetleri tertibinden bağlanan aylıklar ve ödenen mükâfatlar ile harp malullüğü zamları, harp malullerine ve şehit, dul ve yetimlerine bu sıfatları nedeniyle yapılan her türlü ödemeler (Bu hükmün uygulanmasında özel kanunlarına göre kendilerine şehit sıfatı verilenlerle harp, isyan, eşkıya, kaçakçı takip ve müsademesi, sanıkların ve mahkûmların takibi, manevra, talim ve tatbikat esnasında görev başında veya görevden doğan sebeplerle ölenler şehit sayılır.).

Vatan hizmetleri tertibinden bağlanan aylıklar ve ödenen mükâfatlar ile harp malullüğü zamları, harp malullerine ve şehit, dul ve yetimlerine bu sıfatları nedeniyle yapılan her türlü ödemeler ücret istisnası kapsamına alınmaktadır. Ayrıca, şehitlik tabirine açıklık kazandırılmakta, böylece benzerlik arz eden bu çeşit ödemelerde istisna uygulanması bakımından yeknesaklık sağlanmaktadır.

——————————————————————————————–


DİLEKÇE ÖRNEĞİ:


Sn. Vekilim,

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısının 35. Maddesi (ç) hükmüne göre ücret istisnasından yararlanabilecekler içinde; “Vatan hizmetleri tertibinden bağlanan aylıklar ve ödenen mükâfatlar ile harp malullüğü zamları, harp malullerine ve şehit, dul ve yetimlerine bu sıfatları nedeniyle yapılan her türlü ödemeler” şeklinde belirlenmiştir.

 

Anılan yasa düzenlemesinde Terörle Mücadele Gazileri ile Ordu Vazife Malullerinin ismi zikredilmemiş olup, bu yasa değişikliğinde Terörle Mücadele Kahramanları ile 3713 s.k. kapsamı dışında yer alan Ordu Vazife Malullerinin de yer almaları en büyük beklentimizdir. Ayrıca Şehit, dul ve yetimlerine bu sıfatları dolayısı ile yapılan ödemeler tanımlamasında da vazife maluliyeti kapsamında alınan aylıkların bu kapsamda olup olmadığı tereddütlüdür. Bu açıdan bütün Şehit aileleri, Gaziler (Terörle Mücadele Gazileri ile Muharip Gaziler) ile Harp ve Vazife Malullerinin hepsinin almakta oldukları aylıklar vergi istisnası kapsamına alınmalıdır. Burada sadece emekli aylıkları değil, aynı zamanda kamuda ya da özel sektörde çalışmaları halinde de maaşlarda vergi istisnasından yararlanabilmeleri en büyük dileğimizdir.

 

Anayasanın 61. maddesine göre; Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.” ile 10. maddesinde bulunan; “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.hükmüne amirdir.

 

Yapılacak yasa çalışmasında bütün Şehit aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerine bağlanan aylıkların istisna kapsamına alınmak sureti ile vergi muafiyeti getirilmesi hususunda göstereceğiniz her türlü katkı için şimdiden teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

 

                                                                                   Adı Soyadı

                                                                                       imza

 

İrtibat Telefon Numarası:

 

——————————————————————————–

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ:

 

 

 

LÜTFİ ELVAN
Karaman Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı
Adres:
Telefon: +90 (312) 420 53 66 +90 (312) 420 53 67
Faks: +90 (312) 420 53 68
E-Posta: lutfi.elvan@tbmm.gov.tr

 
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ
Isparta Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili
Adres: A Blok AZ. Kat 6 Nolu Banko Oda: 16
Telefon: +90 (312) 420 55 82 +90 (312) 420 55 83
Faks: +90 (312) 420 69 50
E-Posta: sureyyasadi.bilgic@tbmm.gov.tr

 
AHMET ÖKSÜZKAYA
Kayseri Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü
Adres: B Blok AZ. Kat 4 Nolu Banko Oda: 12
Telefon: +90 (312) 420 61 02 +90 (312) 420 61 03
Faks: +90 (312) 420 69 97
E-Posta: ahmet.oksuzkaya@tbmm.gov.tr

