Bakana Taleplerimizi İletelim! | Gazi TV

Bakana Taleplerimizi İletelim!

Bu haber 05 Ocak 2014 - 17:47 'de eklendi ve 1 views kez görüntülendi.
Bakana Taleplerimizi İletelim!

Değerli arkadaşlar, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Ayşenur İSLAM’a başta halen çıkarılmayan iş hakkı uygulama yönetmeliği olmak üzere camiamızın sorunları ile taleplerimizi iletmek üzere yeni bir kampanya başlatıyoruz. Aşağıda örnek bir yazı yer almaktadır. Siz kendinize göre farklı yazılar da kaleme alabilirsiniz. İmkanı olan arkadaşlar faks çekerlerse daha etkili olacaktır. Ayrıca Sn. Bakanın twitter hesabından da sorunları dile getirelim. İş hakkı uygulama yönetmeliğinin kısa zamanda çıkarılmasını ve önümüzdeki aylarda Meclise gelecek muhtemel bir yasa tasarısında camiamızın sorunlarının çözümlendiği günleri görebilmeyi temenni ediyor, saygılar sunuyoruz.

         AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA,
        
           Sn. Bakanım,
 
         Öncelikle yeni görevinizin Vatan ve Milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, özellikle Şehit Aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerini bünyesinde barındıran vebali oldukça yüksek görevde başarılar diliyorum. Bir önceki Bakanımız Sn. Fatma ŞAHİN, var olan sorunların çözümü ile taleplerin yerine getirilmesi noktasında ciddi bir çalışma gerçekleştirdi. Ne var ki, halen eksik kalan bazı uygulamalar, yapılması beklenen yasal düzenlemeler ile gerçekleşmeyi bekleyen bir çok talep masada beklemektedir. Bu anlamda naçizane önem arz eden talep ve sorunları dile getirmek istiyorum.
 
    3713 s.k.’nun EK-1 maddesinde iş hakkına ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirleyecek uygulama yönetmeliğinin yasanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 4 ay içerisinde çıkarılacağı hüküm altına alınmıştı. 6495 sayılı yasanın yürürlüğe giriş tarihi olan 02.08.2013’ten itibaren 4 aylık sürenin geçmiş olmasına rağmen iş hakkına ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirleyecek olan uygulama yönetmeliği halen çıkarılmamıştır. Ne zaman çıkarılacağı da meçhuldür. Yasada 4 aylık sürenin öngörülmüş olmasına rağmen yasaya aykırı bir şekilde 4 ay içerisinde iş hakkı uygulama yönetmeliğinin halen çıkarılmamış olması dolayısı ile oluşabilecek mağduriyetler nasıl telafi edilecektir bu durum da belli değildir.
 
      12 Temmuz 2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6353 sayılı yasa çalışması ile 3713 sayılı kanunun 21. maddesinin (d) bendinde değişiklik yapılmak sureti ile malul Gazilerin anne, baba ve çocuklarına da serbest seyahat kartı alabilme hakkı verilmiştir. 6495 sayılı yasa ile hakkın kullanımında revizyon yapılarak bütün Vazife Malulleri ile Muharip Gazilerin anne ve babaları ile evli olmayan ve 25 yaşını geçmeyenlerin çocuklarına da ücretsiz seyahat hakkı getirilmiştir. 6353 ve 6495 sayılı yasalar ile ücretsiz seyahat kartı hakkı tanınan yeni hak sahipleri uygulama yönetmeliğinin henüz çıkarılmaması nedeni ile bu haktan yararlanamamaktadır.Serbest seyahat kartlarına ilişkin uygulama yönetmeliği halen neden çıkarılmamıştır bu durumu da anlamak mümkün değildir? Yasa ile verilen bir hak yönetmeliğin çıkarılmaması nedeni ile kullanılamaz hale gelmektedir.   İş hakkının kullanımına ilişkin olarak rütbeli Ordu vazife malulleri ile polis vazife malullerinin memur olarak atanmaları durumunda vazife malullüğü aylıklarının kesilecek olması “eşitlik ilkesi” ile bağdaşmamaktadır. Bu kişilerin işçi olarak çalışmaları durumunda aylıklarının kesilmeyecek olması nedeni ile iş başvurusunda işçi ya da memur olarak çalışma tercihi yapılabilmeleri de büyük önem arz etmektedir. Sosyal Güvenlik Destek Primi Muafiyeti de maalesef yalnızca 5434/45 kapsamında olan rütbeli ordu vazife malulleri ile Polis vazife malullerine tanınmamıştır. Ayrıca en son 2330, 5434/56 ile 5434/64 kapsamında yer alan harp ve vazife malullerine verilen % 25 maaş zammından maalesef 5434/45 kapsamında yer alan rütbeli ordu vazife malulleri ile polis vazife malulleri yararlanamamıştır.
 
