Eğitim ve Öğretim Yardımı | Gazi TV

Eğitim ve Öğretim Yardımı

Bu haber 22 Aralık 2013 - 12:12 'de eklendi ve 3 views kez görüntülendi.
Eğitim ve Öğretim Yardımı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 28.11.2013 tarih ve 2013/40 sayılı genelgede 6495 sayılı yasa ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede eğitim ve öğretim yardımı ile ilgili genelgede geçen hususlar aşağıda sunulmuştur.

Genelgede Eğitim ve Öğretim Yardımı ile ilgili geçen hususlar aşağıda sunulmuştur;
 
Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 93 üncü maddesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 79 uncu maddesinde yapılan değişiklikler ile, anılan madde kapsamında belirlenen ek ödeme ile eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinden vazife malullüğü kapsamı ayırt edilmeksizin tüm vazife malulleri yararlandırılacaktır.
 

Bu kapsamda:
 
 
–           Vazife malullüğü aylığı almakta iken vefat edenlerin dul ve yetimleri ile vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf değiştirerek göreve devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları, göreve girmeleri nedeniyle kesilenler de ek ödeme ile eğitim ve öğretim yardımından yararlandırılacaklardır.


–           Ayrıca, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının ( h ) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim alan vazife malulü çocuklarına da eğitim ve öğretim yardımı ödenmesi imkanı getirilmiştir.
 
 
5434 sayılı Kanunun ek 79 uncu maddesi hükmü uyarınca yapılan ek ödeme ve eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinden tüm vazife malulleri ile hak sahipleri yararlandırılacaklardır.
 
Buna göre;
 
-Vazife malullüğü aylığı almakta iken vefat edenlerin dul ve yetimlerine, Vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf değiştirerek göreve devam edenlere,
 
-Vazife malullüğü aylıkları, göreve girmeleri nedeniyle kesilenlere, ek ödeme yapılacak, öğrenim görmekte olan çocukları da eğitim ve öğretim yardımından yararlandırılacaklardır.
 
Aynen. 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı özel Öğretim Kurumlan Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim alan vazife malulü çocuklarına da eğitim ve öğretim yardımı ödenmesi imkanı getirilmiştir.
 
Bu kapsamda yapılacak olan ek ödeme ile eğitim ve öğretim yardımları, kendi mevzuatına göre aylığı bağlayan ilgili Daire Başkanlıklarınca yapılacaktır.
 
6495 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ile 5434 sayılı Kanunun F.k 79 uncu maddesi değiştirilerek 5 yıllık ek ödeme ödenerek ek ödeme ile ilişikleri kesilenlerin ya da Kanunun yürürlük tarihinden sonra vefat edenlerin dul ve yetimlerinin de ek ödemeye müstahak oldukları belirlenmiştir. Söz konusu düzenleme Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak Üzere 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre; 1/8/2013 tarihinden sonra ölenlerin;
 
–           Ölüm tarihine kadar kişinin hak ettiği ek ödeme kanuni varislerine ödenecektir.
 
–           Ölüm tarihinden sonrasına ilişkin olarak aylığa müstahak dul ve yetimi var ve bu kişilere aylık bağlanmış ise aylık başlangıç tarihinden 2013 yılı sonuna kadar ek ödeme tahakkuku yapılacak ve ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki (1/1/2014 tarihindeki) Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar, yılın ilk üç ayı içerisinde aylığa müstahak dul ve yetimlere ödenecektir.
 
Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemde ölenlere ilişkin olarak ise işlemler aşağıda belirlendiği şekilde yapılacaktır;
 
Kanunun yürürlük tarihi gözetilerek, kişinin ölüm tarihinin üzerine 5 yıl eklenerek, bulunacak ölüm tarihini takip eden aybaşından yılın sonuna kadar kaç ay var ise bu kadar ay sayısı üzerinden ek ödeme tahakkuku yapılarak bir sonraki yılın ilk üç ayı içerisinde ödenecektir.

Yorumlar

Yorumlar