 
VEDAT DEMİRÖZ
Bitlis Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Katip Üyesi
Adres: A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 5
Telefon: +90 (312) 420 61 52 +90 (312) 420 61 53
Faks: +90 (312) 420 69 45
E-Posta: vedat.demiroz@tbmm.gov.tr

 
MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ
Adana Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok 2. Kat 1 Nolu Banko Oda: 15
Telefon: +90 (312) 420 58 92 +90 (312) 420 58 93
Faks: +90 (312) 420 69 63
E-Posta: mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr
Web: http://www.msukruerdinc.com
 Twitter

 
EKREM ÇELEBİ
Ağrı Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 7
Telefon: +90 (312) 420 59 56 +90 (312) 420 59 57
Faks: +90 (312) 420 69 66
E-Posta: ekrem.celebi@tbmm.gov.tr

 
SADIK BADAK
Antalya Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok 2. Kat 1 Nolu Banko Oda: 8
Telefon: +90 (312) 420 63 62 +90 (312) 420 63 63
Faks: +90 (312) 420 69 63
E-Posta: badak@tbmm.gov.tr
Web: http://www.sbadak.com.tr

 
HÜSEYİN ŞAHİN
Bursa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok 1. Kat 2 Nolu Banko Oda: 13
Telefon: +90 (312) 420 61 62 +90 (312) 420 61 63
Faks: +90 (312) 420 69 58
E-Posta: huseyin.sahin@tbmm.gov.tr

 
CAHİT BAĞCI
Çorum Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok 2. Kat 5 Nolu Banko Oda: 6
Telefon: +90 (312) 420 60 00 +90 (312) 420 60 01
Faks: +90 (312) 420 69 67
E-Posta: cahit.bagci@tbmm.gov.tr

 
MEHMET YÜKSEL
Denizli Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok ÜZ. Kat 2 Nolu Banko Oda: 14
Telefon: +90 (312) 420 56 24 +90 (312) 420 56 25
Faks: +90 (312) 420 69 52
E-Posta: mehmet.yuksel@tbmm.gov.tr

 
CENGİZ YAVİLİOĞLU
Erzurum Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: B Blok 1. Kat 4 Nolu Banko Oda: 8
Telefon: +90 (312) 420 60 74 +90 (312) 420 60 75
Faks: +90 (312) 420 69 98
E-Posta: cengiz.yavilioglu@tbmm.gov.tr

 
SALİH KOCA
Eskişehir Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok AZ. Kat 2 Nolu Banko Oda: 11
Telefon: +90 (312) 420 54 80 +90 (312) 420 54 81
Faks: +90 (312) 420 69 46
E-Posta: salih.koca@tbmm.gov.tr
Web: http://www.salihkoca.com

 
ABDULLAH NEJAT KOÇER
Gaziantep Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok ÜZ. Kat 4 Nolu Banko Oda: 14
Telefon: +90 (312) 420 63 26 +90 (312) 420 63 27
Faks: +90 (312) 420 69 54
E-Posta: anejatkocer@tbmm.gov.tr
Web: http://www.nejatkocer.com/

 
FERAMUZ ÜSTÜN
Gümüşhane Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok 1. Kat 2 Nolu Banko Oda: 7
Telefon: +90 (312) 420 61 34 +90 (312) 420 61 35
Faks: +90 (312) 420 69 58
E-Posta: feramuz.ustun@tbmm.gov.tr
 
MEHMET MUŞ
İstanbul Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: B Blok 1. Kat 3 Nolu Banko Oda: 5
Telefon: +90 (312) 420 56 10 +90 (312) 420 56 11
Faks: +90 (312) 420 69 77
E-Posta: mehmet.mus@tbmm.gov.tr

