2. İş Hakkındaki Mağduriyet Çözümlenecek mi?

2. İş Hakkındaki Mağduriyet Çözümlenecek mi?

18/06/2013 0 Yazar: Gaziler Net
2. İş Hakkındaki Mağduriyet Çözümlenecek mi?

Şehit yetimleri ümit içerisinde 2. iş hakkındaki feragat sorununun çözümlenmesini bekliyorlar. Yapmış olduğumuz e-posta ve faks kampanyaları ile sorun hakkında bilgi sahibi olan Devlet büyüklerimizin bu sorunu önümüzdeki günlerde Meclise gelecek olan yasa çalışmasında çözeceklerine gönülden inanıyor, saygılar sunuyoruz.

   2. İş Hakkının kullanımında var olan sorunlara İlişkin MHP Kütahya Milletvekili Sn. Alim IŞIK’ın vermiş olduğu soru önergesi aşağıda sunulmuştur.


—————————————————————————————————

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,

 


   Aşağıda belirtilen sorulanının, İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                 Alim IŞIK

                                                                          Kütahya Milletvekili


   Şehit ailelerine ikinci iş imkânı sağlayan yasal düzenlemenin ardından bazı şehit kardeşlerinin veya aile bireylerinin işe alınma işlemleri tamamlanırken, birçok ailede bu sorunun devam ettiği yönündeki şikâyetler sürmektedir. Bu konuyla ilgili olarak;


1.    Şimdiye kadar 04.07.2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerden yararlanmak üzere Valilikler aracılığı ile Bakanlığınıza yapılan toplam başvuru sayısı ne kadardır?


2.    Bu başvuruların taleplere göre dağılımı nasıldır?


3.    Yapılan başvuruların kaçı Bakanlığınızca kabul edilerek işlem yapılmıştır? Yapılan başvuruların ne kadarı hangi gerekçelerle kabul edilmemiştir?


4.  
 Anılan düzenleme kapsamında şimdiye kadar kaç şehit kardeşi ya da aile bireyi ikinci iş için başvuruda bulunmuştur?


5.    Şimdiye kadar iş başvurusunda bulunan kaç vatandaşımız 2. iş kapsamında kamu kurum veya kuruluşlarında işe yerleştirilmiştir?


6.    Halen kaç vatandaşımız bu kapsamda işe yerleştirilmeyi beklemektedir?


7.  
 Bazı şehit kardeşleri ya da çocukları için diğer aile bireylerinin feragat etmemeleri nedeniyle işe yerleştirilemedikleri iddiaları doğru mudur?


8.    Anılan düzenlemenin ve Bakanlığınızca çıkartılan yönetmeliğin ardından uygulamada yaşanan sorunların belirlenerek çözümlerinin bulunması konusunda bir çalışma yapılmış mıdır?


9.    Yapıldı ise anılan konuda ne gibi sorunlar tespit edilmiş ve şimdiye kadar hangi önlemler alınmış ya da alınmaktadır?


10.    Bakanlığınızca yürütülmesi gereken işe yerleştirme işlemlerinin bazı illerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birimlerince yürütüldüğü için yetki karmaşasının yaşandığı ve birçok vatandaşımızm mağdur edildiği iddiaları doğru mudur?


11.    Doğru ise yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda bakanlığınızın görüşü ve 2013 yılı programı nasıldır?

Yorumlar

Yorumlar