Elektrik İndirimi Ne Zaman Uygulanacak?

Elektrik İndirimi Ne Zaman Uygulanacak?

12/11/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Elektrik İndirimi Ne Zaman Uygulanacak?

Sitemizle irtibata geçen Ordu Vazife Malulü kardeşimiz Sn. Sıddık DUMAN, elektrik indirimi ile ilgili olarak Malatya’da bulunan elektrik idaresi ile irtibata geçtiğini ancak kendisine EPDK kararı olmadan bu indirimden yararlanamayacağı yanıtını verdiklerini belirtiyor. 02.08.2013 tarihi itibari ile resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı yasa ile bu hakkın verilmiş olmasına rağmen halen neden uygulanmadığını anlamak mümkün değildir.

   6495 Sayılı yasanın elektrik indirimini de düzenleyen 88. maddesi “….1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların ikametgâhlarında kullandıkları elektrik enerjisi ücreti % 40’tan; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti ise % 50’den az indirim içermemek üzere belirlenecek tarife üzerinden alınır.” hükmüne amirdir. 

   Sn. Sıddık DUMAN’ın sitemize iletmiş olduğu mesajı aşağıda sunulmuş olup, yasa çıktıktan sonra indirimden yararlanan arkadaşlarımız varsa eğer yorum bölümünden paylaşımda bulunmalarını rica ederiz. Saygılarımızla.

   SORU: “Ordu Vazife Malulüyüm. Yaklaşık 2 aydır elektrik indiriminden faydalanmak için müracat ettim , bana EPDK’da vazife malülleriyle ilgili yazının yayınlanmadığını onun için beklemem gerektiğini söylüyorlar. Resmi gazetede yayınlanması yeterli olmuyor mu ? Veya EPDK’da bu yazının yayınlanması çok zaman alır mı?”

 

 

Yorumlar

Yorumlar