Basın Açıklaması (22 Ocak 2013)

Basın Açıklaması (22 Ocak 2013)

22/01/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Basın Açıklaması (22 Ocak 2013)

MHP Milletvekili Sn. Mustafa KALAYCI, Gazilerimize bağlanan şeref aylığının artırılması ve tam olarak ödenmesi amacıyla verdiği kanun teklifi hakkında bugün TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, siyasi partilerin teklife destek vermesini istedi.

 

BASIN AÇIKLAMASI  (22 OCAK 2013)


 Gazilerimize bağlanan şeref aylığının artırılması ve tam olarak ödenmesi amacıyla verdiği kanun teklifi hakkında bugün TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, siyasi partilerin teklife destek vermesini istedi. 


GAZİLERİMİZİN HEPSİNE AYNI TUTARDA ŞEREF AYLIĞI ÖDENSİN


Gazilerimize bağlanan şeref aylığının artırılması ve tam olarak ödenmesini amaçlayan kanun teklifimiz hakkında söz aldım, Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.


1005 sayılı Kanuna göre İstiklal Harbi, Kore ve Kıbrıs gazilerine 5750 gösterge rakamı ile memur maaş katsayısı çarpımı tutarında şeref aylığı bağlanmakta, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgeleyenlere ise net asgari ücret üzerinden aylık bağlanmaktadır. Buna göre şeref aylığı bugün için gazinin durumuna göre 424 lira ya da 773 lira olmaktadır. 


Gazilerimize farklı şeref aylığı ödenmesi, aylık bağlama gerekçesi olan “vatana hizmet” kriteri dışında bir kriterin esas alınması suretiyle “şeref” kriterinin farklılaştırılmasına yol açtığından amacına uygun değildir. Gazilerimiz, AKP Hükümetinin kendilerini adeta az şerefli çok şerefli diye ayrıma tabi tuttuğundan şikayet etmektedir.


Kanun Teklifimizde bu farklılığın giderilmesi, gazilerimize bağlanan aylıkların brüt asgarî ücret tutarına yükseltilerek hepsine aynı tutarda şeref aylığı ödenmesi, ayrıca ölümü halinde dul eşinin yanı sıra çocukları ile anne ve babasına da aylık bağlanması öngörülmektedir.


Şehit aileleri ile gaziler ve malullerin mevcut hakları iyileştirilmeli ve aralarındaki adaletsiz ve ayrımcı uygulamalar giderilmelidir.


AKP Hükümeti sözler vermesine hatta özel ayrımcılık yapacaklarını vaat etmelerine karşın, şehit aileleri ve gazilerimiz sürekli hayal kırıklığına uğratılmıştır. 


BEDELLİDEN TOPLANAN PARALAR BÜTÇE AÇIĞINDA MI KULLANILDI?


Biliyorsunuz, bedelli askerlik uygulamasından toplanan paraların, şehit yakınları, gaziler ve maluller ile engelliler için kullanılacağı bizzat Başbakan ve bakanlarca ifade edilmiştir. 


Ancak AKP Hükümetince kabul edilen 30/12/2012 tarihli Yönetmelikte, zaten yıllardır var olan ve ilgili mevzuatı uyarınca, şehit yakınları, gaziler ve malullerin ek ödemeleri, eğitim ve öğretim yardımları, toplu konut kredileri, kira bedelleri, engelli bakım hizmeti, muhtaç engelli aylıkları, özel eğitime muhtaç öğrencileri okullara taşıma, yatırım programı çerçevesindeki harcamalar gibi bütçeden yapılan ödemelerin karşılanması öngörülmüştür.


Dolayısıyla, bedelli askerlikten toplanan paralarla, yıllardır bütçeden yapılan ödemelerin finansmanının sağlanması suretiyle bütçe açığının azaltılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.


Bu paraların bütçe açığı için kullanılacağı kamuoyundan neden gizlenmiştir? Neden yeni bir proje ya da mevcut haklarda bir iyileştirme öngörülmemiştir? Yoksa istismara ve aldatmaya devam mı diyorsunuz? 


ŞEHİT ÇOCUKLARININ HEPSİNE İŞ HAKKI VERİLSİN


Şehit aileleri, gaziler ve maluller ile engellilerin beklentileri bilinmektedir. O halde;


Gaziler ile harp ve vazife malullerinin maaşları artırılacak mıdır?


Şehit anne ve babasına ayrı ayrı asgari ücret tutarında aylık bağlanacak mıdır? 


Şehit çocuklarının hepsine iş hakkı verilecek midir?


Devlet övünç madalyası verilenlere şeref aylığı bağlanacak mıdır? 


Harp ve vazife malûllerine 3600 prim gününde yaşlılık aylığı bağlanacak mıdır?


Emniyet ve ordu vazife şehitleri ve malulleri tüm haklardan yararlandırılacak mıdır? 


Vazife malullerine faizsiz konut kredisi hakkı tanınacak mıdır?


Harp ve vazife malullerinin kullandıkları ortez-protez, araç-gereç ve tıbbi malzemeler hiçbir kısıtlama olmaksızın karşılanacak mıdır?


Muhtaç engellilere ödenen 251 lira ve 377 lira düzeyindeki aylıklar artırılacak mıdır?


Geçen yıl Temmuz ayında çıkarılan torba kanunla şehit yakınlarına ikinci iş hakkı tanınmıştır. Ancak hala uygulamaya geçilmemiştir. Şehidin anne ve babası ile kardeşlerinin emeklilik veya başka nedenlerle iş hakkını kullanamaması halinde ikinci iş hakkı anlamsız hale gelmektedir. Böylesi durumda bu hak mutlaka şehit çocuklarına verilmelidir.
(NOT: Kanun teklifi AKP Milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiştir.)

Yorumlar

Yorumlar