Ek Ödeme Kesintisi İle İlgili Bilgilendirme

Ek Ödeme Kesintisi İle İlgili Bilgilendirme

22/12/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Ek Ödeme Kesintisi İle İlgili Bilgilendirme

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 28.11.2013 tarih ve 2013/40 sayılı genelgede 6495 sayılı yasa ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvan esas alınarak aylıkları ile birlikte ödenmekte olan 100,00 TL’nin kesilmesi ile ilgili genelgede geçen hususlar aşağıda sunulmuştur. 02.08.2013’ten itibaren 01.01.2014’e kadar bu ek ödemelerin ödenmiş olması durumunda da hak sahiplerinin adlarına borç çıkarılacağı da belirtilmektedir.

Genelgede 100 tl ek ödemenin kesilmesi ile ilgili geçen hususlar aşağıda sunulmuştur;
 

Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 94 üncü maddesi ile; 5434 sayılı Kanunun ek 81 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ek 77 nci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malullüğü veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, böylece daha önce Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvan esas alınarak aylıkları ile birlikte 100,00 TL tutarında ayrıca ödeme aldığından ve 5434 sayılı Kanunun ek 77 nci maddesi kapsamında terfi işlemine tabi tutulmayan, dolayısıyla da ödenen aylıklarında bir artış sağlanamayan vazife malullerinin bu olumsuz durumları 6495 sayılı Kanunun 92 nci maddesi ile giderilmiştir. Tüm vazife malulleri 5434 sayılı Kanunun ek 77 nci maddesi ile öngörülen terfi işlemine tabi tutulmak suretiyle yapılan aylık yükseltme kapsamına alınmış, bu nedenle vazife malulleri 100,00 TL. tutarında yapılan ayrıca ödeme kapsamından çıkarılmıştır.
 

6495 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi Ağustos 2013 döneminden geçerli olmak üzere 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak, Ağustos 2013 döneminden geçerli olarak aylık yükseltilmesi işlemine tabi olacaklarından, bu dönemden maddenin yürürlüğe gireceği 1/1/2014 tarihine kadar ödenmiş olan ek ödemeleri ilgililer adına borç çıkarılacaktır.

Yorumlar

Yorumlar