Dernek Şubelerine Önemli Bilgilendirme

Dernek Şubelerine Önemli Bilgilendirme

05/06/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Dernek Şubelerine Önemli Bilgilendirme

…Bu kadar yıldırma politikasına rağmen 102 tane delege çıkarak, olağanüstü genel kurul talebinde bulundu ise, seçimin sonucunun ne olacağını kestirmek hiç de zor değil… Bugün bu faks mesajları ve telefon trafiği sanırım bu sonucun tahmin edilmesinden kaynaklanıyor…

   Bugün aşağıda yer alan faks mesajının Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanlığı tarafından dernek şubelerine gönderildiğini öğrendim. Bahse konu yazıda mevcut mevzuatla ilgisi olmayan çok farklı iddialar ve bilgilendirmelerin yer aldığını gördüğümüzden, bilgi karmaşası yaşanmaması için, konulara açıklık getirmek gerekiyor…

 

   Bahse konu yazıda, Olağanüstü Genel Kurul çalışmamıza ilişkin olarak tek tek imza veren şubeleri arayarak teyit edebilmelerine rağmen, halen “102 delegenin imzası iddiası” ifadesini kullanarak böylesi büyük bir çoğunluğun iradesini hiçe sayan ve görmezden gelen bir bakış açısı sergilenmiştir. “İddia” ifadesi ile kastedilen nedir, bu konuya da mert bir şekilde açıklık getirmelerini bekliyoruz.

 

   Olağanüstü Genel Kurul başvurusuna istinaden Genel Merkez tarafından yapılan incelemelerin sonucunda “tek tip dilekçe” olduğu sonucuna varılarak bunun sanki yasal mevzuata aykırıymış gibi aynı mesaj metninde madde olarak sayılması, ilginç bir tavır olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda özellikle camiamız için önem arz eden yasa çalışmasının Meclise gelmesini beklediğimiz şu günlerde,  hukuki metinleri incelerken tereddüt hâsıl olan hususlarda bir avukat desteği almalarını tavsiye ederiz. 

 

   Dernek tüzüğünün 21. Maddesine istinaden “Derneğe kayıtlı üyelerin 1/5 inin yazılı isteği ile” olağanüstü genel kurul talebinde bulunulabileceğini belirterek, yaklaşık 8.000 kayıtlı üyenin 1/5’inin böyle bir başvuru yapabileceği ima edilmiştir. Ancak çok gariptir ki, aynı mesajda başvuru yapan delegelerin İmza teyidi ve sirkülerinin veya noter onayının olmadığından hareketle, genel merkezce imzaların teyidi ve noter onayı için imza veren şubelere adres teyidi için yazılar yazılmış olup noter onayı istendiği bildirilmiştir. Bu nasıl bir tezattır ki; hem 102 delegenin imzasının yeterli olmadığı belirtilmekte, hem de noter onaylı olarak gönderilmesi istenmektedir.

 

   Bunun yanında yine komik bir şekilde, tüm kayıtlı üyelerin 5’te 1’inin dilekçe vermesi gerektiğini belirten mesajda, 25 tane dilekçe veren delegenin bir önceki olağan genel kurula katılmadıklarından dilekçe veremeyecekleri belirtilmektedir. Ancak tüzüğün 21. maddesine baktığımızda derneğe kayıtlı üyelerin 1/5 inin yazılı isteği ile denilmekte olup, son olağan genel kurula katılan üyeler başvuru yaparlar gibi bir hüküm bulunmamaktadır. Sanıyoruz bu yanlış yorum 21. madde de geçen “Son halde Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu, son Olağan Genel Kurul delegeleri ile yapılır.” İfadesinden kaynaklanmaktadır. Burada geçen ifadeye istinaden, olağanüstü genel kurul yapılması için dilekçe verebilme salahiyeti ile ilgili; bir önceki olağan genel kurul seçimine katılan ve hâlihazırda delege olarak faal bir şekilde dernek şubesi yönetimlerinde olmayan kişilerin dilekçe verebilecekleri, faal delege olarak görev yapan kişilerin ise en son olağan genel kurula katılmamaları nedeni ile böyle bir haklarının bulunmadığını ima eden ifadeler oldukça düşündürücüdür. Ayrıca anılan 25 kişinin tüzük gereği olağanüstü genel kurulda oy kullanamayacak olduklarının zaten bilincindeyiz. Oy kullanamayacak olmaları, olağanüstü genel kurul dilekçesi veremeyecekleri anlamına gelmemektedir. Tüzüğü daha dikkatli bir şekilde okumalarını tavsiye ediyoruz.

