Ek 77 Kapsamı Genişletiliyor | Gazi TV

Ek 77 Kapsamı Genişletiliyor

Bu haber 27 Haziran 2013 - 11:11 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Ek 77 Kapsamı Genişletiliyor

Yasa tasarısının 2. maddesi ile getirilen düzenleme ile 5434 sayılı yasanın 45. maddesi ile 5510 sayılı yasanın 47. maddesinde bulunan bütün vazife maluliyeti kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanların kendilerine sanal intibaktan yararlanmaları hakkı getirilmesi planlanmaktadır.

Böylelikle dul ve yetimlere bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananlar ile malullerin emsalleri esas alınarak, her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulacaktır. Bu da derece ve kademe intibakının sağlanması ile maaşlarda belirli bir artışı sağlayacaktır.

Sanal intibakta Astsubaylar bundan önceki yasada; “astsubaylar birinci derecenin üçüncü kademesine kadar yükseltilir” hükmü bulunmaktaydı. Yeni düzenleme ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda kendilerine ilişkin aylık gösterge tablosunda belirlenen en yüksek derece ve kademeye yükseltilmesi planlanmaktadır.

 

 

EK-77 Kapsamını Genişleten Tasarı Maddesi Aşağıdadır;

 

MADDE 2- 5434 sayılı Kanunun ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve (b) bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinde yer alan “Sivil iştirakçiler ile” ibaresi “Sivil iştirakçilere uygulanacak azami derece ve kademe, öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademe;” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine ve 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananların bu aylıkları, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir.” “Astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselinebilecek azami derece ve kademe, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda kendilerine ilişkin aylık gösterge tablosunda belirlenmiş olan en yüksek derece ve kademedir.” “Bu madde kapsamında yapılacak olan intibak işlemlerinde, 1 Eylül tarihi esas alınır. 1 Eylül tarihi esas alınarak yapılacak olan intibak işlemlerinde, görevde iken yapılan son terfi işleminin üzerinden bir tam yıl geçmemiş olanlar hakkında izleyen yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla intibak işlemi yapılır.”

Yorumlar

Yorumlar