Bakıma Muhtaç Gazinin Çocuğu İş Hakkını Kullanamaz mı? | Gazi TV

Bakıma Muhtaç Gazinin Çocuğu İş Hakkını Kullanamaz mı?

Bu haber 16 Aralık 2013 - 15:03 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Bakıma Muhtaç Gazinin Çocuğu İş Hakkını Kullanamaz mı?

Münferit olarak bazı Şehit ve Gazi İşlem Şube Müdürlüklerinin 45 yaş üzerinde olan vazife malullerinin eş ya da çocuklarının iş başvurularını hakları olmadığından bahisle almadıklarını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Yasal düzenleme çerçevesinde konuya ilişkin haberimiz aşağıda sunulmuştur.

6495 sayılı yasa ile 3713 s.k.’nun EK-1 maddesinde değişikliğe gidilerek; “bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, birinci fıkrada sayılan kurumlarda görev yapanlar, istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar ile kırkbeş yaşını bitirmiş olanlar istihdam hakkından faydalanamazlar ve bu durumda olanlar yukarıdaki fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz.” hükmü getirilmiştir.

 

Bu çerçevede münferit olarak bazı Şehit ve Gazi İşlem Şube Müdürlüklerinin 45 yaş üzerinde olan vazife malullerinin eş ya da çocuklarının iş başvurularını hakları olmadığından bahisle almadıklarını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

 

Yasa hükmüne bakıldığında eğer bahsettikleri mantıktan hareket edersek, bakıma muhtaç Gazilerin yakınlarına dahi iş hakkı verilmemesi gerekir ki, böyle bir uygulama yasanın yapılış amacına aykırılık teşkil etmektedir. Bu kapsamda anılan yasa hükmünün yalnızca 45 yaşı doldurmuş olan hak sahibinin kendisinin iş hakkının kullanımı kapsamında hak sahibi olmadığı ve bu kişi vazife malulü ise eş, çocuk ya da kardeşlerinin iş hakkını kullanabileceği şeklinde yorumlamak gerekmektedir. İş hakkı uygulama yönetmeliğinde de bu hususun açık olarak belirtilmiş olmasını ve yeniden mağduriyetlerin oluşmamasını gönülden temenni ediyoruz. Saygılarımızla.

Yorumlar

Yorumlar