Er Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin Maaşlarında İyile | Gazi TV

Er Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin Maaşlarında İyile

Bu haber 13 Haziran 2013 - 22:42 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Er Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin Maaşlarında İyile

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Sn. Üstüner MİDİLİÇ ile Disiplin Kurulu Başkanı Gazimiz Sn. Alparslan HÜYÜK ve beraberindeki heyet, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sn. Salih KAPUSUZ ile Ak Parti Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Manisa Milletvekili Sn. Recai BERBER’e Şehit Aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malulleri ile ilgili yakın zamanda Meclise gelecek olan yasa tasarısında camiamız için önem arz eden talepleri içerir dosyayı teslim etti.

   Ankara Şube Başkanı Sn. Üstüner MİDİLİÇ, talep dosyasında yer alan maddelerle ilgili olarak Sn. Salih KAPUSUZ  ile Ak Parti Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Manisa Milletvekili Sn. Recai BERBER’e bilgilendirme yaptı. Sn. KAPUSUZ özellikle er Gazilerin maaşlarındaki düşüklüğün farkında olduklarını belirterek, bizzat Sn. Midiliç’in yanında Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanı Sn. Hüseyin DEMİRBAŞ’ı arayarak bu soruna çözüm üretilmesi ve bu yasa çalışmasında mutlaka maaşlarda ciddi bir iyileştirme yapılması hususunda talimat verdi.


   Camiamızın diğer talepleri ilgili olarakta Sn. Kapusuz konuyu değerlendireceğini ve çoğu talebin daha önce kendisine iletilmediğini ve ilk kez gördüğünü iletti. Ankara Şube Başkanı Sn. Üstüner Midiliç, Disiplin Kurulu Başkanı Sn. Alparslan HÜYÜK ve beraberindeki heyette yer alan tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.

 

 


 

 

 

 İletilen talep dosyası aşağıda sunulmuştur;

 

 

 

ŞEHİT AİLELERİ, GAZİLER, HARP VE VAZİFE MALULLERİ

İÇİN

TESPİT EDİLEN SORUNLAR

VE

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

DOSYASI

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği

Ankara Şube Başkanlığı  

ANKARA -2013

 

 

Sn. Vekilim,

  

 

Şehit aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malulleri ile ilgili yapılması planlanan yasa çalışmasına ilişkin, camiamızın sorunlarının çözümlenebilmesi ve kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame edebilmelerine vesile olmak üzere, yasal düzenlemede yer verilmesi önem arz eden hususlar aşağıda sunulmuş olup, mevcut sorunların giderilmesi ve taleplerin sağlanması adına göstereceğiniz her türlü katkı için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım.

 

 

 

                                                                                              Üstüner MİDİLİÇ

                                                                                              Türkiye Harp Malulu, Gaziler

                                                                                              Şehit Dul ve Yetimleri Derneği

                                                                                              Ankara Şube Başkanı

 

 

YAPILACAK YASAL DÜZENLEMEDE ÖNEM ARZ EDEN TALEP VE BEKLENTİLER:

 

1 – Tüm Ordu ve Polis Görev Şehitleri yakınları ile görev malullerine kamuda iş hakkı ve faizsiz konut kredisi hakları tanınmalıdır. Memur olarak çalışılması durumunda mevcut vazife malulü maaşının kesilmeyeceği yasal düzenleme de yapılmalıdır. Yine serbest seyahat kartı hakkından da tıpkı malul Gazilerde olduğu gibi anne, baba ve çocuklar yararlanabilmelidirler.

 

2- Ordu ve Polis Vazife Malullerine her türlü ortez, protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin ücretsiz verileceği yasal düzenleme zaruridir. Görev Şehit yakınları ve görev Malullerinden sağlık katılım payları kaldırılmalıdır. Aynı şekilde devlet memuru olarak çalışan Gazi eşleri de özel hastanelerden yararlanabilmeleri gerektiği gibi sağlık katılım payı alınmamalıdır. Bu kardeşlerimiz vatan için kollarını, bacaklarını, gözlerini kaybettiler. Bugün git protezini cebinden al demek hiçbir hakkaniyet kaidesi ile ifade edilemez.