 
    Terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yaralanan ve basında yer alan haberlerden de görülebileceği üzere bacağında kurşunla yaşamaya devam eden “Malul Sayılmayan Gaziler” hiçbir maaş ve özlük hakkından yararlanamamaları nedeni ile sağlık ve psikolojik sorunları nedeni ile ne sivildeki işlerine adapte olabilmektedirler ne de emekliye ayrılarak maaş alabilmektedirler. Bu Gazilerimize kimseye muhtaç olmayacak şekilde aylık bağlanmalı, şerefle taşıyacakları “Gazi ibareli serbest seyahat kartı” ile “her türlü hastane tedavi masraflarından katılım payı alınmaması” büyük bir önem arz etmektedir.      
 
    Faizsiz konut kredisi ile ilgili olarak uygulama yönetmeliğinin çıkarılmamış olması nedeni ile 6495 sayılı yasa ile getirilen ve 01.01.2014 itibari ile yürürlüğe girecek olan düzenleme dolayısı ile bu haktan da yararlanamayacak bir çok mağdur harp ve vazife malulü olacaktır. Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Toplu Konut İdaresince yapılması planlanan faizsiz konut kredisi uygulama yönetmeliğinin en kısa zamanda çıkarılması gerekmektedir.


   İş hakkının kullanımına ilişkin olarak haktan yararlanmak istemeyen ve Şehidin yetimlerine bu hakkı kullandırmak isteyen Şehidin kardeşlerine yine feragat hakkı tanınmayacak mı? Bu hususta bir çalışma neden yapılmamaktadır. Sorunun bütünü ile çözümlenebilmesi adına bütün Şehit yetimlerine iş hakkı verilmesi yönünde yasa çalışması yapılması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca Malul Gazilere de 2. iş hakkı verilmelidir. 
 
   6495 sayılı yasa öncesi terörle mücadele kanunu kapsamında olup 45 yaşını doldurmuş olanlara iş hakkı kapsamında yönetmelik sonrası 6 aylık başvuru süresi tanınmış olmakla birlikte maalesef, 6495 sayılı yasa ile bu hakkın yeni tanındığı görev Şehidi yakınları ile harp ve vazife malullerinden 45 yaşını doldurmuş olanlara 6 aylık başvuru hakkı tanınmamıştır. Bu da eşitsiz bir uygulamaya yol açmıştır. Bu sorunun da çözümlenmesi için, 45 yaşı doldurmuş olan tüm hak sahiplerine 6 aylık başvuru hakkı tanınması gerekmektedir. Bunun yanında evli olan Şehit eşleri iş hakkını ne kendileri kullanabilmekte, ne de Şehidin kardeşleri kullanabilmektedir. Bu durumda olanların hak sahibi olmayacakları da yönetmelik ile kayıt altına alınmalıdır.


   Başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların dışındaki 5434/45 kapsamında yer alan vazife malullerinin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin Devlet tarafından karşılanmasına yönelik bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz. Bu insanların vazifenin sebep ve tesiri ile kaybettikleri uzuvları dolayısı ile taktıkları ortez ve protezlerinin Devlet tarafından karşılanmıyor olması sosyal devlet ilkesi ile çelişmektedir.


