Eğitim Yardımı İle İlgili Dilekçe Örneği

Eğitim Yardımı İle İlgili Dilekçe Örneği

25/10/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Eğitim Yardımı İle İlgili Dilekçe Örneği

Daha önceden eğitim yardımı hakkı olmayan kamu vazife malulleri ile sınıf değiştirerek göreve devam eden harp ve vazife malulleri için eğitim yardımı hakkı 6495 sayılı yasa ile getirildi. Eğitim yardımı ile ilgili düzenlemede yasanın yayımlandığı tarih olan 02.08.2013 tarihinden itibaren geçerli olacağı ve 01.01.2014 itibari ile yürürlüğe gireceği belirtilmiş olduğundan eğitim yardımı müracaatlarının 01.01.2014 tarihinde ödeme işleminin yapılması talebi ile şimdiden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda hazırlamış olduğumuz dilekçe örnekleri aşağıda sunulmuştur.

SINIF VEYA GÖREV DEĞİŞTİREREK ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN HARP VE VAZİFE MALULLERİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ;

 

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Kamu Görevlileri Emekli İşlemleri Daire Başkanlığı’na
           Sıhhiye / ANKARA

 

            6495 sayılı yasanın 93. Maddesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 79 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile; “Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de yukarıdaki esaslar dâhilinde ek ödeme ile eğitim öğretim yardımından yararlanırlar.” Hükmü getirilmiştir. Aynı yasanın 103. Maddesi “d” fıkrasında ise; “80 inci, 91 inci, 92 nci, 93 üncü, 94 üncü, 95 inci, 96 ncı, 97 nci, 98 inci ve 99 uncu maddeleri Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde” yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.         

 

Öğrenimde bulunan çocuğuma – çocuklarıma ait öğrenim belgesi – öğrenim belgeleri dilekçem ekinde sunulmuştur.

 

2013 – 2014 yılına ait eğitim öğretim yardımının yasada belirtilen 01.01.2014 itibari ile ödenmesi için gereğini arz ederim.

 

Saygılarımla

 

 

                                                                                        …../….2013

T.C. Kimlik No:

Emekli Sicil No:                                                                                        

 

                                                                                                     Adı – Soyadı

                                                                                                            İmza                      

 

 

A D R E S:

 

 Tel:

 

 

E K L E R:

 

1- Okuduğu Okuldan Alınan Mühürlü Öğrenim Belgesi ( 1 Adet )

2- Vukuatlı Nüfus Örneği ( 1 Adet )

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                                                                                       


 

 

 

 

 

 

DAHA ÖNCE EĞİTİM YARDIMI ALAMAYAN VE BU HAKTAN YENİ YARARLANACAK OLAN KAMU KURUMLARINDAKİ VAZİFE MALULLERİNİN VERECEĞİ DİLEKÇE

 

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Kamu Görevlileri Emekli İşlemleri Daire Başkanlığı’na
           Sıhhiye / ANKARA

 

            6495 sayılı yasanın 93. Maddesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 79 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile; “Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi, 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananlara, bu madde uyarınca ek ödeme verilir.” hükmü getirilmiştir. Aynı yasanın 103. Maddesi “d” fıkrasında ise; “80 inci, 91 inci, 92 nci, 93 üncü, 94 üncü, 95 inci, 96 ncı, 97 nci, 98 inci ve 99 uncu maddeleri Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde” yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.         

 

Öğrenimde bulunan çocuğuma – çocuklarıma ait öğrenim belgesi – öğrenim belgeleri dilekçem ekinde sunulmuştur.

 

2013 – 2014 yılına ait eğitim öğretim yardımının yasada belirtilen 01.01.2014 itibari ile tarafıma ödenmesi için gereğini arz ederim.

 

Saygılarımla

 

 

                                                                          …../….2013

T.C. Kimlik No:

Emekli Sicil No:                                                                                       

 

                                                                                      Adı – Soyadı

                                                                                            İmza                      

 

 

A D R E S:

 

 

Tel:

 

 

E K L E R:

 

1- Okuduğu Okuldan Alınan Mühürlü Öğrenim Belgesi ( 1 Adet )

2- Vukuatlı Nüfus Örneği ( 1 Adet )

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                                                                                       

                                                                                                                               

                                                                                                                              

 


Yorumlar

Yorumlar