Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme

Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme

13/07/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme

Şehit Polis oğlu olan ve kendisi de emniyette görev yapan bir kardeşimiz “Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliği”nde şark hizmeti muafiyeti olmasına rağmen eşinin de emniyet mensubu olması dolayısı ile bu haktan yararlanamadığını iletmiştir.

   Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde “Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınır.  Resmî verilere göre merkez nüfusu bir milyonu aşan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. İllerin nüfus sayılarında meydana gelen değişiklikler o yılın genel atama döneminde dikkate alınır. Ancak, bu illere atanmış olanlar, nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.” hükmü bulunmaktadır. Aynı yönetmelikte 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eş veya çocukları ile vazife malûlü idari polislerin kadro imkanlarının uygun olması durumunda yukarıda belirtilen kısıtlamalardan muaf tutulabilecekleri hüküm altına alınmıştır.


Yönetmeliğin 23. maddesine göre; “3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eş veya çocuklar ile vazife malûlü idari polislerin talep etmeleri hâlinde, zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulacakları hüküm altına alınmıştır.


Karı koca emniyet mensubu olan ve Şehit çocuğu olan ailelerin zorunlu şark muafiyeti düzenlemesinden yararlanabilmeleri eşlerinden dolayı imkansız hale gelmekte ve yönetmelikle verilen bu hakkı kullanamamaktadırlar. Şöyle ki aile bütünlüğünü bozmamak için mecburen eşleri için var olan şark görevi nedeni ile Şehit çocukları da şark görevlerini yapmaktadırlar. Bu hususta hakkın kullanılabilmesi için yönetmelik değişikliği gerekmektedir.


Polis Şehit çocuklarından anılan nedenlerle yönetmelikte verilen hakkı kullanamayan kardeşlerimizin sorunlarının çözümlenebilmesi için Devlet büyüklerimizin ve Emniyet teşkilatının gerekli çalışmayı yapacaklarına gönülden inanıyor, saygılar sunuyoruz.

Yorumlar

Yorumlar