Fatoş Gürkandan Kanun Teklifi | Gazi TV

SON DAKİKA

Fatoş Gürkandan Kanun Teklifi

Bu haber 01 Temmuz 2012 - 0:38 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.

Fatoş Gürkandan Kanun Teklifi

Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili Sn. Fatoş GÜRKAN “Terorle Miicadele Kanunu ile Bazi Kanvinlarda Degi§iklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Teklifİ” verdi. Kanun teklifine ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur;


TERORLE MUCADELE KANUNU iLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- (1) 3713 sayili Kanunun Ek 1 inci maddesinin (A) bendinde yer alan “% l’ini” ibaresi”% 2’sini” şeklinde ve (a) ve (b) alt bentleri aşagidaki şekilde degiştirilmiştir.

a) Bu Kanun kapsaminda hayatim kaybeden kamu gorevlilerinin, 5434 sayili Kanunun 56 nci maddesi ile 233o sayili Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde belirtilenlerin eş veya çocuklanndan birisi ile kardeşlerinden birisinin,

b) Bu Kanun kapsaminda yaralanma sonucu malul olup da halen Sosyal Güvenlik Kurumundan malul maaşi alan kamu gorevlilerinin, 5434 sayili Kanunun 56 nci maddesi ile 233o sayili Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde belirtilenlerin çalişabilecek durumda olanlann kendileri, kendileri çalişamayacak durumda ise eş veya çocuklanndan birisinin, eger malulün eşi ve çocuklan yoksa kardeşlerinden birisinin”


MADDE 2- (1) 2/3/1084 tarihli ve 2085 sayili Toplu Konut Kanununun Ek 2 nci maddesinin birinci fikrasindaki “64 üncü maddesi” ibaresinden sonra gelmek üzere; “ve 551o sayili Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fikrasi,” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 3- (1) 22/5/2oo3 tarihli ve 4857 sayili iş Kanununun 3o uncu maddesinin birinci fikrasinda yer alan “eski htiktimlü işçiyi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 1111 sayili Askerlik Kanunu ve 1o76 sayili Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamina giren ve askerlik hizmetini yaparken 3713 sayili Terorle Mücadele Kanunu kapsamindaki teror olaylanmn sebep ve tesiri sonucu malul sayilmayacak şekilde yaralanan personeli” ibareleri eklenmiştir.


MADDE 4-(l) 5434 sayili Kanunun 72 nci maddesinin dordüncü fikrasinin birinci cümlesi aşagidaki şekilde degiştirilmiş, ikinci cümlesinde yer alan “dul ve yetimlerle beraber aylik baglanmasi halinde,” ibareleri madde metninden çikartilmiştir.

“551o sayili Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fikrasinda belirtilen durumlardan dolayi veya 3/11/198o tarihli ve 233o sayili Kanun ile bu Kanuna ek 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayili Kanun kapsaminda mütalaa edilen gorevler nedeniyle hayatlanm kaybetmiş bulunan iştirakçilerle bunlardan aylik almakta iken olenlerin baba veya analan ile bu Kanunun 56 nci maddesi kapsamina girenlerden hayatlanm kaybedenler, bunlardan aylik almakta iken olenlerin ana veya babalanna, olum tarihini takip eden aybaşindan geçerli olarak aylik baglamr. Ancak geride dul yetimi bulunsa bile hayatim kaybeden kişinin anne ve babasina baglanan ayligin toplami 4857 sayili Kanuna gore 16 yaşindan büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin net tutanndan az olamaz.”


MADDE 5- 3/11/198o tarihli ve 233o Sayili Nakdi Tazminat ve Aylik Baglanmasi Hakkinda Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fikrasi aşagidaki şekilde degiştirilmiştir.

“Bunlardan, yüksek ogrenim yapmakta olanlar Devlete ait yurtlar ile yüksek ogrenim kredilerinden (yürtirlükte mevzuata gore) oncelikle yararlamr ve yüksek ogrenim katki payi alinmaz. 

GENEL GEREKCE

Ulke olarak uzun yillardir terore karşi birlik ve beraberligimizi korumak adina verdigimiz mücadelede, güvenlik güflerimiz ozverili bir çaba sarf etmiştir ve etmektedir. Güvenlik guçlerimiz vatanin bütünlügü ve milletin huzuru için gerektiginde şehit düşmekte ya da gazi olmaktadir.

