CHP den Kanun Teklifi | Gazi TV

SON DAKİKA

CHP den Kanun Teklifi

Bu haber 18 Nisan 2012 - 11:03 'de eklendi ve 3 views kez görüntülendi.

CHP den Kanun Teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sn. Mehmet Akif HAMZEÇEBİ, “Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik” içeren kanun teklifi verdi. Kanun Teklifine ilişkin detaylar aşağıdadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

 

 

Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi, “Genel Gerekçe” ve “Madde Gerekçeleri” ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini Arz ederim.

 

                                                                              M. Akif HAMZAÇEBİ

                                                                              İstanbul Milletvekili

 

 

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

Ülkemiz, uzunca bir süredir terörle mücadele içerisindedir. Terörle mücadele sırasında çok sayıda şehit verilmiştir. Bunun yanı sıra,  yine terörle mücadele sırasında yaralanmak suretiyle birçok er, erbaş ve kamu görevlileri mağdur duruma düşmüştür.  Ülke olarak şehidimizin geride bıraktıklarına ve çalışacak ya da çalışamayacak durumda olan gazilerimize sahip çıkmak zorundayız. Ancak, Terörle Mücadele Kanunu bu bağlamda şehit yakınına ve gazisine yeterince olanak sağlamakta yetersiz kalmaktadır.

Kanun teklifimiz ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde tanımlanan Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, çalıştırmak zorunda oldukları şehit yakını veya çalışamayacak derecede malul olan gazilerin yakınları için kadro mevcutlarına göre istihdam etmek zorunda oldukları oran artırılmaktadır. Böylelikle, daha çok şehit ve gazi yakınının kamu hizmetlerinde istihdamını sağlanacaktır.

Diğer taraftan, Kanunda; varsa sadece eş, eşin olmaması halinde çocuklardan birisinin, çocuk da yok ise kardeşlerden birisinin ve malul olup da çalışabilir durumda olanların kamuda istihdamı kabul edilmiştir. Kanun teklifimizde bu koşul ve kısıtlama kaldırılarak eşin ve medeni durumlarına bakılmaksızın çocukların hepsinin, eş ve çocuk olmaması halinde de bir kardeşin kamuda istihdamı sağlanması amaçlanmıştır.

  

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

Madde 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde tanımlanan “Genel Yönetim” kapsamındaki kamu idarelerinin, çalıştırmak zorunda oldukları şehit yakını, gazi ve çalışamayacak derecede malul olan gazilerin yakınları için kadro mevcuduna göre istihdam etmekte zorunlu oldukları % 1 oranı % 2’ye çıkarılmaktadır. Bu suretle daha çok terör mağduru şehit ve gazi yakınının kamu hizmetlerinde istihdamını sağlanacaktır.

Ayrıca, Kanundaki; varsa sadece eş, eşin olmaması halinde çocuklardan birisinin, çocuk da yok ise kardeşlerden birisinin kamuda istihdamı biçimindeki kısıtlama kaldırılmakta, eşin ve çocukların hepsinin, eş ve çocuk olmaması halinde de bir kardeşin kamuda istihdamı sağlanmaktadır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.

 

  

TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TEKLİFİ

 

            Madde 1- 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde tanımlanan Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının % 2’sini, bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı terör eylemleri nedeni ve etkisiyle,

a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin ve medeni durumlarına bakılmaksızın çocuklarının tamamının yoksa kardeşlerinden birisinin,

b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların,

İstihdamı için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek kişileri işe almak ve atamak zorundadırlar.”

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Yorumlar

Yorumlar