Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinde İş Hakkının Kullanım

Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinde İş Hakkının Kullanım

30/05/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinde İş Hakkının Kullanım

İş hakkını düzenleyen mevcut yasaya baktığımızda madde metninde; “(a) bendinde sayılanlardan malul olup da çalışabilir durumda olanların kendilerinin, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisinin, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisinin,” ifadesi yer almaktadır. Burada yer alan “çalışamayacak durumda olan” ifadesi yerine “hayatta olmaması ya da kullanmaması durumunda” ifadesinin getirilmesi önem arz etmektedir.

Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin fiziksel sorunları neticesindeki yaşadıkları travma ve psikolojik sorunlar zamanla bir çok sağlık sorununu tetikleyerek yaşam kalitesini ve süresini etkilemekte, erken yaşta vefat edenler bulunabilmektedir. İş hakkı ile ilgili olarak verilen hakkın Gaziler ile Harp ve Vazife malullerinin kendileri ile ailelerinin kimseye muhtaç olmadan yaşam sürdürebilmeleri ile sosyal hayata adaptasyonları hedeflenmektedir. Bu anlamda vefat eden Gazilerin, harp ve vazife malullerinin iş hakkını öncelik eş ve çocukları olmak üzere, kullanmamaları durumunda kardeşlerinin olmak üzere eş, çocuk ve kardeşlerine iş hakkının kullandırılması gerekmektedir. Bunun yanında “sınıfı görevini yapamaz” ya da “aktif polis olarak görev yapamaz” gibi kararlı rapor alarak idari veya yardımcı sınıflarda çalışmaya devam eden asker ya da Polis Vazife Malulleri de iş haklarını eş, çocuk ya da kardeşlerine vermek sureti ile iş hakkını kullanabilmelidirler.

 

Bu anlamda hakkın kullanımında sorun olmaması adına 6353 sayılı yasanın 76.maddesi ile son şekli verilen 3713 s.k. EK 1 maddesi (b) bendinde yer alan “çalışamayacak durumda olanların” ifadesi yerine “hayatta olmaması ya da kullanmaması” durumunda ifadesinin getirilmesi önem arz etmektedir. Yapılacak yasa çalışmasında bu hususun göz önünde bulundurulması dileklerimizle, saygılar sunarız.

Yorumlar

Yorumlar