Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Gazi Hükümleri | Gazi TV

SON DAKİKA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Gazi Hükümleri

Bu haber 18 Ağustos 2011 - 12:16 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Gazi Hükümleri

Bakanlığını Fatma ŞAHİN’in yürüttüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 03.06.2011 gün ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnemeyle kurulmuştur. İlgili bakanlığın yasa gereği Şehit Yakınları ve Gazilerle ilgili hükümlerii aşağıdaki gibidir.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 

Karar Numarası: KHK/633

 

Karar Tarihi: 03.06.2011

 

Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2011

 

Resmi Gazete Sayısı: 27958 Mükerrer

 

 

Karar Sayısı: KHK/633


 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 3/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.


MADDE 2- (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görevleri şunlardır:

e) Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerim yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.


Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı

MADDE 14- (1) Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:


a) Bakanlığın şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.


b) Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile onlara yönelik yardım, hizmet ve muafiyetlere ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.

 


c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.


ç) Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda, ilgili kurum vc kuruluşlar ile gönüllü kuruluşların da desteğiyle gerekli çalışmaları yürütmek.


d) Şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi ve toplumdan kopmaması amacıyla çalışmalar yürütmek, bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetler yapmak.

 

e) Gazilerin toplumsal hayata adaptasyonu, tedavi ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam sorunlarının giderilmesi ve sosyal güvenlik haklarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.

f) Şehit ve gazi yakınları arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek.


g) Şehit yakınları ve gazilere yönelik yardım kampanyalarına ilişkin usûl ve esasları belirlemek, istismar amaçlı girişimlere karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde her türlü önlemi almak.


ğ) İlgili mevzuatı çerçevesinde şehit ve gazi yakınlarının öncelikli istihdamına yönelik uygulamaları koordine etmek.

Yorumlar

Yorumlar