Alim IŞIK’tan soru önergesi

Alim IŞIK’tan soru önergesi

03/04/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Alim IŞIK’tan soru önergesi

Alim Işık’tan Soru Önergeleri

 

 


25.03.2013


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,


Aşağıda belirtilen sorularımın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.


Prof. Dr. Alim IŞIK

MHP Kütahya Milletvekili


Bilindiği gibi, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek 2. Maddesinde “Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.” denilmektedir. Anılan yasal düzenleme ile şehit ve gazi eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin aynı kurum içinde yer değiştirme sureti ile atanma talepleri yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilebilmektedir. Ancak bazı şehit kardeşlerinin ya da aile bireylerinin Görevde Yükselme Sınavına tabi tutulmadan kadro taleplerinin yerine getirilmediği belirtilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak;


1. Şimdiye kadar Bakanlığınızca anılan yönetmelik hükümleri doğrultusunda kaç kişiye kadro tahsisi yapılmıştır?


2. Halen kaç şehit kardeşi ya da aile bireyinin bulunduğu kurum içindeki kadrosunun değiştirilmesi yönünde talepleri bulunmaktadır?


3. Görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın halen çalışmakta olan şehit kardeşleri ya da diğer aile bireylerinin kadro değişikliği taleplerinin yerine getirilmesi konusunda Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?


4. Varsa çalışma ne aşamadadır? Yoksa bu konuda bir çalışma yapılarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi sağlanabilir mi?


5. Konuya ilişkin Bakanlığınız görüşü ve 2013 yılı programı nasıldır?

 
25.03.2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,


Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.


Prof. Dr. Alim IŞIK
MHP Kütahya Milletvekili


Bilindiği gibi, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek 2. Maddesinde “Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.” denilmektedir. Anılan kapsama girdikleri halde bazı kamu çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmediği iddialarıyla ilgili olarak;


1. Halen anılan yönetmelik kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşlarımızın sayıları ne kadardır?


2. Şimdiye kadar anılan şehit ya da malul ailelerine ait çalışanların ne kadarı, kurum içi yer değiştirme talebinde bulunmuştur? Bu taleplerin ne kadarı yerine getirilmiştir?


3. Halen anılan taleplerin ne kadarı hangi gerekçelerle yerine getirilememiştir?


4. Görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın halen çalışmakta olan şehit kardeşleri ya da diğer aile bireylerinin kadro değişikliği taleplerinin yerine getirilmesi konusunda hükümetinizce yürütülen bir çalışma var mıdır?


5. Varsa çalışma ne aşamadadır? Yoksa bu konuda bir çalışma yapılarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi sağlanabilir mi?


6. Konuya ilişkin hükümetiniz görüşü ve 2013 yılı programı nasıldır?

 
25.03.2013


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,


Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.


Prof. Dr. Alim IŞIK
MHP Kütahya Milletvekili


Son günlerde hükümetiniz ile PKK terör örgütü elebaşı arasında yürütülen müzakereler çerçevesinde bazı terör suçlularının serbest bırakılacağı yönünde medyaya da yansıyan iddialarla ilgili olarak;


1. 2002-2013 döneminde PKK terör örgütü ile yapılan silahlı mücadelelerde şehit olan güvenlik güçleri, emniyet personeli, korucu veya diğer kamu görevlilerinin toplam sayıları ne kadardır? Anılan şehitlerimizin yıllara göre dağılımı nasıl olmuştur?


2. Anılan dönemde sakatlanarak gazi olan vatandaşlarımızın toplam sayısı nedir?


3. Anılan dönemde ne kadar PKK militanı ölü olarak ele geçirilmiştir?


4. Anılan dönemde kaç kişi hakkında terör suçu kapsamında dava açılmış ve kaç kişiye ceza verilmiştir?


5. Halen terör suçları nedeniyle cezaevlerinde tutuklu ya da hükümlü olarak kaç kişi bulunmaktadır?


6. Bu durumdakilerin bazılarının serbest bırakılacağına yönelik medyaya da yansıyan iddialar doğru mudur?


7. Hükümetinizce bu konuda nasıl bir çalışma yapılmaktadır? Çalışmanın içeriği ve uygulama planı nasıldır?


8. Hükümetinizin konuya ilişkin görüşü ve 2013 yılı programı nasıldır?


 
25.03.2013


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,


Aşağıda belirtilen sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.


