Aylıklarda Artış Nasıl Olacak?

Aylıklarda Artış Nasıl Olacak?

13/11/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Aylıklarda Artış Nasıl Olacak?

Genel olarak 6495 s.k. ile vazife malulü aylıklarında meydana gelecek artışla ilgili olarak çok farklı yorumlar yapılmaktadır. Sitemize bu hususta yoğun olarak sorular da gelmektedir. Bu haberimizde sizler için yasal düzenleme ile getirilen aylık artışlarını gündeme alıyoruz.


   % 25 Artış Kapsamına İlişkin Yapılan Yasal Değişiklik:


 


   2330 sayılı yasanın 6495 s.k. ile değiştirilmeden önceki halinde; “Bu madde (4. madde kastediliyor) gereğince ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca kendi mevzuatlarına göre bağlanan aylıklar, (5434 sayılı Kanunun 18/1/1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesinden yararlananlar hariç) % 25 artırılarak ödenir.” Hükmü bulunmaktaydı. Daha sonradan 6495 sayılı yasa ile değişiklik yapılarak; “5434 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacak vazife malullüğü aylığının %25 artırımlı tutarından az olamaz.hükmü getirildi ve aynı madde sonuna şu fıkra eklendi; “Bu madde hükümleri 5434 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi kapsamındakiler ve harp malulleri hakkında da uygulanır.

 

 

   5434 Sayılı Kanunun EK-77 maddesinde Yapılan Değişiklik:

 

   6495 sayılı yasanın 92. Maddesi ile 5434 sayılı yasanın EK-77 maddesinde değişiklik yapılarak; “Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine ve 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananların bu aylıkları, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir.”hükmü de getirilmiştir.

 

 

   % 25 Artış Kimlere Gelecek?

 

   Sonuç olarak, yapılan yasal düzenleme ile eskiden 2330 s.k. kapsamında olan (3713 s.k. dahil) vazife malullerine aylıkların % 25 arttırılarak ödenmesi hakkından, 5434 s.k. 56. Maddesi ile harp malullerinin de yararlandırılması hedeflenmektedir. Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken vazife malulü olan 5434/45 kapsamındaki er ordu vazife malulleri aynı zamanda 5434/56 kapsamındadırlar.

 

   Bu kapsamda 2330 s.k. kapsamında olan vazife malullerinin (3713 s.k. kapsamı dahil) aylıkları eskiden de % 25 arttırılarak ödendiği için bu kanun kapsamında bir artış olmayacağı kanaatindeyim.Ancak eski yasa hükmünde “% 25 arttırılarak ödenir” hükmü % 25’e kadar şeklinde anlaşılarak herhangi bir artış yapılmadı ise 2330 s.k. ve 3713 s.k. kapsamına da bu artış yansıyabilecektir. Ancak böyle bir durumda da 2330 s.k.’nun eski yürürlükteki halinde neden % 25 artışı yapmadıkları sorusu akıllara geliyor? 

 

   Bu yasal düzenlemeye göre 5434/56 kapsamı vazife malulleri ile harp malullerinin aylıklarında % 25 artış gerçekleşecektir.

 

   EK-77 Değişikliği Ne Getiriyor?

 

   Bunun yanında 6495 sayılı yasa ile yapılan düzenleme neticesinde, 5434 sayılı yasanın 45. ve 64. maddeleri ile 5510 sayılı yasanın 47. Maddesi hükümleri uygulanan ve vazife maluliyeti kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanların kendilerine de sanal intibaktan yararlanmaları hakkı getirilmiştir. Böylelikle bağlanan aylıkların, her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulması hükme bağlanmıştır. Bu durum da ne zamandan beri aylık bağlandığı ile paralel olarak, derece ve kademe intibakının sağlanması ile maaşlarda değişen oranlarda belirli bir artışı sağlayacaktır. 

 

 

  SONUÇ:

 

   Bu kapsamda, 2330 s.k. ile 3713 s.k. kapsamında bulunan er Ordu Vazife Malullerinin aylıkları zaten % 25 arttırılarak ödenmesi gerektiğinden yeniden bu miktarda bir artış beklenmemelidir. Ancak eski yasa hükmünde “% 25 arttırılarak ödenir” hükmü % 25’e kadar şeklinde anlaşılarak herhangi bir artış yapılmadı ise 2330 s.k. ve 3713 s.k. kapsamına da bu artış yansıyabilecektir. Ancak böyle bir durumda da 2330 s.k.’nun eski yürürlükteki halinde neden % 25 artışı yapmadıkları sorusu akıllara geliyor? Bunun yanında 5434/45 kapsamında olup, rütbeli ordu vazife malulü olduğu için 5434/56 kapsamına girmeyen arkadaşların maaşlarında da yalnızca ek-77 kapsamında sanal intibak dolayısı ile belirli bir artış gerçekleşebileceği, bunun dışında %25’lik bir artış olmayacağı kanaatindeyim.

 

    Burada anlatılanlara ek olarak, 6495 sayılı yasanın 91. maddesi ile birlikte 5434 sayılı yasada değişiklik yapılmış olup, 5434/45 ve 5510/47 kapsamında olan görev Şehitleri ailelerine maaş bağlanmada muhtaçlık şartı kaldırılmış, bağlanan maaş toplam tutarının 16 yaşından büyükler için tespit edilen asgari ücret tutarından az olamayacağı da hüküm altına alınmıştır.

 

   Aylık artışları yasa gereği 02.08.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 01.01.2014 itibari ile ödenmeye başlayacaktır. Yani yaklaşık 5 aylık farkın da ocak 2014’de ödeneceğini değerlendiriyorum.

 

   Maaş artışı ile ilgili olarak bu bahsettiğimiz hususlar şahsi kanaatimi içermekte olup, ek bilgi paylaşımında bulunacak arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Saygılarımla.

 

 

                                                                                  Hamit YILDIZ

                                                                                  Gazi J. Yzb.

                                                                                  Gazihaber.com 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar