Bedelliden Elde Edilen Gelir ile 2. İş Hakkına İlişkin Soru | Gazi TV

Bedelliden Elde Edilen Gelir ile 2. İş Hakkına İlişkin Soru

Bu haber 05 Mayıs 2013 - 23:36 'de eklendi ve 3 views kez görüntülendi.
Bedelliden Elde Edilen Gelir ile 2. İş Hakkına İlişkin Soru

MHP Kütahya Milletvekili Sn. Alim IŞIK, bedelli askerlik nedeniyle toplanan paraların şehit aileleri ve gazilere harcanmasının öngörüldüğü, bu düzenlemeye rağmen şimdiye kadar şehit aileleri ve gazilere bedelli askerlikten toplanan paralardan herhangi bir harcama veya ödeme yapılmadığı iddiaları ile 2. iş hakkındaki sorunlara yönelik soru önergeleri verdi. Aşağıda soru önergeleri metinleri yer almaktadır.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,

 

   Aşağıda belirtilen soruların, Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

 

 

                                                                        Prof. Dr. Alim IŞIK 

                                                                    MHP Kütahya Milletvekili


 

 

   Bilindiği gibi, Askerlik Kanununda yapılan bir değişiklikle bedelli askerlik nedeniyle toplanan paraların şehit aileleri ve gazilerimize harcanması öngörülmüştür. Bu düzenlemeye rağmen şimdiye kadar şehit aileleri ve gazilerimize bedelli askerlikten toplanan paralardan herhangi bir harcama veya ödeme yapılmadığı iddialarıyla ilgili olarak;

1. Yapılan düzenleme doğrultusunda şimdiye kadar bedelli askerlik başvurularından ne kadar para toplanmıştır?

2. Toplanan bu paralar hangi hesaplarda tutulmuş ve nasıl değerlendirilmiştir?

3. Şimdiye kadar bedelli askerlik başvurularından toplanan paralardan hangi amaçlarla ne miktarlarda harcama yapılmıştır?

4. Anılan harcamalar içinde şehit ailelerine ve gazilere yapılan harcamaların payı ne kadardır?

5. Şehit ailelerine ve gazilerimize dağıtılması öngörülen paraların dağıtılmadığı ve başka yerlere harcandığı iddialan doğru mudur?

6. Doğru ise şimdiye kadar bu paraların şehit ailelerine ve gazilere dağıtılmamasının sebepleri nelerdir?

7. Bedelli askerlik nedeniyle toplanan paraların şehit aileleri ve gazilere dağıtılmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır? Çalışmanın içeriği ve uygulama planı nasıldır?

8. Yoksa bu konuda bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

9.     Bakanlığınızın konuya ilişkin görüşü ve uygulama planı nasıldır? 

 

 

———————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,

 

   Aşağıda belirtilen sorulanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.


 

                                                                    Prof. Dr. Alim IŞIK 

                                                                MHP Kütahya Milletvekili 

 

   Bilindiği gibi, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek 2. Maddesinde “Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir. ” denilmektedir. Anılan yasal düzenleme ile şehit ve gazi eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin aynı kurum içinde yer değiştirme sureti ile atanma talepleri yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilebilmektedir. Ancak bazı şehit kardeşlerinin ya da aile bireylerinin Görevde Yükselme Sınavına tabi tutulmadan kadro taleplerinin yerine getirilmediği belirtilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak;


1. Şimdiye kadar Bakanlığınızca anılan yönetmelik hükümleri doğrultusunda kaç kişiye kadro tahsisi yapılmıştır?

2. Halen kaç şehit kardeşi ya da aile bireyinin bulunduğu kurum içindeki kadrosunun değiştirilmesi yönünde talepleri bulunmaktadır?

3. Görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın halen çalışmakta olan şehit kardeşleri ya da diğer aile bireylerinin kadro değişikliği taleplerinin yerine getirilmesi konusunda Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?

4. Varsa çalışma ne aşamadadır? Yoksa bu konuda bir çalışma yapılarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi sağlanabilir mi?

Konuya ilişkin Bakanlığınız görüşü ve 2013 yılı programı nasıldır? 


 

———————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,

 

   Aşağıda belirtilen sorulanının, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

 


                                                                    Prof. Dr. Alim IŞIK

                                                               MHP Kütahya Milletvekili


 

 

   Şehit ailelerine yasa ile verilen ikinci iş hakkını kullanamayan ailelerin bu hakkı birinci derece yakınlarına devredebilmelerine yönelik talepleriyle ilgili olarak;

1. 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı yasa ile şehit ailelerine verilen ikinci iş hakkından

şimdiye kadar yararlanan vatandaşlarımızın sayılan ne kadardır?

2. Anılan düzenleme ile getirilen 2. iş hakkından şimdiye kadar yararlanamayan şehit

ailelerinin sayılan ne kadardır?

3. Bekar şehidin kardeşlerinin yaşlı olmalan veya istememeleri nedeniyle kendilerine

tanınan ikinci iş hakkım, 1. derece yakım olan çocuklarının kullanabilmesi için hükümetinizce yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır?

4. Yoksa böyle bir çalışma yapılarak şimdiye kadar 2. iş hakkım kullanamayan şehit

ailelerinin bu haklarım kullanmalan sağlanabilir mi?

5. Hükümetinizin konuya ilişkin görüşü nasıldır? 


———————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,

 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.


 

                                                         Prof. Dr. Alim IŞIK

                                                    MHP Kütahya Milletvekili


 

 

 

Şehit ailelerine yasa ile verilen ikinci iş hakkını kullanamayan ailelerin bu hakkı birinci derece yakınlarına devredebilmelerine yönelik talepleriyle ilgili olarak;

1. Terör eylemleri nedeniyle şimdiye kadar şehit veya gazi olmuş vatandaşlarımızın toplam sayılan ne kadardır?

2. Bu dürümdakilerin şehit ya da gazi olduklan yıllara göre dağılımı nasıldır?

3. 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı yasa ile şehit ailelerine verilen ikinci iş hakkından

şimdiye kadar yararlanan vatandaşlarımızın sayılan ne kadardır?

4. Anılan düzenleme ile getirilen 2. iş hakkından şimdiye kadar yararlanamayan şehit

ailelerinin sayılan ne kadardır?

5. Bekar şehidin kardeşlerinin yaşlı olmalan veya istememeleri nedeniyle kendilerine

tanınan ikinci iş hakkım, 1. derece yakım olan çocuklarının kullanabilmesi için Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır?

6. Yoksa böyle bir çalışma yapılarak şimdiye kadar 2. iş hakkım kullanamayan şehit

ailelerinin bu haklarım kullanmalan sağlanabilir mi?

7. Bakanlığınızın konuya ilişkin görüşü nasıldır? . .


Yorumlar

Yorumlar