   12 Temmuz 2012’de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6353 sayılı yasa kapsamında kira yardımının kullanımına ilişkin olarak, kira yardımının üst limiti ile ödeme usul ve esaslarının, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirleneceğinin hüküm altına alınmış olmasına rağmen halen yönetmelik çıkarılmamıştır. Kira yardımının kullanımında yaşanılan sorunların çözümlenebilmesi adına bu yönetmeliğin çıkarılması önem arz etmekle birlikte ne zaman çıkarılacağı da meçhuldür.


   6495 sayılı yasa ile bir başkasının bakıma muhtaç derecede engelli olanların iş hakkından yararlanamayacakları hüküm altına alınmıştır. Bu durumda olan harp ve vazife malullerinden çalışmak isteyenlerin sosyal hayata adaptasyonu ile ilgili bir çalışma yapılacak mı? Çalışmak istemesine rağmen gerçek hak sahiplerinin ellerinden bu hakkın alınıyor olması hakkaniyete uygun mudur? Bunun yanında yasada “bu durumda olanlar yukarıdaki fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz” hükmü çerçevesinde iş hakkını eş ya da çocuklarına kullandırmalarında sorun yaşayacaklar mı? Burada iş hakkı uygulama yönetmeliğinde bu durumda olanların yalnızca kendilerinin kullanamayacakları ile eş ya da çocukları (eş ya da çocukları yoksa kardeşleri) için bu haktan yararlanabilecekleri açık olarak ifade edilmelidir.
 
    Bu zamana kadar yapılan yasal düzenlemelerde unutulan Muharip Gaziler için iş hakkı ve faizsiz konut kredisi haklarının verilmesine yönelik çalışma yapılması gerekmektedir. Yaşı 60 ve 80 arasında olan az sayıda bazı Muharip Gazilerimiz başını sokacak bir eve sahip değildir. Bu itibar ile TOKİ’den faizsiz konut kredisi hakkının yaşı 60’ı geçen ve evi olmayan Muharip Gaziler için tanınması önem arz etmekte olup, bu kriterlere uyan oldukça az sayıda Muharip Gazimiz bulunmaktadır. Muharip Gazi çocuklarına da iş hakkı tanınmalıdır. İşsiz ve işe ihtiyacı olan Muharip Gazi çocuklarının sayısı da fazla değildir. Şeref aylıklarındaki farklılıkların giderilerek tüm Muharip Gazilere aynı miktarda şeref aylığı ödenmelidirYaşları itibari ile Muharip Gazilerden çocuğu 25 yaşın altında olan çok az kişi vardır. Yeniden bir yasa çalışması ile ücretsiz seyahat kartı kullanımına ilişkin 25 yaş sınırının kaldırılması önem arz etmektedir.
 
    Sakatlık oranına bakılmaksızın tüm harp ve vazife malullerinin 3600 prim gününde emekli olabilmeleri, aynı şekilde tüm Şehit yakını ve Gazilere ÖTV muafiyetli araba alabilme imkanıDevlet övünç madalyası verilenlere madalya maaşı verilmesi, Memur ve İşçi olarak çalışan Şehit aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerin kendileri, eş ve çocuklarının tayinlerinde kolaylık sağlayan düzenleme yapılması, Şehit yetimleri ile Gazi çocuklarına Üniversiteye girişlerinde kontenjan ya da ek puansağlanması, Tüm görev Şehidi yetimleri ile Gazi çocuklarına da 1111 sayılı askerlik kanununda değişiklik yapılmak sureti ile askerlik muafiyeti getirilmesi, Öğrenim ve tütün ikramiyesi tutarlarının arttırılması gerekmektedir.


   5434 sayılı Kanunun ek 79 uncu maddesine istinaden hak sahiplerine ödenmekte olan eğitim yardımları halen online ödeme olarak gönderilmektedir. Özellikle fiziksel kısıtları dikkate alınmak sureti ile bu ödemelerin harp ve vazife malullerinin aylık hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Askeri Lise ve Harp Okulları için bu ödemenin yapılmasına rağmen, Astsubay Meslek Yüksek okulunda okuyan Şehit ve Gazi çocuklarına bu öğrenim yardımı maalesef yapılmamaktadır. Bu sorunun da çözümlenmesi gerekiyor.


