45 Yaş Üzerinde Olan Malulün Çocuğu İş Hakkından Yararlanama

45 Yaş Üzerinde Olan Malulün Çocuğu İş Hakkından Yararlanama

10/12/2013 0 Yazar: Gaziler Net
45 Yaş Üzerinde Olan Malulün Çocuğu İş Hakkından Yararlanama

Vazife malulünün yasada anılan nedenlerle iş hakkını kendisi kullanamayacak durumda olsa bile eş ya da çocukları, eşi ya da çocukları yoksa kardeşlerinden bir kişinin iş hakkından sorunsuz bir şekilde yararlanması gerektiği aşikar olarak görülmektedir.

3713 s.k.’nun EK-1 maddesinde; “Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, birinci fıkrada sayılan kurumlarda görev yapanlar, istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar ile kırkbeş yaşını bitirmiş olanlar istihdam hakkından faydalanamazlar ve bu durumda olanlar yukarıdaki fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz.” hükmü bulunmaktadır. 

 

Taslak yönetmelikte ise bu hüküm “Aşağıda sayılanlar hak sahibi sayılmazlar” şeklinde zikredildiğinden Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürleri tarafından farklı uygulamalara sebebiyet vermektedir. Şöyle ki, bir Valiliğin Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü yaşı 45’in üzerinde olan 2330 sayılı yasaya tabi bir vazife malulünün çocuğuna bu hakkı babanızın yaşı 45’in üzerinde olduğu için kullanamazsınız demiştir. Halbu ki, uygulamada yalnızca yaşı 45’in üzerinde olan kişinin iş hakkından yararlanamaması, bu durumda olan bir malulün eş ya da çocuğu, eşi ya da çocuğu yoksa kardeşlerinin iş hakkından sorunsuz bir şekilde yararlanabilmeleri gerekmektedir. 

 

Bu anlamda taslak yönetmelikte bu maddeleri sıralarken yanlış uygulamalara sebebiyet vermemek adına “Aşağıda sayılanlar hak sahibi sayılmazlar” yerine “Aşağıda sayılanlar kendileri için iş hakkı kapsamında başvuru yapamazlar” gibi bir başlık daha uygun olurdu diye değerlendiriyoruz. 

 

Bu kapsamda vazife malulünün yasada anılan nedenlerle iş hakkını kendisi kullanamayacak durumda olsa bile eş ya da çocukları, eşi ya da çocukları yoksa kardeşlerinden bir kişinin iş hakkından sorunsuz bir şekilde yararlanması gerektiği aşikar olarak görülmektedir. Uygulamada hakkın kullanımında sorun olabilecek hususlara sebebiyet vermeyecek bir yönetmelik çıkarılması temennimizle saygılar sunuyoruz.

Yorumlar

Yorumlar