Bakanlık Sitesinde Açıklama | Gazi TV

SON DAKİKA

Bakanlık Sitesinde Açıklama

Bu haber 06 Temmuz 2012 - 8:55 'de eklendi ve 3 views kez görüntülendi.

Bakanlık Sitesinde Açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı resmi internet sitesinde detaylı bilgilendirmeyi içeren haber yapıldı. Bu haber aşağıda sunulmuştur. Bu açıklamada Erbaş ve er maaşlarına 320 tl.’e kadar artış öngörüldüğü görülmektedir.

 

Şehit Yakınları, Gaziler ve Terör Mağdurlarına İlişkin Düzenleme TBMM’de Kabul Edildi

Şehit Yakınları, Gaziler ve Terör Mağdurlarına ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edildi.


Yapılan düzenlemeyle;

-Şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkının birden ikiye çıkarılması hedeflenmekte olup; Bu istihdam hakkını kullanabilecekler içerisine şehidin eşi, çocuğu ve kardeşinin yanı sıra şehidin anne ve babası da eklenmiştir. Ayrıca her halükarda bu iki iş imkanının bu kişiler tarafından kullanılabilmesi sağlanmıştır. Bu düzenleme ile kamuda yaklaşık 8.500 kişinin daha istihdam edilmesi söz konusu olacaktır. 


-Şehit olan erbaş ve erlerin anne ve babalarında aranan malullük ve muhtaçlık şartı kaldırılmıştır. Ayrıca anne babaya ödenen bu maaşa bir alt taban (asgari ücretin net tutarı kadar) getirilmiştir. Böylelikle şehit erbaş ve erlerin anne veya babalarının maaşlarında azami 265 TL’ye kadar bir artış söz konusu olacaktır. Hali hazırda aylığa müstehak görülen şehit erbaş erlerin anne baba sayısı 19.224 olup, bu sayının muhtaçlık şarttın kaldırılması ile daha da artacağı öngörülmektedir.


-Terör olayları sebebi ve etkisiyle veya terör olaylarını önlemek amacıyla oluşan her türlü olaylar ile her ne şekilde olursa olsun terör olaylarını takip ve etkisiz hale getirilmesinde meydana gelen olaylarda sakatlanan ve hayatını kaybeden kamu görevlileri Terörle Mücadele Kanunu kapsamına alınarak mağduriyetler giderilmiştir. Mevcut düzenlemelerde bu şehit ve gazilerimiz vazife malulü olarak değerlendirildiği için mağduriyetler oluşmakta idi. Bu düzenleme ile Terörle Mücadele Kanununda sayılan haklardan yararlanamayan yaklaşık 700 – 800 kadar şehit yakını veya gazimiz kapsam içerisine alınmış oldu.


-Ayrıca terör nedeni ile şehit veya gazi olmuş erbaş ve erlerin kendilerine veya yakınlarına aylık bağlanırken eğitim durumuna bakılmaksızın maaşlarında iyileştirme yapılmıştır. Böylelikle terör nedeni ile şehit veya gazi olan erbaş ve erlerin aylık hesaplanmasında pozitif ayrımcılık ilkesi gözetilmiştir. Bu düzenleme ile 26.859kişiyi ilgilendiren ve aylıklarda azami 320 TL’ye kadar bir artış öngören bir düzenleme getirilmiştir.


-Eğitime yüzde yüz destek kampanyasında olduğu gibi terör şehit yakınları ve gazilerine yapılacak gayrimenkul hibelerine muafiyetler getirilmiştir.


-Şehit yakınları ve gazilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları ile ilgili aksaklıkları giderecek bir düzenleme yapılmıştır.


-Terörle eylemlerinin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasındaki etkin rolünden ötürü hayatını kaybettiği veya sakat kaldığı belirlenen sivil vatandaşlarımızın Devletin koruyucu, kapsayıcı çatısı altında yer aldığının gösterilmesi adına bu kanunun kapsamına alınmıştır.  Bu konuda kapsam dışında kalan yaklaşık 100 sivil vatandaşımızın Terörle Mücadele Kanununun kapsamına gireceği öngörülmektedir.


-2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun amaç kısmına “trafik ve yol güvenliği ile tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerinde görevli iken meydana gelen olaylar “da eklenmiştir. Ayrıca Mülki İdare Amirleri ile ilgili dar kapsam genişletilmiştir.


-Polis okulları ve askeri okullarda okumaya hak kazanıp geçici kaydı yapılan veya yaşları on sekizin altındaki öğrencilerin teröre hedef olması sebebiyle yaşamını yitirmesi veya malul olmaları durumunda aylığa hak kazanabilmeleri ve diğer haklardan iştirakçiler gibi yararlanabilmeleri sağlanmıştır.


-Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşayamayacak derecede ağır malul olan gazilerimize sağlanan bakım desteğinin köy korucuları ile sivil vatandaşlara da verilmesi hedeflenerek, bu destek asgari ücretin net tutarından iki katına çıkarılmıştır.


-Şehit yakınları ile gazilere ödenen maaşlarda emsal maaş uygulaması (Sanal intibak uygulaması) ile ilgili eksiklik, eşitsizlik ve aksaklıklar giderilmiştir.


-Yeni hükmedilen hak ve muafiyetler sebebiyle geçmişte bu kişilere çıkarılmış borçlar konusunda yapılandırma ve faiz terkini ile ilgili madde düzenlenmiştir.


-Terör eylemleri sebebiyle veya terörle mücadele esnasında malul olan sivillerin kendilerine, hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına aylık bağlanmak suretiyle terör mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi hedeflenmiştir. Hali hazırda mevcut düzenleme ile ölüm tazminatı ödenen kişi sayısı 4.332, sakatlanma ve yaralanma tazminatı ödenen kişi sayısı 1.791 dir.


-Harp malullüğünün kapsamı genişletilerek iç güvenlik veya istihbarat hizmetlerinde görevlendirilen uçucu ve dalıcı kamu çalışanları da kapsama alınmıştır.


-Terörle mücadele görevlerini ifa ederken yaralanan kamu çalışanı ve sivillerin malullükleri kesinleşinceye kadar her türlü sağlık ve tedavi hizmetinden herhangi bir katılım payı alınmaksızın yararlandırılmaları amaçlanmıştır.


-Terör gazilerimiz dışındaki ağır malul durumundaki gazilerimizin tedavileri sürecinde ihtiyaç duyduğu her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici ve rehabilite edici araç gereçlerin (özellikle protez vb.) bedellerinin hiçbir katılım ücreti veya fark alınmadan Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanması düzenlenmiştir.


-Gazilerimizin sağlık durumlarında meydana gelmesi muhtemel değişiklikler nedeniyle maluliyet derecelerinin yeniden tetkik edilmesini talep etme hakkı verilmiştir.


-Kamu işyerlerinde eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğüne Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaralanmış fakat maaşa hak kazanamayacak derecede malul olan erbaş/erlerin de alternatifli olarak alınması düzenlenmiştir. 


-Toplu Konut Kanununun kapsamına harp malullerinin tamamı dahil edilmiştir.


-Özel harekât ve operasyon tazminatının tedavi döneminde ödenme süresi 12 aydan 24 aya çıkarılmıştır.


-Sosyal yardımların kapsamı genişletilmiştir. Bu çerçevede; Sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın kişi başına geliri asgari ücretin net tutarının 1/3’ünden daha az olan ailelere, afetzedelere, şehit yakınları ve gazilere sosyal yardım yapabilme imkanı getirilmiştir.

Yorumlar

Yorumlar