 
İLKNUR DENİZLİ
İzmir Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok AZ. Kat 2 Nolu Banko Oda: 9
Telefon: +90 (312) 420 59 12 +90 (312) 420 59 13
Faks: +90 (312) 420 69 46
E-Posta: ilknur.denizli@tbmm.gov.tr
Web: http://www.ilknurdenizli.com
 Facebook

 
AHMET ARSLAN
Kars Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 8
Telefon: +90 (312) 420 62 32 +90 (312) 420 62 33
Faks: +90 (312) 420 69 45
E-Posta: ahmet.arslan@tbmm.gov.tr

 
MUZAFFER BAŞTOPÇU
Kocaeli Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

 NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili
Adres: B Blok ÜZ. Kat 5 Nolu Banko Oda: 16
Telefon: +90 (312) 420 61 24 +90 (312) 420 61 25
Faks: +90 (312) 420 69 73
E-Posta: muzaffer.bastopcu@tbmm.gov.tr

 
MUSTAFA BALOĞLU
Konya Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

 (10 / 49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) Esas Numaralı Araştırma Komisyonu Başkanvekili
Adres: A Blok 2. Kat 5 Nolu Banko Oda: 10
Telefon: +90 (312) 420 59 96 +90 (312) 420 59 97
Faks: +90 (312) 420 69 67
E-Posta: mustafa.baloglu@tbmm.gov.tr

 
MUSTAFA ŞAHİN
Malatya Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: B Blok 1. Kat 4 Nolu Banko Oda: 9
Telefon: +90 (312) 420 63 84 +90 (312) 420 63 85
Faks: +90 (312) 420 69 98
E-Posta: mustafa.sahin5@tbmm.gov.tr
Web: http://www.mustafasahin44.com

 
RECAİ BERBER
Manisa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 11
Telefon: +90 (312) 420 59 58 +90 (312) 420 59 59
Faks: +90 (312) 420 69 66
E-Posta: recaiberber@tbmm.gov.tr

 
UĞUR AYDEMİR
Manisa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 9
Telefon: +90 (312) 420 63 02 +90 (312) 420 63 03
Faks: +90 (312) 420 69 66
E-Posta: ugur.aydemir@tbmm.gov.tr

 
ALİ BOĞA
Muğla Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok 1. Kat 3 Nolu Banko Oda: 14
Telefon: +90 (312) 420 61 84 +90 (312) 420 61 85
Faks: +90 (312) 420 69 59
E-Posta: aliboga@tbmm.gov.tr

 
ABDULKERİM GÖK
Şanlıurfa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: B Blok 1. Kat 6 Nolu Banko Oda: 6
Telefon: +90 (312) 420 59 18 +90 (312) 420 59 19
Faks: +90 (312) 420 69 79
E-Posta: abdulkerim.gok@tbmm.gov.tr
Web: http://www.abdulkerimgok.com/

 
ERTUĞRUL SOYSAL
Yozgat Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: B Blok AZ. Kat 4 Nolu Banko Oda: 10
Telefon: +90 (312) 420 63 72 +90 (312) 420 63 73
Faks: +90 (312) 420 69 97
E-Posta: ertugrul.soysal@tbmm.gov.tr
Web: http://www.ertugrulsoysal.net

 
İZZET ÇETİN
Ankara Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok AZ. Kat 5 Nolu Banko Oda: 10
Telefon: +90 (312) 420 62 68 +90 (312) 420 62 69
Faks: +90 (312) 420 69 49
E-Posta: izzet.cetin@tbmm.gov.tr

 
BÜLENT KUŞOĞLU
Ankara Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: B Blok AZ. Kat 6 Nolu Banko Oda: 10
Telefon: +90 (312) 420 58 38 +90 (312) 420 58 39
Faks: +90 (312) 420 69 70
E-Posta: bulent.kusoglu@tbmm.gov.tr

 
HALUK AHMET GÜMÜŞ
Balıkesir Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok 1. Kat 6 Nolu Banko Oda: 13
Telefon: +90 (312) 420 58 66 +90 (312) 420 58 67
Faks: +90 (312) 420 69 62
E-Posta: halukahmet.gumus@tbmm.gov.tr

