Gazide Yüzde 60, Terör Mağdurunda Yüzde 40 İş Göremezlik Şar | Gazi TV

Gazide Yüzde 60, Terör Mağdurunda Yüzde 40 İş Göremezlik Şar

Bu haber 22 Temmuz 2013 - 10:19 'de eklendi ve 4 views kez görüntülendi.
Gazide Yüzde 60, Terör Mağdurunda Yüzde 40 İş Göremezlik Şar

Malul sayılmayan Gazi Sn. Mehmet BİNİCİ’nin durumunu Meclise soru önergesi ile taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sn. Umut ORAN’a Milli Savunma Bakanı Sn. İsmet YILMAZ’ın verdiği yanıt bir gerçeği ortaya çıkardı. 5233 sayılı yasaya istinaden terör mağdurlarına maaş bağlanabilmesi için % 40 çalışma gücü kaybı yeterken, Gazilerde en az % 60 iş gücü kaybı isteniyor. Dolayısı ile “askerliğe elverişlidir” raporu alan ancak % 40 ile % 60 arasında iş gücü kaybı olan Malul Sayılmayan Gaziler hakkaniyet istiyorlar.

Yeni yapılan yasal düzenleme ile, terör mağdurlarına ilişkin, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme ile terör olayları sebep ve tesiri ile yaralananlara (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın, çalışma gücü kaybı; Yüzde kırktan daha aşağı olanlar hariç olmak kaydıyla, 9’uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde altmışı tutarında maaş bağlanması hüküm altına alınmıştır. Yani iş göremezlik düzeyi olarak, devlet hastanelerinden alacakları % 40 ve üzeri rapor maaş bağlanması için yeterli olmaktadır.


Diğer yandan terörle mücadele kapsamında icra edilen bir operasyonda yaralanan Sn. Mehmet BİNİCİ ile ilgili verilen soru önergesine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığınca verilen yanıtta; “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 25 nci maddesinin birinci fıkrasının ‘Sigortalının veya işverenin talebi üzerine kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malul sayılır” hükmüne amir olduğundan Mehmet BİNİCİ hakkında, yaralanmasından dolayı maluliyet raporu düzenlenmediğinden 2847 sayılı Kanun ve 5510 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmasının mümkün olmadığı tespit edildiği” bildirilmektedir. Buradan malul sayılmayan Gazilere ilişkin asgari % 60 sakatlık oranı arandığı görülmektedir.

 

Ayrıca 478 sayılı yasa ile iş hakkını düzenleyen 3713 s.k.’nun ek-1 maddesinde yapılan değişiklik ile 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylık bağlananlardan engelli hale gelmiş olanlara 1 iş hakkı verilmesi de hüküm altına alınmıştır.

 

% 40 ve % 60 arasında iş göremez raporu alan bir çok Malul Sayılmayan Gazimiz bulunmaktadır. Malul sayılmayan Gazi Erol GÖL ile yaptığımız görüşmede bu bilgiyi iletmemiz neticesinde terör mağduru kapsamında aylık bağlanmasına ilişkin müracaatta bulunmadığını, ilk fırsatta başvuru yapacağını ve neticesinden sitemize bilgi vereceğini iletmiştir. Gelişmeleri biz de buradan sizlerle paylaşacağız.

 

 

Bu itibar ile buradan Devlet büyüklerimize sormak istiyoruz;

 

1-) Malul Sayılmayan Gazilerden %40’ın üzerinde iş göremezliği olanlara başvuru yapmaları halinde 5233 sayılı yasa kapsamında aylık bağlanabilir mi?

2-) Bu şekilde aylık bağlanabilecek ise “Gazi” ibareli serbest seyahat kartı neden verilmemektedir?

3-) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 25 nci maddesinde değişiklik yapılmak sureti ile malul Gazi olarak emekliye ayrılabilme şartı olarak % 60 olan oranın % 40’a çekilmesi çalışması yapılamaz mı?

Yorumlar

Yorumlar