Eskişehir'de Serbest Seyahat Kartı Sorunu | Gazi TV

Eskişehir’de Serbest Seyahat Kartı Sorunu

Bu haber 22 Ağustos 2013 - 13:37 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Eskişehir’de Serbest Seyahat Kartı Sorunu

Serbest seyahat kartları ile ilgili sorunların çözümlenmesi için geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren 6353 sayılı yasa ile bir yönetmelik düzenlemesi yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen, halen herhangi bir çalışma yapılmadı. Eskişehir’den bizlerle irtibata geçen bir Gazimiz yaşadığı serbest seyahat kartı sorununu iletti.

   Eskişehir’de ikamet eden Gazimiz, serbest ulaşım hakkıyla ilgili olarak yaşadığı sorunu bizlerle paylaştı. Eskişehir’de ulaşım sisteminin halk otobüsleri ve tramvayla sağlanmakta olduğunu belirten Gazimiz, bu uygulamanın da Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda yürütülmekte olduğunu iletti.

 

   Gazimiz, Eskişehir’de ulaşımdan faydalanabilmek için büyükşehir belediyesinin  Eskart adı altında ekstradan çipli bir kartı almayı zorunlu kılmakta olduğunu, halk otobüs şoförlerinin sgk kurumunun verdiği kartı kabul etmediğini, hakaretvari sözlerle eskart olmadan binilemeyeceğini ilettiklerini ve bu durumun ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirtmiştir. 

 

   Ayrıca Eskişehir’de tramvaylarda banko sistemi bulunmakta olduğundan eskart olmadan bankodan geçilememektedir. Bu sıkıntıların aşılabilmesi için gerekirse belediyeye karşı dava açmayı bile düşünen Gazimiz, bu soruna yetkililer tarafından çözüm üretilmesini istiyor. 

 

   Ücretsiz seyahat kartı arkasında da açıkça belirtildiği üzere bu hak kartın ibrazı ile gerçekleştirilmesi gerekli olan bir haktır. Belediyece yapılmış ulaşıma ilişkin bir düzenleme sonrası, ulaşım araçları şoförlerinin yeterli bilgilendirilmemesinden kaynaklı olarak bu hakkın kullanımının önüne geçilmesi, yasaya aykırı olduğu gibi, bu konuda tedbir alınmaması nedeni ile ilgili Belediye de sorumlu olmaktadır.

 

   Bu ve bunun gibi haksız uygulamalara muhatap olduğunuz anda derhal araç plakası ile birlikte dilekçe ile ilgili Belediyeye yazılı müracaatta bulunmanız halinde söz konusu araç şoförüne Belediye tarafından cezai işlem uygulanmaktadır. 

 

   Yaşanılan bu sorunlar dolayısı ile 2010 yılında İçişleri Bakanlığının Valiliklere gönderdiği genelge aşağıda sunulmuştur. Bu genelgede “teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan otomatik geçiş sistemlerinin hak sahiplerinin faydalanabilmesine olanak verecek şekle getirilmesi; mağduriyetlerin önlenmesine yönelik her türlü idari tedbirin alınması” istenilerek, serbest kart sahiplerinin haklarını kullanabilmelerine yönelik tedbir alınması açıkça belirtilmiş olmasına rağmen halen herhangi bir tedbir alınmaması ve kayıtsız kalınması oldukça düşündürücüdür.

 

   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile uhdesinde yer alan Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığının ücretsiz seyahat kartlarının kullanımında yaşanan bu onur kırıcı sorunların çözümüne yönelik olarak, zaman kaybetmeden yönetmelik değişikliğini gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir. Ücretsiz seyahat kartı sorununun bütün ülke genelinde çözümlendiği ve belirli bir standarda kavuşturulduğu günleri görebilmek dileğiyle…  

 

————————————————————————————————————-

Ücretsiz seyahat hakkını kullandırmayanlara idari para cezası; 


Torba Kanun 6495/88. maddesi ile 4736 sayılı Kanunun 1. maddesinde yapılan değişiklik üzerine ücretsiz seyahat hakkını kullandırmayanlara elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası verilecek

(Ek fıkra: 12/7/2013-6495/88 md.) İlgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketler, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alırlar. Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması hâlinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi için toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası mülki idare amiri tarafından uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

—————————————————————————————————————


T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

Sayı    :B.05.0.MAH.0.07.01.00/ 19806                                  08.07.2010

Konu  :Ücretsiz Seyahat Kartı

 

 

(GENELGE 2010/50)

 

…………………………..VALİLİĞİNE

 

İlgi     :Milli Savunma Bakanlığının 08/04/2010 tarih ve 5008 sayılı yazısı.

 

       İlgi yazıda özetle; Şehitlerin hak sahibi yakınlarına, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında harp/vazife malullüğü aylığı alanlar ile 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların kendileri ve eşlerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları ve Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliği hükümlerince “ücretsiz seyahat kartı” verildiği ve bu kart sahiplerinin de demiryollarının yurt içi hatlarında, denizyollarının şehir hatlarında, belediyeler bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat edebildiği, ancak gazi kartı/ücretsiz seyahat kartlarının bazı belediyelerce tanınmadığı ya da turnike vb. teknolojik sistemlerle otomatik geçiş uygulamalarının yapılmasından dolayı seyahat için ücret ödenmek zorunda kalındığı, bu durumun ise şehit yakınları ve gaziler nezdinde mağduriyete yol açtığı belirtilerek, gazi kartı/ücretsiz seyahat kartı sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi talep edilmektedir.

       Bilindiği üzere 1005 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre “Millî Mücadeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş ya da 1950 yılında Türk Tugayının Kore’ye ayak bastığı tarihten başlayarak 1953 yılında Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar olan dönem içerisinde Kore’de fiilen savaşa katılmış veya 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekâtına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış Türk vatandaşlarıyla harp ve vazife malûlleri ve bunların eşleri ile şehitlerin eşleri ve şehitlerin anne ve babaları; Devlet Demiryollarının yurt içi hatlarında, Denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat ederler. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre kendilerine aylık bağlanan dul eşler ile şehitlerin, sosyal güvenlik kuruluşlarından yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmayan çocukları, şehit olan anne ve babalarından dolayı yetim aylığı aldıkları müddetçe bu haklardan yararlanacaktır.”,

       3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde terörle mücadele görevi ifa ederken yaralanarak veya sakatlanarak haklarında 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmış olan erbaş ve erler ile ölen erbaş ve erlerin dul kalan eşleri ve T.C. Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malül ve muhtaç olan erkek çocukları, reşit olmayan çocukları ile anne ve babalarının da şehir içi toplu taşım araçlarından ücretsiz yararlanmaları öngörülmüştür.

       Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları ve Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ücretsiz seyahat hakkından faydalanacak olanlar açıklanmıştır.

       Yukarıdaki hükümlerden de anlaşılacağı üzere 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında bulunan hak sahipleri denizyollarının şehir içi hatlarında, belediyeler ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlar tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanacak olup, teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan otomatik geçiş sistemlerinin hak sahiplerinin faydalanabilmesine olanak verecek şekle getirilmesi; mağduriyetlerin önlenmesine yönelik her türlü idari tedbirin alınması hususunda,

       Konunun iliniz dahilindeki belediye başkanlıklarına duyurulmasını rica ederim.

Yorumlar

Yorumlar