Adaletli Karar

Adaletli Karar

24/11/2012 0 Yazar: Gaziler Net
Adaletli Karar

Ankara Şubesi Disiplin Kurulunun Genel Merkez tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda Sn. Hüdaverdi MERCAN’ın Dernek Tüzüğünün 37. maddesini ihlal eden herhangi bir KUSURUNUN YADA HATASININ TESPİT EDİMEDİĞİNE KARAR vermiştir. Aşağıda karar metni yer almaktadır;

      Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genelmerkezin isteği üzerine Kısa zaman önce genel kurul çalışması için açıklama yapan Sayın Hüdaverdi MERCAN dernek tüzüğünde 
37. maddede bulunan Derneğe üye kabulünü önleyen durum ve eylemler ile;           a.  Şehitlerimizin, Harp, Vazife ve Terör Malûllerinin, Üyelerinin onurlarını kırıcı ve küçültücü, konuşma davranış ve eylemleri tespit edilenler,   
      b. Üyeler ve Görevlilere haksız ve yersiz isnatlarda bulunanlar, kişilik hakkına saygı göstermeyenler,    

      c. Dernek aleyhine faaliyette bulunanlar, dirlik ve düzeni bozanlar,    
      d. Görev ve Yetkilerini kötüye kullanan, Kanun Dernek Tüzük ve Yönetmeliklerine ve derneği zarara sokanlar, cezalandırılmak üzere Disiplin Kuruluna sevk edilir.  

      Gerekçesi ile Ankara Şubesi Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Ankara Şubesi Disiplin Kurulunun Genel Merkez tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda Hüdaverdi MERCAN’ın Dernek Tüzüğünün 37. maddesini ihlal eden herhangi bir KUSURUNUN YADA HATASININ TESPİT EDİMEDİĞİNE KARAR vermiştir.

Yorumlar

Yorumlar