Prof. Dr. Alim IŞIK
MHP Kütahya Milletvekili


Son günlerde hükümetiniz ile PKK terör örgütü elebaşı arasında yürütülen müzakereler çerçevesinde terör örgütü propagandası yapmak ya da örgüte yardım ve yataklık suçlarından dolayı ceza almış bazı suçlular ile KCK tutuklularının serbest bırakıldıkları yönünde medyaya da yansıyan iddialarla ilgili olarak;


1. 2002-2013 döneminde terör örgütü propagandası yapmak, örgüte yardım ve yataklık etmek vb. gibi suçlar nedeniyle haklarında dava açılmış ve ceza almış kişilerin toplam sayıları ne kadardır?


2. Anılan dönemde ceza almış bu kişilerin ne kadarının cezaları infaz edilmiştir?


3. Halen haklarında açılan KCK davaları nedeniyle hükümlü veya tutuklu olanlarının sayıları nasıldır?


4. Son dönemde bazı KCK tutuklu veya hükümlüleriyle bazı terör suçlularının salıverildikleri yönünde medyaya yansıyan iddialar doğru mudur? 


5. Doğru ise bu uygulamanın AKP-PKK arasında yapılan pazarlıklarla bir ilişkisi var mıdır?


6. 2012 ve 2013 yıllarında kaç KCK veya terör suçlusu serbest bırakılmıştır?


7. Anılan suçlar nedeniyle cezaevlerinde bulunanların serbest bırakılmalarına yönelik Bakanlığınız çalışmaları ne aşamadadır? 


8. Bakanlığınızın konuya ilişkin görüşü ve 2013 yılı programı nasıldır?

 
25.03.2013


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,


Aşağıda belirtilen sorularımın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.


Prof. Dr. Alim IŞIK
MHP Kütahya Milletvekili


Ülkemizde yaşanan terör eylemleri nedeniyle gazi olmuş vatandaşlarımızın maaş ve özlük hakları sorunlarının çözümüne yönelik Bakanlığınız çalışmalarıyla ilgili olarak;


1. Halen ülkemizde gazilik maaşı alan vatandaşlarımızın toplam sayıları ne kadardır?


2. Gazilik maaşı alan vatandaşlarımızın maaş derecelerine göre dağılımları nasıldır?


3. Gazilik maaş derecelerine göre gazilerimizin eline geçen net aylıklar ne kadardır?


4. 1-4. Derece gaziler ile 5-6. Derece gaziler arasında ne kadar maaş farkı bulunmaktadır? Bu farkın yüksek olduğu iddiaları doğru mudur?


5. 1990’lı yıllarda bir polis veya öğretmen maaşıyla aynı düzeyde olan gazi maaşlarının günümüzde bu maaşların yarısı ya da 1/3’ü düzeyine düştüğü iddiaları doğru mudur?


6. Doğru ise AKP hükümetleri döneminde gazilik maaşlarının giderek düşmesinin sebepleri nelerdir?


7. Terör gazileri ile muharip gaziler ve vazife malullerinin maaşlarının yükseltilmesi ve özlük haklarındaki farklılığın giderilmesine yönelik olarak Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?


8. Varsa çalışma ne aşamadadır? Yoksa bu konuda bir çalışma yapılarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi sağlanabilir mi?


9. Bakanlığınızın konuya ilişkin görüşü ve 2013 yılı programı nasıldır?

 
25.03.2013


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,


Aşağıda belirtilen sorularımın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.


