Aylık Zammı İle İlgili Bilgilendirme

Aylık Zammı İle İlgili Bilgilendirme

15/11/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Aylık Zammı İle İlgili Bilgilendirme

Aldığımız bir bilgiye göre, daha önceden 2330 s.k. kapsamında olanlara 4. maddede “%25 arttırılarak ödenir” hükmü olmasına rağmen neden aylıklara yansımadığı hususunda, 2330 s.k.’nun 4. maddesinin son fıkrasında yer alan ve 6495 sayılı yasa ile değiştirilen “Bu madde hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığınca artırılarak bağlanacak aylıklar; hiçbir suretle aynı derece, kademe ve ek göstergedeki emsaline 5434 sayılı Kanunun 2177 sayılı Kanunla değişik 64 ncü maddesi (e) fıkrasının son bendi gereğince bağlanması gereken miktarlardan fazla olamaz.” maddesinin olmasına istinaden o artışı yansıtamamışlar.

 

Dolayısı ile anılan fıkranın değişmesi ile şu an 2330 s.k. kapsamındakilere de %25 artış yapılması önünde engel kalmamış oldu.

 

Sonuç olarak;

3713 s.k., 2330 s.k., 5434/56 (5434/45 Er Ordu Vazife Malulleri) ile harp malulleri (5434/64)nin bu % 25’lik aylık artışından yararlanacaklarını değerlendiriyoruz.

Ancak maalesef 5434/45 rütbeli ordu vazife malullerinin bu aylık artışından yararlanamayacakları görünüyor. Sorunsuz bir şekilde bütün harp ve vazife malullerinin aylıklarında ocak 2014’ten itibaren, 5 aylık farklarla birlikte bu artışın aylıklara yansıtılmasını ümit ediyoruz. Saygılarımızla.

Yorumlar

Yorumlar