Aylık Farklarına İlişkin Duyuru | Gazi TV

SON DAKİKA

Aylık Farklarına İlişkin Duyuru

Bu haber 27 Ocak 2012 - 13:42 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.

Aylık Farklarına İlişkin Duyuru

Maaş artış farklarına ilişkin duyuru SGK internet sitesinden yayınlandı.

 

5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖDENMEKTE

OLAN EMEKLİ, ADİ MALULLÜK, VAZİFE MALULLÜĞÜ İLE DUL VE YETİM

AYLIKLARINDA MEYDANA GELEN ARTIŞ ESAS ALINARAK TAHAKKUK

ETTİRİLEN AYLIK FARKLARININ HAK SAHİPLERİNE ÖDENMESİNE İLİŞKİN

BASIN AÇIKLAMASI:

 

 

 

 

 

 

Bilindiği gibi, 10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan

Bakanlar Kurulunun 03/01/2012 tarihli ve 2012/2663 sayılı “Kamu Personelinin

Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı

Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet

Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Karar” ile 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer

alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık

katsayısı (0,066187), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık

katsayısı (0,88562) olarak yeniden belirlenmiştir.

 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga hükümlerine göre emekli, adi

malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alan 1.908.215 kişinin 1 Ocak 2012

tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta

oldukları Banka ve PTT şubelerine gönderilerek, Şubat 2012 ayı içerisinde aylık

almakta oldukları gün itibari ile ödeme yapılacaktır. 

Buna göre;

A- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

-1. Grupta aylık alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

-2. Grupta aylık alanlara; Ocak, Şubat ayları olmak üzere 2 aylık tutarında,

-3.Grupta aylık alanlara; Ocak, Şubat, Mart ayları olmak üzere 3 aylık

tutarında, (aylık farkı yansıtılacaktır.)

B- Aylıklarını birer aylık olarak alanlara; Ocak ayına ait 1 aylık tutarında

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                          

Kaynak: www.sgk.gov.tr

Yorumlar

Yorumlar