Prof. Dr. Alim IŞIK
MHP Kütahya Milletvekili


Ülkemizde yaşanan terör eylemleri nedeniyle gazi olmuş vatandaşlarımızın sağlık harcamalarında yaşanan bazı sorunlarının çözümüne yönelik Bakanlığınız çalışmalarıyla ilgili olarak;


1. Halen ülkemizde ortez veya protez tedavisi görmüş ya da görmekte olan gazilerimizin toplam sayıları ne kadardır?


2. Ödeme yapılmadığı gerekçesiyle bazı gazilerimizin ortez veya protezlerinin SGK tarafından geri alındığı yönünde medyaya da yansıyan haberler doğru mudur?


3. Şimdiye kadar kaç gazimizin ortez ya da protezi SGK tarafından geri alınmış ya da bu nedenle mahkemelik olunmuştur?


4. Son dönemde gazilerimizin sağlık harcamalarında kısıtlamalara gidildiği iddiaları doğru mudur? 


5. Halen gazilerimizin hangi sağlık giderleri devletimizce, hangileri gazilerimizce karşılanmaktadır?


6. Sağlık harcamaları veya bu konuya ilişkin uygulamalar hakkında Bakanlığınıza ulaşan şikâyetler nasıl değerlendirilmiş ya da değerlendirilmektedir?


7. Gazilerimizin yaşadığı sağlık sorunlarının ve mağduriyetlerin giderilmesi konusunda Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? 


8. Varsa çalışma ne aşamadadır? Yoksa bu konuda bir çalışma yapılarak mağduriyetlerin giderilmesi sağlanabilir mi?


9. Bakanlığınızın konuya ilişkin görüşü ve 2013 yılı programı nasıldır?

 
25.03.2013


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,


Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Sayın R. Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.


Prof. Dr. Alim IŞIK
MHP Kütahya Milletvekili


Bedelli askerlik nedeniyle toplanan paraların şehit aileleri ve gazilerimize harcanması gerekirken başka alanlarda kullanıldığı iddialarıyla ilgili olarak;


1. Askerlik Kanununda yapılan değişiklikle bedelli askerlik başvurularından toplanan paraların şehit ve gazi ailelerine harcanması hükme bağlanmasına karşın söz konusu harcamaların yapılmadığı ve bu paraların şehit ailelerine ve gazilere dağıtılmadığı iddiaları doğru mudur?


2. Doğru ise şimdiye kadar bu paraların şehit ailelerine ve gazilere dağıtılmamasının sebepleri nelerdir?


3. Anılan düzenleme nedeniyle şimdiye kadar toplanan bedelli askerlik paraları toplamı ne kadardır?


4. Bu paralar nerede toplanmış ve nasıl değerlendirilmiştir?


5. Şehit aileleri ve gazilere verilmesi ya da harcanması gereken paraların başka yerlere harcandığı iddiaları doğru mudur?


6. Doğru ise bu paraların ne kadarı hangi amaçlarla harcanmıştır? 


7. Toplanan bedelli askerlik paralarının ne kadarı şimdiye kadar şehit aileleri ve gaziler için harcanmıştır? Bu harcamalar hangi işler için yapılmıştır?


8. Bedelli askerlik nedeniyle toplanan paraların şehit aileleri ve gazilere dağıtılmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır? Çalışmanın içeriği ve uygulama planı nasıldır? 


9. Yoksa bu konuda bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?


10. Hükümetinizin konuya ilişkin görüşü ve uygulama planı nasıldır?

 
25.03.2013


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,


Aşağıda belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.


Prof. Dr. Alim IŞIK
MHP Kütahya Milletvekili


Bilindiği gibi, Askerlik Kanununda yapılan bir değişiklikle bedelli askerlik nedeniyle toplanan paraların şehit aileleri ve gazilerimize harcanması öngörülmüştür. Bu düzenlemeye rağmen şimdiye kadar şehit aileleri ve gazilerimize bedelli askerlikten toplanan paralardan herhangi bir harcama veya ödeme yapılmadığı iddialarıyla ilgili olarak;


1. Yapılan düzenleme doğrultusunda şimdiye kadar bedelli askerlik başvurularından ne kadar para toplanmıştır?


2. Toplanan bu paralar hangi hesaplarda tutulmuş ve nasıl değerlendirilmiştir?


3. Şimdiye kadar bedelli askerlik başvurularından toplanan paralardan hangi amaçlarla ne miktarlarda harcama yapılmıştır?