 
KAZIM KURT
Eskişehir Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: B Blok ÜZ. Kat 2 Nolu Banko Oda: 11
Telefon: +90 (312) 420 64 24 +90 (312) 420 64 25
Faks: +90 (312) 420 69 81
E-Posta: kazim.kurt@tbmm.gov.tr

 
AYDIN AĞAN AYAYDIN
İstanbul Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: B Blok 1. Kat 3 Nolu Banko Oda: 13
Telefon: +90 (312) 420 60 48 +90 (312) 420 60 49
Faks: +90 (312) 420 69 77
E-Posta: aydinayaydin@tbmm.gov.tr
Web: http://www.aydinayaydin.com
 Facebook Twitter

 
MÜSLİM SARI
İstanbul Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: B Blok 1. Kat 1 Nolu Banko Oda: 10
Telefon: +90 (312) 420 62 80 +90 (312) 420 62 81
Faks: +90 (312) 420 69 75
E-Posta: muslim.sari@tbmm.gov.tr

 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU
İstanbul Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok ÜZ. Kat 6 Nolu Banko Oda: 12
Telefon: +90 (312) 420 57 30 +90 (312) 420 57 31
Faks: +90 (312) 420 69 56
E-Posta: feritmevlut.aslanoglu@tbmm.gov.tr

 
RAHMİ AŞKIN TÜRELİ
İzmir Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok ÜZ. Kat 4 Nolu Banko Oda: 12
Telefon: +90 (312) 420 58 12 +90 (312) 420 58 13
Faks: +90 (312) 420 69 54
E-Posta: rahmiaskin.tureli@tbmm.gov.tr

 
MUSA ÇAM
İzmir Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok 1. Kat 1 Nolu Banko Oda: 9
Telefon: +90 (312) 420 60 52 +90 (312) 420 60 53
Faks: +90 (312) 420 69 57
E-Posta: musa.cam@tbmm.gov.tr
Web: http://www.musacam.com
 Facebook Twitter

 
MEHMET GÜNAL
Antalya Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
Adres: B Blok 1. Kat 6 Nolu Banko Oda: 14
Telefon: +90 (312) 420 62 66 +90 (312) 420 62 67
Faks: +90 (312) 420 69 79
E-Posta: mehmet.gunal@tbmm.gov.tr

 
MUSTAFA KALAYCI
Konya Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: A Blok ÜZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 8
Telefon: +90 (312) 420 56 58 +90 (312) 420 56 59
Faks: +90 (312) 420 69 51
E-Posta: mustafa.kalayci@tbmm.gov.tr

 
ERKAN AKÇAY
Manisa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: B Blok AZ. Kat 3 Nolu Banko Oda: 16
Telefon: +90 (312) 420 63 22 +90 (312) 420 63 23
Faks: +90 (312) 420 69 96
E-Posta: erkan.akcay@tbmm.gov.tr
Web: http://www.erkanakcay.net
 Facebook

 
SÜMER ORAL
Manisa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres: B Blok ÜZ. Kat 4 Nolu Banko Oda: 16
Telefon: +90 (312) 420 63 92 +90 (312) 420 63 93
Faks: +90 (312) 420 69 72
E-Posta: sumer.oral@tbmm.gov.tr

 

 

 

 
 
 
 
 
 
MUHALEFET PARTİLERİ BAŞKANLARI:
Kemal KILIÇDAROĞLU
İstanbul Milletvekili

 
Adres:
Telefon: +90 (312) 420 52 64 +90 (312) 420 52 65
Faks: +90 (312) 420 52 82
E-Posta: kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr
Web: http://www.kemalkilicdaroglu.com

Devlet BAHÇELİ
Osmaniye Milletvekili

 
Adres:
Telefon: +90 (312) 420 52 35 +90 (312) 420 52 36
Faks: +90 (312) 420 52 48
E-Posta: devlet.bahceli@tbmm.gov.tr


Yorumlar

Yorumlar