CHP Talep Etti, Yasa Maddesi İptal Edildi | Gazi TV

CHP Talep Etti, Yasa Maddesi İptal Edildi

Bu haber 26 Kasım 2013 - 15:50 'de eklendi ve 1 views kez görüntülendi.
CHP Talep Etti, Yasa Maddesi İptal Edildi

CHP’nin başvurusu üzerine, Anayasa mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile 6100 sayılı kanunun 3. maddesinin iptal edilmesi sonucunda tazminat davalarının açılma süresi ve kazanılacak tazminat miktarları yönünden ciddi bir hak kaybına uğradığımız aşikar olarak görülmektedir. Umarız Devlet büyüklerimiz bu maddeyi Anayasaya uygun bir şekilde revize ederek Meclis gündemine getirir ve yeniden yasalaşması sağlanır.

ANAYASA MAHKEMESİ


Dosya No:2011/3 esas sayılı


Karar Tarihi. 16.02.2012


Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal ANADOL, Trabzon Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ ile Yalova Milletvekili Muharrem İNCE


KONU:12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.


KARAR:


6100 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;


1-Birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,


2-Birinci cümlesinin iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan ikinci ve üçüncü cümlelerinin de, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE


İPTAL EDİLEN HMK 3.MADDESİ


Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarında görev;


MADDE 3- (1) Her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar. İdarenin sorumluluğu dışında kalan sebeplerden doğan aynı tür zararların tazminine ilişkin davalarda dahi bu hüküm uygulanır. 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri saklıdır.


————————————————————————————————–

Bu yasa maddesinin iptali hukukçulara göre ne anlama geliyor?


1- Asker-Sivil idare mahkemerinde delil ikame imkanı son derece sınırlıdır. Bu mahkemelerde tanık dinletmek genel olarak çok zordur. İdarenin sunduğu yazılı delillere göre davanız ispat edilir ya da edilmez. Sonuca katlanmak zorundasınız. Oysa ki eğer asliye hukuk mahkemeleri yetkili olsaydı maddi olayların pek çoğu adliye mahkemelerinde olduğu gibi tanıkla ispat edilebilecekti.

2- Asker-Sivil idare mahkemelerinde tazminat davanızı 1 yıl içerisinde açmak zorundasınız. Adli yargıda ise bu süre olayın aynı zamanda suç teşkil etmesi halinde ki hemen hepsi en azından taksirli suç teşkil etmekte, ceza zamanaşımına tabi olup en az 5237 sayılı ceza kanununa göre 8 yıl olmakta, bu durum hak sahiplerine zaman kazandırarak hak kayıplarını önlemektedir.

3- Terör veya sair askeri görevlerde sakatlanan veya Şehit yakınları er veya erbaş tam yargı davalarında bağlanan emekli aylığını AYİM yarar kabul ederek tazminat miktarından mahsup ettirmekte ve geriye tazminat diye bir şey hemen hemen kalmamaktadır.  Eğer bu davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri bakıyor olsaydı alınan emekli aylıkları tazminattan mahsup edilmeyecekti.


SONUÇ: Anayasa mahkemesince Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile 6100 sayılı kanunun 3. maddesinin iptal edilmesi sonucunda, tazminat davalarının açılma süresi ve kazanılacak tazminat miktarları yönünden ciddi bir hak kaybına uğradığımız aşikar olarak görülmektedir. Umarız Devlet büyüklerimiz bu maddeyi Anayasaya uygun bir şekilde revize ederek Meclis gündemine getirir ve yeniden yasalaşması sağlanır. Saygılarımızla.

 


ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARINA RESMİ GAZETE İNTERNET SİTESİNDEN AŞAĞIDAKİ LİNKLE ULAŞABİLİRSİNİZ:

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120519-20.htm

<BGSOUND src="http://www.gazihaber.com/yeni/limon3.mp3" loop=infinite>

Yorumlar

Yorumlar