 

3- Aldığımız duyumlara göre Şehidin anne, baba ya da kardeşlerinin 1 yıl içerisinde müracaat etmemesi durumunda Şehidin eş ya da çocuklarının 2. iş hakkını kullanabilecekleri söylenmektedir. Şehit yetimlerinin 1 yıl daha bekleyecek tahammülleri yoktur. Şehit ailelerinin iş hakkında mevcut olan feragat sorunu derhal çözümlenmelidir. İş hakkını kullanmak istemeyen ve feragat etmek isteyen birisine sen hak sahibisin illaki sen kullanacaksın demek oldukça düşündürücüdür. Feragat hakkı şartsız verilmelidir. Eğer farklı nedenlerle bu düzenleme gerçekleştirilmeyecek ise bütün Şehit yetimlerinin tamamına (Görev Şehit Yetimleri dahil)  kamuda iş hakkı verilmelidir.

 

4- Malul Sayılmayan Gaziler için de ‘Gazi’ ibareli serbest seyahat kartı hakkı tanınmalıdır. Maluliyeti zaman içinde artan malul sayılmayan Gazilere yeniden muayene edilebilme hakkı tanınmalıdır. Malul Sayılmayan Gazilerin sakatlık oranları malulen emekli olabilecekleri seviyede olmasa da günlük hayatta ciddi sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Bacağında kısalık olan, ayağında kurşunla yaşayan malul sayılmayan gazilere herhangi bir maaş bağlanmaması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Bu itibar ile sakatlık derecesi olan malul sayılmayan gazilere maaş bağlanmalıdır.

 

5- Öğrenim ve tütün ikramiyesi tutarları arttırılmalıdır.

 

6- Devlet Övünç Madalyası olanlara madalya maaşı bağlanmalıdır.

 

7- Sakatlık derecesine bakılmaksızın Gaziler ve Ordu/Polis Vazife Malullerinin 3600 prim gününü doldurmasını müteakip 15 yılda emekli olabilmeleri sağlanmalıdır.

 

8- Er Gazilerin ve Ordu Vazife Malullerinin maaşlarında iyileşme sağlanmalı, maaşlar asgari “sözleşmeli er” maaşlarına endekslenerek “sözleşmeli er” emsal maaşı almaları sağlanmalıdır. Rütbeli Ordu Vazife Malullerinin de “emsal maaşı” hakkı verilmelidir.

 

9- Bedelli askerlikten elde edilen gelirden camianın genel beklentisine cevabenbelirlenecek bir ödeneğin Şehit aileleri, Gaziler ve Ordu/Polis Vazife Malullerine eşit bir şekilde sosyal yardım kapsamında ödenmesi. 

 

10- Önceki düzenlemede unutulan ve adlarından hiç bahsedilmeyen Kıbrıs ve Kore Gazilerinin maaşlarında iyileştirme yapılmalıdır. Ayrıca Kıbrıs ve Kore Gazisi çocuklarına da ücretsiz seyahat kartı hakkı tanınmalıdır.

 

11- Memur olarak çalışan Şehit eşleri ile Gazi ve eşleri, anne, baba ve kardeşlerinin tayinlerinde başvuruların derhal değerlendirileceği ve herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan tayin isteklerinin gerçekleştirileceği yasal düzenleme yapılmalıdır.

 

12- Şehit ailerine bağlanan maaşlarda artış sağlanmalı ve en az asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir.

 

13- Sakatlık derecesine bakılmaksızın tüm Gazilere ÖTV’siz araç alabilme imkanı tanınmalıdır.

 

14- 3713 sayılı yasa kapsamında yer alan Malul Gazilere de 2. iş hakkı tanınmalıdır.Tedavi süreçleri devam eden malul Gazilerin bir çoğu 1. iş hakkını yakını için kullanmıştır. İlerleyen dönemde maddi sıkıntılardan dolayı iş arayışına giren Malul Gaziler iş bulamadıkları gibi, sosyal hayata adaptasyonda da zorluk yaşamaktadırlar. Malul Gazilere de 2. iş hakkı verilmelidir.

 

15- Şehit yetimleri ile Gazi çocuklarına Üniversiteye girişlerinde kontenjan ya da ek puan sağlanması.

 

16- Şehit yetimleri, Tüm Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin çocuklarına verilecek ücretsiz seyahat kartı hakkında yasada yer alan “bakmakla yükümlü olunan” ifadesi madde metninden kaldırılarak, herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın Şehit ailesi, Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin çocuklarının bu haktan sorunsuz bir şekilde yararlanabilmeleri sağlanmalıdır. 

 

 

 

17- Memur olarak çalışan Gazilerin maaşlarından emekli keseneği alınmasına rağmen 2. emeklilik hakları bulunmamaktadır. Tıpkı işçi olarak çalışan Gazilerde olduğu gibi, memur olarak çalışan Gazilere de 2. emeklilik hakkı verilmelidir. 

Yorumlar

Yorumlar