2. İş Hakkında Yaşanan Sorunu Kim Çözecek?

2. İş Hakkında Yaşanan Sorunu Kim Çözecek?

28/04/2013 0 Yazar: Gaziler Net
2. İş Hakkında Yaşanan Sorunu Kim Çözecek?

MHP Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK’a Ait 7/13004 Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma ŞAHİN tarafından verilen cevabi yazıda sorulan soruların tamamının İçişleri Bakanlığı görev alanına girdiğinden ilgili Bakanlık tarafından yanıtlanmasının uygun olduğu belirtiliyor. Şehit yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığını bünyesinde bulunduran bir Bakanlığın aşağıda sunduğumuz soru önergesinde yer alan 6, 7 ve 8. soruların görev alanlarına girmediğini belirtmeleri hususunu kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. 2. iş hakkında yaşanan sorunların kalıcı olarak çözümlenebilmesi için, Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkının verilmesi yönünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının gerekli çalışmaları yapacağına gönülden inanıyoruz.

 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK’a Ait 7/13004 Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesine verilen Cevap Metni;

 

İlgili soru önergesinde;

“Şehit ailelerine ikinci iş imkanı sağlayan yasal düzenlemenin ardından bazı şehit kardeşlerinin veya aile bireylerinin işe alınma işlemleri tamamlanırken birçok ailede bu sorunun devam ettiği yönündeki şikayetlerle ilgili olarak;” ifadeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda;

SORU 1: 04.07.2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerden yararlanmak üzere şimdiye kadar Bakanlığınıza kaç şehit kardeşi ya da aile bireyi ikinci iş için başvuruda bulunmuştur?

SORU 2: Yapılan başvuruların kaçı Bakanlığınızca kabul edilerek işlem yapılmıştır?

SORU 3: Şimdiye kadar kaç vatandaşımız 2. iş kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmiştir?

SORU 4: Bu amaçla çıkartılması gereken Yönetmelikler çıkartılmış mıdır? Bazı ikincil düzenlemelerin hala çıkartılmadığı iddiaları doğru mudur?

SORU 5: Doğru ise yaşanan gecikmelerin sebepleri nelerdir?

SORU 6: Şehit kardeşleri ya da çocukları için diğer aile bireylerinin feragat etmemeleri nedeniyle sorunlar yaşandığı iddiaları doğru mudur?

SORU 7: Anılan düzenlemenin ardından uygulamada yaşanan sorunların belirlenerek çözümlerinin bulunması konusunda Bakanlığınızca bir çalışma yapılmış mıdır?

SORU 8: Yapıldı ise bu konuda şimdiye kadar ne tür önlemler alınmış ya da alınmaktadır?

CEVAP 1-2-3-4-5-6-7-8: Şehit yakınları ve gazilerin istihdamı ile ilgili tüm iş ve işlemler, 3713 sayılı Kanun’un Ek-1. maddesinin (c) bendindeki “İçişleri Bakanlığı, yukarıdaki fıkra kapsamına giren kişileri tespit etmek, bunlardan bir işe girmek için istekli olanların nitelikleri ile iş gereklerini göz önüne almak suretiyle, işe alınmaları veya atamalarının yapılması için, durumlarına uygun kadrosu mevcut olan kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle görevlidir. Bu kişilerin işe alınmaları veya atanmaları sırasında açıktan atama izni alınması gerekmez. Ancak, ilgililerin sınav hariç olmak üzere, kadro veya işin gerektirdiği nitelik, özellik ve şartları taşımaları zorunludur. Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan malullerin istihdamında takip edilecek usul ve esaslar; Maliye, Milli Savunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığınca üç ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. ” hükmü uyarınca İçişleri Bakanlığı görev ve yetkisindedir.

Bu bağlamda sözü edilen iş başvurulan Valilikler aracılığıyla İçişleri Bakanlığı’na yapılmakta ve ilgili tüm veriler İçişleri Bakanlığı’nda bulunmaktadır. Bu nedenle soru önergesindeki tüm soruların İçişleri Bakanlığı’nca cevaplandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

 

Fatma ŞAHİN

Bakan

 

Soru önergesine verilen yanıtı görüntülemek için>>> http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-13004sgc.pdf

Yorumlar

Yorumlar