 

   Ayrıca yine aynı yazıda, “şubede yönetici olanların mevzuattan bihaber olarak imza vermesi trajikomik bir durumdur.” Şeklindeki cümle, gönül birlikteliğine sahip olduğumuz camiamızın göz bebeği dernek şubesi yöneticilerimize yapılmış saygısızca bir ifadedir.

 

   Bunun yanında, eğer olağanüstü genel kurul için kayıtlı tüm üyelerin 5’te 1’inin imzası gerekiyorsa, 2004 yılından beri yapılan tüm olağan genel kurullar, şube yönetimleri ve delegeler tarafından yapılmış olduğundan geçersiz sayılması gerekirdi. Genel Başkan maalesef söyledikleri ile mevcut uygulamanın ne derece tezat oluşturduğunun farkında değildir. Olağanüstü Genel Kurul Başvurusuna ilişkin, 1 ay sonra sulh hâkimine müracaat edildiğinde, mevzuata göre istenen dilekçe sayısı tüm kayıtlı üyelerin 5’te 1’i mi, yoksa delegelerin 5’te 1’i mi o zaman net olarak ortaya çıkacaktır. Eğer delegelerin 5’te 1’inin vermiş olduğu dilekçeler yeterli ise, bilgisine güvenen ve konuya hâkim olduğunu iddia eden Genel Başkanın istifa etmesi ve yönetim kurulu kararı ile olağanüstü genel kurula gitmesi en yerinde hareket olacaktır.

 

   Gaziantep Şubesinin kapatılma kararı yargıya intikal etmiş olup, “görülen lüzum üzerine” ifadesi ile herhangi bir somut ve objektif kritere dayanmayan şube kapatma kararının iptal edileceğine de gönülden inanıyoruz. Bugün bu 8 delegenin vermiş oldukları dilekçeler geçersiz sayılsa bile, olağanüstü genel kurula gidilecek dilekçe sayısı fazlası ile mevcuttur. Ayrıca aynı yazıda geçen diğer bir ifade de “dernek yönetiminde yer almak için yayınlar yapan internet site sahibi ile kapatılan şubenin faaliyetlerinin ortada olması şube kapatılmasının haklılığını ortaya koymuştur.”denilmektedir. Daha önceden Gaziantep Şubesinin kapatılma kararına ilişkin haberimizde kapatma nedeninin “Hamit YILDIZ’ın üyelikten atılmaması” olduğunu belirtmiştik. Şube kapatma kararının neden alındığının zımni olarak ifade edildiği ve yukarıda belirttiğim kapatma sebebini teyit etmesinden ötürü kendisine teşekkür ederiz. Ayrıca Gaziantep Şubesi kapatıldıktan sonra açılan 4 şubenin isimlerini belirtirlerse seviniriz.

 

   Şahsım adına dernek ile ilgili bir çalışmaya girecek olsaydım en başında Gaziantep Şubesinde yönetimde olurdum. Böyle bir niyetim hiç olmadı. Şu anda dernek üyelerinin yoğun isteği nedeni ile Genel Başkan Yardımcılığını düşünüyorum. Yönetimde olmam ya da olmamam hiç önemli değil. Önemli olan Şehit ailelerinin, Gazilerin, Harp ve Vazife Malullerinin yüzlerinin gülmesi ve böyle hayırlı bir işte vesile olayım bana yeter… Ne olduğum hiç önemli değil…“dernek yönetiminde olmak için yayımlar yapan” ifadesi için de kendisini Allaha havale etiğimi ayrıca belirtmek isterim. Bizim hiç bir beklenti gütmeden, sadece Allah rızası için hizmet verdiğimizi tüm camiamız bilmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse; “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz…” 

 

   Bunun yanında, olağanüstü genel kurul dilekçesinde yer alan “İstanbul da bulunan ve derneğe ait olan büfelerin piyasa rayiç rakamları altında kiraya verilerek üyelerin bilgilendirilmemesi ile derneğin kazanç kaybı yaşaması, dolayısı ile derneğimizin zarara uğratılması” maddesinde kimseye herhangi bir iftira ya da isnat bulunmamaktadır. Derneğe ait olan ve kiraya verilen yerlerin piyasa rayiç bedellerinden kiraya verildiği ispatlanırsa, zaten herhangi bir problem bulunmamaktadır. Burada anlatılmak istenen husus, derneğin her türlü varlığında Şehit yetiminin hakkı olduğu bilinci ile yönetim sergilenmeli, derneğin gelirlerinin maksimum seviyeye çıkarılabilmesi için yapılması gerekenler yapılmalıdır.