Anayasamizin 61’inci maddesinde ‘Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşir bir hayat seviyesi saglar’ denilmektedir.

Anayasamizin bu hükmüne istinaden, şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin daha iyi bir yaşam sürmeleri amaci ile gerekli düzenlemelerin yapilmasi gerekmektedir.

Ozellikle vatani gorevini gonüllü olarak yapmakta olan, bunun karşiliginda herhangi bir maddi menfaat beklemeyen ve genelde de dar gelirli ailelere mensup olan Er-Erbaş’ larimizin çok genç yaşta şehit olmalari durumunda, aileleri buyük acilar çekmekte ve omür boyu bu aciyi yaşamaktadirlar. Ayrica çok genç yaşta şehit olmalari sebebiyle, ailesine saglayacagi maddi destekten de aileler mahrum kalmaktadirlar.

Bu sebeple teklif edilen degişiklikler ile şehit yakinlarimiza ve gazilerimize yeni haklar getirilmekte, onlarin büyük fedakarliklari karşisinda, bize emanet olarak biraktiklari yakinlarinm ve gazilerimizin korunmasi ve daha iyi bir yaşam surmesi amaçlanmaktadir. 

MADDE GEREKCELERI

Madde 1- Terorle Mücadele Kanunu kapsaminda şehit olanlann, ailelerinden bir kişiye taninan iş hakkinin kullanilmasi esnasinda, aile içinde sorunlar yaşanmaktadir. Bu sorunun fozülmesi amaciyla Terorle Mücadele Kanununda degişiklik yapilarak, istihdam hakki ikiye çikarilmiş, bir istihdam hakkinin şehidin kardeşi, ikinci istihdam hakkinin ise şehidin eşi veya çocuklan tarafindan kullanabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Madde 2- Yapilan degişiklik ile Toplu Konut Kanunu uyarinca 551o sayili Kanunun yürürlüge girdigi 2oo8 yilinin Ekim ayindan sonra memuriyete başlayanlardan, harp malulü olanlarin da faizsiz konut kredisinden yararlandinlmasi imkani getirilmiştir.

Madde 3– Bazi gazilerimiz terorle mücadele esnasinda yaralandiktan sonra tedavileri yapilmakta ve maaş almaya hak kazanamamaktadir. Fakat bu yaralarm emare ve izleri sebebi ile iş bulmakta güglük çekmektedirler. Yapilan degişiklik bu magduriyetlerinin onlenmesi ama5lanmiş, Kamu işyerlerinde yüzde iki eski hukumlü işçi çaliştirma yükumlulugüne, Terorle Mücadele Kanunu kapsaminda yaralanmiş fakat maaşa hak kazanamayacak derecede malul olan erbaş/erlerin de alternatifli olarak alinmasi hedeflenmiştir.

Madde 4- Harp Malulü, 3713 ve 233o sayili Kanunlann kapsami dişmdaki gorevlerin ifasi sirasinda (nobet, atiş, tatbikat, manevra vb. gorev ve hizmetler) şehit olan erbaş ve erlerin anne ve babalarina maaş baglanabilmesi için malullük ve muhtaçlik şarti aranmaktadir.

Bu haktan yararlanmak için şehitlerin anne ve babalarinin bir kisminin, maaş alabilmek için anlaşmali boşanmalan gozlemlenmektedir.

Yapilan degişiklik ile muhtaçlik şarti kaldinlmif, aynca anne babaya odenen bu maaşa bir alt taban getirilmiş, odenecek toplam miktarin Hazineden Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilecegi ong6rülmüştur.

Madde 5- Nakdi Tazminat ve Aylik Baglanmasi Hakkinda Kanun’ da yapilan degişiklikle vazife malulleri ve şehitlerinin çocuklanmn, Yüksek Ogretim Kurumlanna katki payi odememesi hakki getirilmektedir.

Madde 6- Yürürlük Maddesidir.

Madde 7- Yürütme Maddesidir. 

MADDE 6- Bu Kanun yayimi tarihinde yurürluge girer. 

MADDE 7- Bu Kanun hukümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumlar

Yorumlar