Chp Milletvekili Özgür Özel’den Kanun Teklifi

Chp Milletvekili Özgür Özel’den Kanun Teklifi

21/03/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Chp Milletvekili Özgür Özel’den Kanun Teklifi

CHP Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL’in Şehit Aileleri, Gaziler ve Vazife Malulleri için verdiği kanun teklifinin metnini ve konuyla ilgili basın bültenini sizler için yayımlıyoruzCHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL ŞEHİT AİLELERİ, GAZİLER VE VAZİFE MALULLERİ İÇİN KANUN TEKLİFİ VERDİ
ÖZGÜR ÖZEL’DEN ŞEHİT AİLELERİ, GAZİLER ve VAZİFE MALULLERİ İÇİN ANLAMLI KANUN TEKLİFİ


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 98. yılını andığımız şu günlerde, CHP Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL’den şehit aileleri, gaziler, muharip gaziler ve vazife malulleri için önemli değişiklikleri içeren bir kanun önerisi geldi.


ÖZEL verdiği kanun teklifi ile Anayasa’nın 61. Maddesinde güvenceye alınmış harp ve vazife şehitlerinin aileleri ile malul ve gaziler için maaşların artırılmasını, devlet övünç madalyası alanlara asgari ücret tutarında aylık bağlanmasını, muharip gaziler ile vazife malulü olanların da istihdam olanaklarından, faizsiz konut kredisinden yararlanmasını ve sağlık hakkına kadar birçok konuda düzenlemenin yapılmasını öngörüyor.


Özgür ÖZEL’in verdiği kanun teklifinin gerekçesinde; “ülkemizde hem şehit yakınlarımız hem de muharip ve malul gazilerimiz ve onların aileleri hak ettikleri sosyal ve ekonomik hakları elde edememişlerdir. Topluma büyük fedakarlık yapan bu kesim hak ettikleri desteği görememekte ve sosyal ve ekonomik yaşamlarında birçok sıkıntı ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu kapsamda, şehit aileleri ve gazilerimiz için hem ekonomik sorunlarına çözüm bulmak, onların istihdam olanaklarından ve sağlık hakkından tam anlamıyla yararlanmalarını sağlamak gibi çözümlerin bir an önce yeniden düzenlenerek hayata geçmesi gerekmektedir. Bu kanun teklifi ile Harp ve vazife malulleri, muharip gaziler ile şehit dul ve yetimlerine yönelik çeşitli konularda düzenlemeler yapılması amaçlanmıştır.” deniliyor.


Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifinde şehit aileleri, gaziler, muharip gaziler ve vazife malulleri için şu düzenlemeler yapılıyor:


  • ·        CHP’li Özel’in Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 1. Ve 2. Maddesinde 5510 sayılı kanunda yer alan zam nispeti oranları ve göstergeler düzenlenerek şehit yakınları ile gazilerimizin tamamının aylıklarında % 15’lik artırış sağlanıyor.


  • ·        Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda yapılan bir değişiklik ile Anayasal sorumluluk olan askerlik hizmetini yaparken malul olan harp ve vazife malullerinin tamamının rehabilite edici araç/gereç, sevk ve nakil hizmetleri ile ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinden de herhangi katkı/katılım payı ve fark alınmaksızın karşılanması amaçlanıyor.   


  • ·        İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanununda değişikliğe gidilerek; şeref aylığının, gazinin herhangi bir işte çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın doğrudan ödenmesi ve Terörle mücadele sırasında ya da görev başında hayatlarını kaybeden, yaralanan polis ve askerlerin yakınları ile gazilere verilen Devlet Övünç madalyası olanlara ve ailelerine de 1 brüt asgari ücret tutarında maaş bağlanması öngörülüyor. 


  • ·        Yine, kamu konutlarından yararlanmakta iken terörle mücadele sırasında malul olanların kendileri, ölenlerin ise aylığa müstahak dul ve yetimlerinin kamu konutunda oturmadıkları takdirde kendilerine 10 yerine 15 yıl kira yardımı yapılması amaçlanıyor.


  • ·        Daha önceden yapılan düzenlemeler ile şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verilen faizsiz konut kredisi hakkından, Özel’in verdiği kanun teklifi ile muharip gazilerimizin ve Ordu vazife malullerimizin de yararlanması amaçlanıyor.  


  • ·        Yine Özgür ÖZEL’in verdiği Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile istihdam olanaklarından  muharip gazilerimizin ve Ordu vazife malullerimizin de yararlanması düzenleniyor.


 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 


Ecz. Özgür ÖZEL

MANİSA MİLLETVEKİLİ
 

GENEL GEREKÇE


Anayasanın sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler başlığı altındaki 61. Maddesinde “Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.” hükmü bulunmaktadır. Bu madde kapsamında bulunan bireylerin korunması yönünde gerekli tedbirlerin alınması, yaşam seviyelerinin toplumda kendilerine yaraşır seviyeye çıkarılması sosyal devletin temel görevlerindendir.