 

   Olağanüstü genel kurul dilekçesine ilişkin diğer bir ithamda “sürekli artan üye sayısı ve şube açılmalarına rağmen üye sayısının azaldığı ve istifaların olduğu” ifadesinin yalan olduğuna ilişkindir. Ancak böyle bir cümlenin arkasından istatistikî olarak seneden seneye üye sayısının değişim tablosunun da konulması gerekirdi.

 

   Basında yer alan haberlerden takip ettiğimiz kadarı ile çözüm sürecinde, Genel Başkanın, Adana şube başkanı ile benzer ifadeleri olmasına rağmen, sürece destek mesajı veren şube başkanının yapmış olduğu açıklamadan dolayı, görevinden ve üyelikten alınması sonucuna neden olan disiplin kuruluna sevk işlemini gerçekleştiren Genel Başkan Taner URAN’dır. Bununla ilgili olarak disiplin kuruluna sevk yazısı Disiplin Kurulu Başkanında mevcuttur. Dernek Genel Merkezi II. Başkanının bu noktada dilekçe ile müracaat etmesi demek, Genel Başkanın konuyu disiplin kuruluna sevk etmesi zorunluluğuna neden olmaz. Bu konuyu sadece bir cümle ile değil, detaylı olarak kaleme almasını ve haber ajansları ile de paylaşmasını temenni ediyoruz. Burada yönetimde önemli olan net bir duruş sergilemektir. Temsil edilen camianın kolektif düşüncelerini, taleplerini, beklentilerini içinde hisseden bir dernek yönetimi başarıya ulaşabilecektir. Her an değişken ve çok farklı adımlar atabilen bir yönetimden başarı beklenemez.

 

   Yasal mevzuat açısından gerekli olmasa bile bugün 8000 üyenin 5’te 1’i gerekseydi, bu dilekçeleri 3 günde toplardık. Ancak o gün geldiğinde yine noter onayı isteyerek süreci uzatmaya çalışacaktı…

 

   Bugün binlerce kilometre yol kat ederek bizler zor olanı başardık. Bunun yanında 102 olağanüstü genel kurul dilekçesi veren delegelerin bizi destekleyenlerin sadece bir kısmı olduğunu ayrıca belirtmek istiyoruz… Bu kadar yıldırma politikasına rağmen 102 tane delege çıkarak, olağanüstü genel kurul talebinde bulundu ise, seçimin sonucunun ne olacağını kestirmek hiç de zor değil… Bugün bu faks mesajları ve telefon trafiği sanırım bu sonucun tahmin edilmesinden kaynaklanıyor…

 

   Bizim kişilerle ilgili de bir sorunumuz yok. Öncelikle Gazi ve camiamızı temsil eden bir dernek Genel Başkanı olarak, her zaman başımızın üzerinde yeri vardır. Ancak mevzu bahis, Şehit aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin vebali ise, böyle önemli bir görevi üstlenecek kişilerin canla başla çalışmaları gerekmektedir. Çalışmıyorlarsa onurlu bir şekilde çalışacak insanlara görevi devretmeliler…

 

   Gönül isterdi ki, 102 delegenin isteğine icaben yönetim kurulu kararı ile tarih belirlenerek olağanüstü genel kurula gidilsin ve süreç hiç uzamasın… Ancak görünen o ki, olağanüstü genel kurul yapılması 2-3 ay sürecek gibi görünüyor…Bizi destekleyen ya da desteklemeyen bütün camiamız fertlerine en içten saygılarımı sunuyorum. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. 

 

 

 

                                                                                    Hamit YILDIZ


                                                                                    Gazi J. Ütğm.


                                                                                    Gazihaber.com 

 

 

TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT, DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ GENEL MERKEZİ TARAFINDAN DERNEK ŞUBELERİNE GÖNDERİLEN FAKS MESAJI;

 

 

Yorumlar

Yorumlar