Gazilerin kurum içi tayinleri | Gazi TV

SON DAKİKA

Gazilerin kurum içi tayinleri

Bu haber 14 Aralık 2011 - 16:22 'de eklendi ve 4 views kez görüntülendi.

Gazilerin kurum içi tayinleri

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte geçen kadro imkanları dahilinde ifadesi genel itibari ile tayin safahatında en önemli sorun olmakta ve Gazilerimizin tayinlerinde çoğu zaman sıkıntılar yaşandığına şahit olabilmekteyiz. Bu yönetmelikte geçen ”kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu” ifadesi yerine “bir kereye mahsus derhal yerine getirilir” ibaresi eklenmesi durumunda gazilerin ve yakınlarının kurum içindeki nakilleri kolaylaştırılmış olacağını düşünüyoruz.

 

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No : 27/02/2007 – 2007/11837

    Resmi Gazete Tarihi : 06/04/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26485

    Ekli “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 27/2/2007 tarihli ve 3724 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2 nci ve 72 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/3/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 – 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

       “Ek Madde2 – Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.”

    Madde 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

     

Yorumlar

Yorumlar