Anayasa ve kanunların emrettiği şekilde askerlik vazifesini yaparken veya toplumun emniyeti açısından kritik önemde bir görevi yerine getirirken şehit ve gazi olanlar ya da muharip gaziler ülkemiz için oldukça özel bir öneme sahiptir.  


Ancak, hala ülkemizde hem şehit yakınlarımız hem de muharip ve malul gazilerimiz ve onların aileleri hak ettikleri sosyal ve ekonomik hakları elde edememişlerdir. Topluma büyük fedakarlık yapan bu kesim hak ettikleri desteği görememekte ve sosyal ve ekonomik yaşamlarında birçok sıkıntı ile karşı karşıya bulunmaktadır.


Bu kapsamda, şehit aileleri ve gazilerimiz için hem ekonomik sorunlarına çözüm bulmak, onların istihdam olanaklarından ve sağlık hakkından tam anlamıyla yararlanmalarını sağlamak gibi çözümlerin bir an önce yeniden düzenlenerek hayata geçmesi gerekmektedir. 


Bu kanun teklifi ile Harp ve vazife malulleri, muharip gaziler ile şehit dul ve yetimlerine yönelik çeşitli konularda düzenlemeler yapılması amaçlanmıştır.


MADDE GEREKÇELERİ


MADDE 1- Bu madde ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 inci maddesinin 7 inci fıkrasındaki oranlar değiştirilerek şehit dul ve yetimleri ile malul kalanların maaşlarının artırılması amaçlanmıştır. 


MADDE 2- Bu madde ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 inci maddesinin 11 inci fıkrasındaki göstergeler değiştirilerek şehit dul ve yetimleri ile malul kalanların maaşlarının artırılması amaçlanmıştır. 


MADDE 3- Bu madde ile Anayasal sorumluluk olan askerlik hizmetini yaparken malul olan harp ve vazife malullerinin tamamının rehabilite edici araç/gereç, sevk ve nakil hizmetleri ile ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinden herhangi katkı/katılım payı ve fark alınmaksızın karşılanması amaçlanmıştır.  


MADDE 4-  Değişiklikle şeref aylığının, gazinin herhangi bir işte çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın doğrudan ödenmesi ve Devlet Övünç madalyası olan şehit ve gazilerimizin ailelerine 1 brüt asgari ücret tutarında maaş bağlanması amaçlanmıştır.  


MADDE 5- Kamu konutlarından yararlanmakta iken terörle mücadele sırasında malul olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimlerinin kamu konutunda oturmadıkları takdirde kendilerine 10 yerine 15 yıl kira yardımı yapılması amaçlanmaktadır.


MADDE 6- Bu madde ile muharip gazilerimizin ve Ordu vazife malullerimizin de faizsiz konut kredisinden yararlanması amaçlanmıştır. 


MADDE 7- Bu madde ile muharip gazilerimizin ve Ordu vazife malullerimizin de istihdam olanaklarından yararlanması amaçlanmıştır. 


MADDE 8- Yürürlük maddesidir.


MADDE 9- Yürütme maddesidir. 


  

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1-  31/5/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 47 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki zam nispeti oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


        “Malullük Derecesi               Zam Nispeti

1                                       %75

2                                       %65

3                                       %55

4                                       %45

5                                       %40

6                                       %35”


MADDE 2-  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 47 inci maddesinin on birinci fıkrasındaki göstergeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


         “Malullük Derecesi              Göstergeler

1                                         1750

2                                         1500

3                                         1250

4                                          950

5                                          800

6                                          700”


MADDE 3- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 73 üncü maddesindeki 10 uncu fıkrasına “diğer iyileştirici” ibaresinden sonra gelmek üzere “, rehabilite edici araç/gereç, sevk ve nakil hizmetleri ile ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri herhangi bir katkı/katılım payı veya fark alınmaksızın ve herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Kurumca karşılanır.” ibaresi eklenmiştir. 


MADDE 4- 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı istiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası “Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına” ifadelerinden sonra gelmek üzere “Devlet övünç madalyası verilenlere hayatta bulundukları sürece 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgarî ücret tutarı miktarda şeref aylığı bağlanır. Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe ve %75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir.”  şeklinde değiştirilmiştir. 


 MADDE 5- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesindeki “on yıl” ibaresi “on beş yıl” ibaresi ile değiştirilmiştir. 


MADDE 6- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesinin A fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir:


“d) 18.06.1983 tarih ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimleri İle Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun ile tanımlanan muharip gazilerden ve Ordu vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisinin;  çalışabilir durumda olanların kendilerinin, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisinin”


MADDE 7- 2/3/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 2 inci maddesinin 1 inci fıkrasına “ana veya babasına” ibaresinden sonra gelmek üzere “18.06.1983 tarih ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimleri İle Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun ile tanımlanan muharip gazilere ve Ordu Vazife Malullerine” ibaresi eklenmiştir. 


MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  


MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Yorumlar

Yorumlar