    Meclise gelen yasa tasarısında 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmak sureti ile tüm harp ve vazife malullerinin ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklarının ücretsiz okutulan kontenjandan yararlandırılması planlanmakta iken,6495 sayılı yasa çalışmasında maalesef Meclis gündemine getirilmemiştir. Bu yasal düzenlemenin de hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.


    28.02.2009 tarihli ve 27155 sayılı resmi gazetede yayımlanan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinin “Sabit bayiliklerin verilmesinde izlenecek yöntem” başlıklı 18 inci maddesinin beşinci fıkrası; “12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanlar ile en az üç ay faal olarak gezici bayilik yapmakta olanlara, bu Yönetmelikte öngörülen koşulları taşımaları kaydıyla, kur’a çekilişine tabi tutulmaksızın sabit bayilik verilmesinde öncelik tanınabilir.” hükmüne amirdir. 6495 sayılı yasanın 102. maddesi ile  3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırıldığı için hakkın yasal dayanağı kaybolmuştur. Halihazırda hak sahiplerince kullanılamayan bu hakkın yeniden tesis edilebilmesi için Bakanlık olarak bir çalışma yapmanızı talep ediyorum. Daha önce yasa çalışması yapılırken yürürlükten kaldırılan yasa maddelerine atıfta bulunan diğer yasal düzenlemeler neden dikkate alınmamıştır? bu durumu da anlamak mümkün değildir.


   6353 sayılı yasa öncesinde var olan uygulamada terörle mücadele kanunu kapsamındaki rütbeli Şehidin dul ve yetimlerine kira yardımı hakkı tanındığından Şehidin eşi ile birlikte Şehidin anne ve babası da kira yardımından yararlanabiliyordu. 6353 s.k. ile getirilen düzenleme ile “…Bütün hak sahipleri adına bir konut için yapılacak aylık kira yardımı…” denildiğinden bu hak yalnızca bir konutla sınırlandırılmıştır. Örneğin; Şehidin eşi kira yardımından yararlanıyorsa, Şehidin anne veya babası kira yardımından yararlanamamaktadır. Şehidin anne ve babası kira yardımından yararlanıyorsa Şehidin eşi kira yardımından yararlanamıyor. Böyle bir uygulamaya gidilme nedeni nedir? Yasal düzenleme yapıldığı esnada Şehidin anne ve babası kira yardımından yararlanıyor iken, Şehidin eşi sonradan bu haktan yararlanmak istediğinde karşısına bu yasal düzenleme çıkmaktadır. Böyle bir durumda hak sahipleri arasında kira yardımında kimin öncelikli olacağı, kullanıma ilişkin usul ve esasları belirleyecek olan uygulama yönetmeliği de çıkmadığından sorunlar oluşmaktadır. Bakanlığınızın kira yardımının kullanımına ilişkin hakkaniyetli bir uygulamayı tesis etmek üzere çalışma yapacağınızı gönülden inanıyorum.
 
     Gerek yasal düzenlemeler, gerekse de sonrasında çıkarılacak uygulama yönetmeliklerine ilişkin olarak Şehit aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin Bakanlık resmi internet sitesi olan aile.gov.tr web sitesinden anlık bilgilendirilmeleri ve bilgiye ulaşmanın önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir.
 
     Bu itibar ile yeni görevinizin tekrar hayırlı olmasını diliyor, bekleyen bu sorunlar ile problemlerin çözümü adına yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılarımla.
 
 
                                                                                Hamit YILDIZ
                                                                                Gazi J. Yzb.
                                                                                Gazihaber.com
 
 
 
Bakanlık Faks: +90 (312) 705 53 49
Faks : +90 (312) 420 69 71
E-Posta : aysenur.islam@tbmm.gov.tr

Faks: (0312) 705 52 40
E-posta: sehitgazi@aile.gov.tr
 
 
Sn. Ayşenur İSLAM’ın Twitter Hesapları:
 
 

AK Parti İletişim Merkezine Yazın:
 

Yorumlar

Yorumlar