4. Anılan harcamalar içinde şehit ailelerine ve gazilere yapılan harcamaların payı ne kadardır?


5. Şehit ailelerine ve gazilerimize dağıtılması öngörülen paraların dağıtılmadığı ve başka yerlere harcandığı iddiaları doğru mudur?


6. Doğru ise şimdiye kadar bu paraların şehit ailelerine ve gazilere dağıtılmamasının sebepleri nelerdir?


7. Bedelli askerlik nedeniyle toplanan paraların şehit aileleri ve gazilere dağıtılmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır? Çalışmanın içeriği ve uygulama planı nasıldır? 


8. Yoksa bu konuda bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?


9. Bakanlığınızın konuya ilişkin görüşü ve uygulama planı nasıldır?

 
25.03.2013


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,


Aşağıda belirtilen sorularımın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.


Prof. Dr. Alim IŞIK
MHP Kütahya Milletvekili


Ülkemizde bedelli askerlik nedeniyle toplanan paraların şehit aileleri ve gazilerimize harcanması yönünde yasal düzenleme yapılmasına rağmen şimdiye kadar bedelli askerlikten toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı iddialarıyla ilgili olarak;


1. Halen Bakanlığınızda kayıtlı şehit ailesi ve gazi sayıları ne kadardır?


2. Anılan şehit aileleri ve gazilerimize, yapılan düzenleme doğrultusunda şimdiye kadar bedelli askerlik başvurularından toplanan paraların ne kadarı harcanmıştır? Yapılan harcamalar hangi amaçlarla yapılmıştır?


3. Şehit ailelerine ve gazilerimize dağıtılması öngörülen paraların başka yerlere harcandığı iddiaları doğru mudur?


4. Doğru ise şimdiye kadar anılan paralardan nerelere ve ne miktarlarda harcamada bulunulmuştur?


5. Anılan harcamalar içinde şehit ailelerine ve gazilere yapılan harcamaların payı ne kadardır?


6. Bedelli askerlik nedeniyle toplanan paraların şehit aileleri ve gazilerimize dağıtılması için bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? 


7. Varsa çalışma ne aşamadadır? Çalışmanın içeriği ve uygulama planı nasıldır? Yoksa bu konuda bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?


8. Bakanlığınızın konuya ilişkin görüşü ve 2013 yılı programı nasıldır?

 
25.03.2013


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,


Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet YILMAZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.


Prof. Dr. Alim IŞIK
MHP Kütahya Milletvekili


Bedelli askerlik uygulamasına yönelik son düzenlemeler kapsamında yapılan başvurular ve toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı yönünde medyaya da yansıyan bazı iddialarla ilgili olarak;


1. Anılan düzenlemeler kapsamında şimdiye kadar bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak üzere toplam kaç vatandaşımız başvurmuştur?


2. Söz konusu başvuruların yurtiçi ve yurtdışından yapılanlara göre dağılımı nasıldır?


3. Yapılan bedelli askerlik başvuruları nedeniyle hangi hesaplarda ne miktarda para toplanmıştır? 


4. Başvurular nedeniyle peşin yatırılmış ve taksitlendirilmiş toplam para miktarları ne kadardır?


5. Bedelli askerlik nedeniyle toplanan paralardan şimdiye kadar Bakanlığınızın bilgisi dâhilinde hangi tür harcamalarda bulunulmuştur? 


6. Söz konusu harcamalar içinde şehit aileleri ve gazilerimize yapılan harcamaların payı ne kadardır?


7. Yapılan düzenlemelerde bedelli askerlik başvurularından toplanan paraların şehit aileleri ve gazilerimize dağıtılması öngörüldüğü halde başka yerlere harcandığı yönünde medyaya da yansıyan iddialar doğru mudur? 

Yorumlar

Yorumlar